Β' Αναισθησιολογικό (Μονάδες Αποστείρωσης και ΜΜΑΦ)

Βρίσκεται στον 1ο όροφο του νοσοκομείου. Έργο του Αναισθησιολόγου είναι η χορήγηση Αναισθησίας στους ασθενείς που πρόκειται να χειρουργηθούν. Επίσης μπορεί να κληθεί να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό συμβεί στις διάφορες κλινικές του Νοσοκομείου
Το είδος της χορηγουμένης αναισθησίας ποικίλει ανάλογα με την χειρουργική επέμβαση, του επείγοντος της επεμβάσεως και κυρίως ανάλογα με την κατάσταση της υγείας του ασθενούς.
Τα είδη της αναισθησίας είναι:

  • Γενική Αναισθησία
  • Περιοχική Αναισθησία.
  • Επισκληρίδιος Αναισθησία
  • Ραχιαία Αναισθησία
  • Στελεχιαία Αναισθησία
  • Τοπική Αναισθησία

Το Αναισθησιολογικό Τμήμα υποστηρίζει περιστατικά της Γεν. Χειρουργικής, Ορθοπεδικής, Γυναικολογικής-Μαιευτικής, ΩΡΛ, Ουρολογικής, Οφθαλμολογικής, αντιμετώπιση καρδιολογικών περιστατικών στην Μονάδα Εμφραγμάτων και αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών στο ΤΕΠ.

Μονάδα Αποστείρωσης

Ασχολείται με την διαχείριση των αποστειρωμένων υλικών του χειρουργείου,την παραλαβή αιτήσεων για προμήθεια αποστειρωμένων υλικών από τα χειρουργεία και την παράδοση αυτών στα χειρουργεία.

Μονάδα Μεταναισθητικής Φροντίδας (ΜΜΑΦ)

Ασχολείται με την συνέχιση της αναισθητικής φροντίδας στην άμεση μεταναισθητική περίοδο. Η Μονάδα  εξυπηρετεί όλους τους χειρουργικούς αρρώστους για την άμεση ανάλυση αερίων αίματος , σακχάρου, ηλεκτρολυτών κ.λ.π. για να υποστηρίξει την περιεγχειρητική φροντίδα του αρρώστου, με την άμεση διόρθωση τυχόν διαταραχών, ιδιαίτερα στις μεγάλες επεμβάσεις ήπατος , καρδιάς , πνευμόνων κ.λ.π. και τους βαρέως πάσχοντες.
Εξοπλίζεται από σύγχρονα αναισθησιολογικά μηχανήματα και monitors παρακολούθησης των ζωτικών λειτουργιών που αποτελούν το βασικό και εξειδικευμένο αναισθησιολογικό εξοπλισμό, με την βοήθεια των οποίων οι αναισθησιολόγοι αναγνωρίζουν έγκαιρα τυχόν διαταραχές και επεμβαίνουν άμεσα για την αντιμετώπισή τους

Στοιχεία Επικοινωνίας
Διευθύντρια
-
Τηλέφωνο
2513501157, -1158
Επίπεδο
1ος Όροφος
Γραφείο Αναισθησιολόγων
2513501163, -1164