Αιμοδοσίας

Λειτουργεί ως Σταθμός Αιμοδοσίας  με αρμοδιότητα διενέργειας αιμοληψιών, εργαστηριακό έλεγχο αυτών και με εξοπλισμό κινητού συνεργείου για εξωτερικές αιμοληψίες. Διενέργούνται χιλιάδες αιμοληψίες ανά έτος, πραγματοποιούνται γενική αίματος, καθορισμός ομάδων αίματος, έλεγχος συμβατότητας, άμεση και έμμεση coombs, Rh φαινότυπος ερυθρών.

metagisi-(Small).jpgΕπίσης πραγματοποιείται η επεξεργασία, ο διαχωρισμός και ο ποιοτικός έλεγχος των παραγώγων αίματος, καθώς και ορολογικός έλεγχος ηπατίτιδων Α-Β-C, HIV 1-2 (AIDS), HTLV Ι-ΙΙ, και RPR (σύφιλη). 

Επιπλέον δραστηριότητες της Αιμοδοσίας είναι:

  • Ενημέρωση και προσέλκυση αιμοδοτών.
  • Οργάνωση εξωτερικών αιμοληψιών.
  • Δημιουργία Τραπεζών Αίματος (Σύλλογοι Εθελοντών Αιμοδοτών).
  • Συμμετοχή σε πρόγραμμα εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου

Πληροφορίες για αιμοδότες

Η επιλογή των αιμοδοτών (ηλικία 18-60 ετών) γίνεται από ιατρό με σκοπό την ασφάλεια του αιμοδότη και του ασθενούς. Η αιμοληψία διαρκεί 10΄-15΄ χρησιμοποιώντας υλικά αποστειρωμένα, ατοξικά, μιας χρήσης χωρίς κανένα κίνδυνο για τον αιμοδότη. O όγκος αίματος που λαμβάνεται είναι ~ 450 ml (το 5% του συνολικού όγκου του οργανισμού) και η αναπλήρωσή του γίνεται σε λίγα λεπτά ή ώρες. Τα συστατικά του αίματος θα έχουν πλήρως αναπληρωθεί σε 1 μήνα. Το αίμα μετά την συλλογή του συντηρείται σε ειδικά ψυγεία (1-6 οC) για 35-42 ημέρες. Επιτρέπονται μέχρι 3 αιμοδοσίες κάθε έτος με ελάχιστο μεσοδιάστημα αιμοληψιών τους 3 μήνες.
Σε κάθε αιμοληψία γίνονται: γενική αίματος, ομάδα αίματος, HbsAg, anti-Hbcore, anti-HCV, anti-HIV 1-2, anti-HTLV I-II, RPR και μοριακός έλεγχος (ΝΑΤ) για ηπατίτιδα Β, C και HIV. Στους εθελοντές αιμοδότες περιοδικά μετράται η φερριτίνη ορού.
Δεν αιμοδοτούν όσοι πάσχουν από : Καρδιαγγειακές νόσους, Αρρυθμίες, Υπέρταση, Αυτοάνοσα νοσήματα, Νεοπλασίες, Αιματολογικές νόσους, Επιληψία , Ανεπάρκεια G6PD, Χρόνιες λοιμώξεις, Ψυχικές νόσους, Σακχαρώδη και ’ποιο διαβήτη υπό αγωγή, Χρόνιες νόσους ή Ανεπάρκειες οργάνων. Επίσης δεν πρέπει να αιμοδοτήσει :

 
  • όποιος είχε έστω και μία ομοφυλοφιλική σχέση
  • όποιος έκανε ή κάνει ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών
  • όποιος είχε ή έχει πολλούς ερωτικούς συντρόφους χωρίς συστηματική χρήση προφυλακτικού.
  • όποιος νομίζει ότι υπάρχει πιθανότητα να έχει εκτεθεί στον ιό του AIDS. Μην αιμοδοτήσετε ποτέ για να γίνει η εξέταση του AIDS· μπορείτε απλά να μας το ζητήσετε.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διευθύντρια
Παπαδοπούλου Παρασκευή
Τηλέφωνο
2513501868
Επίπεδο
-1ος Όροφος
Προϊσταμένη
2513501867
Φαξ
2513501857
 
Γραφείο Ιατρών
2513501869
Εξεταστήριο-Έλεγχος Αιμοδοτών
2513501856
Φωτογραφίες
image
Αιμοδοσία