Κοινωνικής Εργασίας

Η Κοινωνική Εργασία είναι ένα ανθρώπινο επάγγελμα και επικεντρώνεται τόσο στο άτομο όσο και στο περιβάλλον του (οικογενειακό / υποστηρικτικό). Σύμφωνα με τον ορσιμό της Διεθνούς Ένωσης Κοινωνικών Λειτουργιών, η Κοινωνική Εργασία προωθεί την κοινωνική αλλαγή, την επίλυση διαπροσωπικών προβλημάτων και την ενδυνάμωση και απελευθέρωση των ατόμων, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής τους ευημερίας.

Το Τμήμα της Κοινωνικής Εργασίας αποτελεί αυτόνομο Τμήμα και υπάγεται στην Ιατρική Υπηρεσία. Επιδιώκεται η συνεργασία της διεπιστημονικής ομάδας για τον προσδιορισμό και την κάλυψη τω αναγκών του ασθενή, κατά και μετά την νοσηλεία του. Ως αποστολή του Τμήματος αποτελεί η υποστήριξη, ενδυνάμωση, συμβουλευτική και συνηγορία στους ασθενείς και τις οικογένειές τους, η πληροφόρηση για τις προνοιακές και ασφαλιστικές παροχές, τις δομές κοινωνικής φροντίδας, καθώς και η διασύνδεση του ασθενή με τις υπάρχουσες μετανοσοκομειακές υπηρεσίες και δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης στην κοινότητα.

Οι πληθυσμιακές ομάδες με τις οποίες απασχολείται το Τμήμα, κατά το σύνηθες, είναι:

  • Άποροι / Ανασφάλιστοι Ασθενείς
  • Μοναχικά Άτομα
  • Τρίτη ΗΛικία
  • Κοινωνικά ευπαθείς ομάδες
  • Αλοδαποί, ελλείψει νομιμοποιητικών εγγράφων
  • Άτομα που χρήζουν μετανοσοκομειακής Αποκατάστασης ή εισαγωγής σε Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλέφωνο
2513501625, -1648
E-mail
koinonikiypiresia@kavalahospital.gr
Επίπεδο
-1 Όροφος
Fax
2513501625