Προμήθειες 2010-2012

Νέα & Ανακοινώσεις
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 61/2012 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012

Για την προμήθεια φαρμάκων για το αίμα , αιμοποιητικά όργανα (υγειονομικό υλικό) του Νοσοκομείου Καβάλας
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 60/2012 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2012

Για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου (ΒΜS) του Νοσοκομείου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
Ανακοίνωση ακύρωσης διαγωνισμού
Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

για την προμήθεια διατάξεων ενδοσκοπίας (συρραπτικά - λαπαροσκοπικά)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 59/2012 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2012

Για την ανάθεση έργου υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ακριβείας του Νοσοκομείου Καβάλας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή