2014

Νέα & Ανακοινώσεις
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 51/2014
Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014

Για την προμήθεια ειδών και εξαρτημάτων ρουχισμού - υπόδησης με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
Ανακοίνωση ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 50/2014
Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2014

Για την προμήθεια έτοιμων ειδών κλωστοϋφαντουργίας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.53/2014
Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014

Για την προμήθεια μελανωτήρων του Νοσοκομείου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Προσοχή: Αναρτήθηκε ανακοίνωση στις 14/01/2015.