στείλτε το με e-mail


Το μήνυμά σας(κάντε κλικ εδώ):

Λίστες Χειρουργείων

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων

Η λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων είναι ο κατάλογος στον οποίο απεικονίζεται η σειρά προτεραιότητας  των προς εκτέλεση  χειρουργικών επεμβάσεων ανά κλινική.

Μετά από γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αποφασίστηκε ο ασθενής να ενημερώνεται  για τη σειρά κατάταξής του από έναν αριθμό που θα του δίνει το νοσοκομείο την ημέρα εξέτασης του, θα είναι μοναδικός και δεν θα προέρχεται από τον ΑΜΚΑ.  Με αυτό τον τρόπο δεν θα είναι σε καμία περίπτωση δυνατός ο προσδιορισμός της ταυτότητας του ασθενή. Με την ανάρτηση των λιστών στο διαδίκτυο, ενισχύεται η διαφάνεια και οι ασθενείς θα ενημερώνονται για την αναμονή ανά τμήμα και ανά νοσοκομείο

Στη Λίστα θα αναγράφονται:

 • ο μοναδικός αριθμός που θα δίνεται σε κάθε ασθενή, κατά την  εγγραφή του για την ένταξή του στη Λίστα (ξεχωριστός αύξων αριθμός ανά κατηγορία που εντάσσεται το περιστατικό και ανά κλινική – ο αριθμός αυτός θα δίνεται αυτόματα από το σύστημα και θα εξαρτάται αποκλειστικά από :
  • την ημερομηνία εξέτασης του ασθενή,
  • από την κατηγοριοποίηση του περιστατικού και
  • από την κλινική
 •  το είδος του χειρουργείου
 •  η κατηγορία στην οποία εντάσσεται το περιστατικό, 
 • η ημερομηνία κλινικής εκτίμησης της κατάστασης του ασθενούς - ημερομηνία εξέτασης (η ημερομηνία αυτή θα καταγράφεται από τις 2/5/2017 ημερομηνία κατά την οποία θα εκτελείται η πλήρης διαδικασία. Θα προηγηθεί η ένταξη στην λίστα χειρουργείων όλων των μέχρι τώρα προγραμματισμένων χειρουργείων που εκκρεμούν), 
 •  η  ημερομηνία της χειρουργικής επέμβασης (η ημερομηνία αυτή θα αναγράφεται όταν θα οριστεί η ημερομηνία χειρουργείου από την κλινική)

Η λίστα αυτή καθημερινά θα ενημερώνεται με τα

 • διενεργηθέντα χειρουργεία
 •  αναβληθέντα ή ακυρωθέντα χειρουργεία για διάφορες λόγους
 • διενεργηθέντα έκτακτα χειρουργεία (τα προγραμματισμένα σε μεταγενέστερη ημερομηνία χειρουργεία όπου το περιστατικό, κατά το χρονικό διάστημα αναμονής της χειρουργικής επέμβασης, παρουσιάσει επιπλοκές και κρίνεται επείγον χειρουργείο)

Θα ελέγχεται εβδομαδιαία από

 • την Επιτροπή Χειρουργείου
 • τον  Αν. Διοικητή ή τον Διοικητή, όταν ο πρώτος δεν υπάρχει,

θα αναρτάται εβδομαδιαία στην επίσημη ιστοσελίδα κάθε Νοσοκομείου.

Την ευθύνη της τήρησης της Λίστας φέρει η Επιτροπή Χειρουργείου. Οι ασθενείς που θεωρούν ότι παραβιάζεται η σειρά προτεραιότητας των μπορούν να υποβάλλουν καταγγελία στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών υπηρεσιών υγείας του σχετικού νοσοκομείου.

Λίστα Επειγόντων Χειρουργείων

Τα επείγοντα χειρουργεία θα εντάσσονται σε ξεχωριστή λίστα η οποία θα ελέγχεται καθημερινά από

 • την Επιτροπή Χειρουργείου και
 •  τον  Αν. Διοικητή ή τον Διοικητή, όταν ο πρώτος δεν υπάρχει.

Η λίστα θα περιέχει πληροφορίες για τα επείγοντα χειρουργεία που διενεργήθηκαν την προηγούμενη ημέρα. Πίνακας με τα διενεργηθέντα επείγοντα χειρουργεία συντάσσεται και αναρτάται κάθε 15νθήμερο στον ιστότοπο κάθε Νοσοκομείου.

Στον πίνακα θα καταχωρούνται:

 •  ο μοναδικός αριθμός χειρουργείου
 •  το είδος του χειρουργείου,
 • η ημερομηνία της χειρουργικής επέμβασης.

Προγραμματισμένα

Χειρουργεία ανά κλινική:

 

Α' Χειρ
Α/Α ΗΜ.EKTIM. ΗΜ.ΕΠΕΜ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΧ.01042017.12017-04-012017-04-03ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - ()
ΑΧ.01042017.22017-04-012017-04-03ΟΜΦΑΛΟΚΙΛΗΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-16) ΔΙΠΛΟΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΕ ΑΧ.01042017
ΑΧ.01042017.42017-04-012017-04-07ΕΞΕΛΚΟΜΕΝΟ tumor (αρ) ΜΑΣΤΟΥΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-16) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΑΧ.01042017.72017-04-012017-04-25ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-16) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΑΧ.01042017.122017-04-012017-05-05ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-16) ΔΙΠΛΟΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΕ ΕΚΤ.ΑΧ.03052017.9
ΑΧ.01042017.132017-04-012017-05-02ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-16) ΛΑΘΟΣ ΟΝΟΜΑ
ΑΧ.01042017.142017-04-012017-05-02ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-16) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΑΧ.01042017.182017-04-012017-05-08ΚΗΛΗ ΛΕΥΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-05-31) ΔΙΠΛΟΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΕ ΑΧ 01052017/72
ΑΧ.01042017.192017-04-012017-05-08ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-05-31) ΔΙΠΛΟΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΕ ΑΧ01052017/70
ΑΧ.01042017.202017-04-01 ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗΠρο ΛίσταςΜεταβλήθηκε - (0000-00-00) ΔΙΠΛΟΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΕ ΑΧ 01052017/71
ΑΧ.01042017.222017-04-012017-05-08ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-16) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΑΧ.01042017.252017-04-012017-05-10ΑΙΜΟΡΡΟΙΔΕΚΤΟΜΗΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-05-31) ΔΙΠΛΟΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΕ ΑΧ 01052017/56
ΑΧ.01042017.262017-04-012017-05-10ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-08) ΔΙΠΛΟΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΕ ΑΧ.01042017.54
ΑΧ.01042017.272017-04-012017-05-10ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-05-31) ΔΙΠΛΟΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΕ ΑΧ.01052017.55
ΑΧ.01042017.282017-04-012017-05-10ΜΗΡΟΒΟΥΒΩΝΙΚΑ ΣΥΡΙΓΓΙΑΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-05-31) ΔΙΠΛΟΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΕ ΑΧ 01052017/69
ΑΧ.01042017.292017-04-01 ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-22) ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ
ΑΧ.01042017.312017-04-01 ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΠρο ΛίσταςΜεταβλήθηκε - (2017-06-16) ΑΝΑΒΟΛΗ ΛΟΓΩ ΑΠΕΡΓΙΑΣ
ΑΧ.01042017.332017-04-012017-10-04ΜΕΤΕΓΧ.ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΠρο ΛίσταςΜεταβλήθηκε - (2017-07-18) ΕΓΙΝΑΝ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΚΡΙΝΕ ΟΤΙ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΙ
ΑΧ.01042017.382017-04-012017-05-22ΤΡΙΧ.ΚΥΣΤΗΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-16) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΑΧ.01042017.392017-04-012017-05-22ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-09-29) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΑΧ.01042017.402017-04-01 ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗΠρο ΛίσταςΜεταβλήθηκε - (2017-06-16) ΑΝΑΒΟΛΗ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
ΑΧ.01042017.482017-04-012017-04-03ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ-ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟΠΟΘ. ΠΛΕΓΜΑΤΟΣΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-16) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΑΧ.01052017.522017-05-012017-05-24ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΕντός 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-06-16) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΑΧ.01052017.602017-05-012017-06-05ΧΟΛ/ΤΟΜΗΠλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-06-16) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΑΧ.01052017.652017-05-01 ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗΠλέον 30 ημερώνΜεταβλήθηκε - (2017-06-16) ΑΝΑΒΟΛΗ ΛΟΓΩ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΑΧ.01052017.672017-05-012017-10-26ΧΟΛ/ΤΟΜΗΠλέον 30 ημερώνΜεταβλήθηκε - (2017-09-20) ΛΗΨΗ ΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΑΧ.03052017.832017-05-03 ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΕντός 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΑΧ.08052017.932017-05-08 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΑΧ.08052017.942017-05-08 ΧΟΛ/ΜΗΠλέον 30 ημερώνΜεταβλήθηκε - (0000-00-00)
ΑΧ.10052017.1052017-05-10 ΕΚΤΟΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΑΧ.11052017.1072017-05-11 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΕντός 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-06-27) ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΕ ΕΚΤ.ΑΧ.08062017.16
ΑΧ.22052017.1252017-05-22 ΧΟ/ΜΗΕντός 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΑΧ.24052017.1282017-05-24 ΧΟΛ/ΜΗΕντός 30 ημερώνΜεταβλήθηκε - (2017-09-13) ΒΑΡΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΑΧ.31052017.1342017-05-31 ΛΑΠΑΡΟΣΚ. ΧΟΛ/ΜΗΠλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-06-19) ΔΙΠΛΟΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΑΧ 22052017/124
ΑΧ.02062017.1362017-06-02 ΠΛΑΣΤΙΚΗΠλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-06-02) ΛΑΘΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
ΑΧ.07062017.1372017-06-07 ΤΡΙΧΟΦΩΛΕΑΚΗ ΚΥΣΤΗ ΕΚΤΟΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΑΧ.07062017.1382017-06-07 ΧΟΛ/ΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΑΧ.07062017.1392017-06-07 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΑΧ.07062017.1402017-06-07 ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ-ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΕντός 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΑΧ.07062017.1412017-06-07 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΑΧ.07062017.1422017-06-07 ΧΕΙΡ/ΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΑΧ.13062017.1452017-06-13 Λ/Σ ΧΟΛ/ΜΗΕντός 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΑΧ.13062017.1462017-06-132017-07-12ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-09-14) ΕΚΛΕΙΣΕ ΝΕΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΗΝ ΒΧ.14092017.459
ΑΧ.19062017.1502017-06-19 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΑΞΗ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΑΧ.19062017.1512017-06-19 ΧΕΙΡ. ΑΝΑΤΑΞΗ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑΕντός 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-07-05) ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ (ΓΦΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ)
ΑΧ.19062017.1552017-06-192017-07-10ΧΟΛ/ΜΗ Λ/ΣΕντός 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΑΧ.23062017.1562017-06-23 ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΑΧ.23062017.1592017-06-23 ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΑΡ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΑΧ.27062017.1612017-06-27 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΗΛΗΣΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΑΧ.04072017.1652017-07-04 ΜΗ ΑΝΑΤΑΣΟΜΕΝΗ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΑΞΗ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑΕντός 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΑΧ.04072017.1662017-07-042017-07-11ΔΘΑΕντός 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-07-07) ΛΑΘΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
ΑΧ.07072017.1682017-07-07 ΑΡ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΑΧ.10072017.1692017-07-10 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΗΛΗΣΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΑΧ.11072017.1702017-07-112017-11-01ΧΟΛ/ΜΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΑΧ.13072017.1712017-07-132017-09-04ΤΡΙΧΟΦΩΛΕΑΚΗ ΚΥΣΤΗ ΚΟΚΚΥΓΟΣ ΧΩΡΑΣ ΕΚΤΟΜΗ ΚΥΣΤΗΣΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΑΧ.17072017.1722017-07-172017-09-18ΧΕΙΡ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΑΧ.19072017.1732017-07-192017-09-18ΧΟΛ/ΜΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΑΧ.20072017.1752017-07-202017-09-22ΧΟΛ/ΜΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΑΧ.21072017.1772017-07-212017-11-15ΟΛΙΚΗ ΘΥΡΕΕΙΔΕΚΤΟΜΗΕντός 30 ημερώνΜεταβλήθηκε - (2017-10-06) ΑΝΑΒΟΛΗ ΛΟΓΩ ΙΩΣΗΣ
ΑΧ.23072017.1782017-07-23 ΧΕΙΡ/ΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΕντός 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΑΧ.25072017.1792017-07-252017-09-28ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ (ΔΕ)Πλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΑΧ.27072017.1812017-07-272017-09-28ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΑΧ.31072017.1832017-07-312017-09-26ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΚΥΣΤΗΣ ΚΟΚΚΥΓΑ-ΕΚΤΟΜΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΑΧ.02082017.1852017-08-022017-10-04ΧΟΛ/ΜΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΑΧ.04082017.1872017-08-042017-10-06ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΑΧ.04082017.1882017-08-042017-12-05ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΑΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΑΧ.08082017.1892017-08-082017-08-04ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΗΛΗΣΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΑΧ.08082017.1902017-08-082017-10-12ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΗΛΗΣΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΑΧ.08082017.1922017-08-082017-10-10ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΗΛΗΣΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΑΧ.10082017.1932017-08-102017-10-16ΧΟΛ/ΜΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΑΧ.14082017.1942017-08-142017-10-18ΔΕΞΙΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΑΧ.16082017.1962017-08-162017-10-25ΟΣΧΕΟΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΕΣ ΑΜΦΩ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑΠλέον 30 ημερώνΜεταβλήθηκε - (2017-10-03) ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ΑΧ.17082017.1972017-08-172017-10-11ΕΥΜΕΓΕΘΗΣ ΜΤΧ ΚΗΛΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΑΧ.22082017.1992017-08-22 Λ/Σ ΧΟΛ/ΜΗΕντός 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΑΧ.22082017.2002017-08-222017-10-12ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΑΡΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΑΧ.22082017.2012017-08-222017-10-16Β/Κ ΑΡ - ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΑΧ.22082017.2022017-08-22 ΧΟΛ/ΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΑΧ.23082017.2042017-08-23 ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΑΡ -ΧΕΙΡ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΑΧ.28082017.2062017-08-282017-10-20ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΑΧ.30082017.2072017-08-302017-10-20ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΑΧ.30082017.2082017-08-302017-10-24ΧΕΙΡ/ΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΑΧ.04092017.2102017-09-042017-09-12ΔΕΞΙΑ ΣΥΜΤΩΜΑΤΙΚΗ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΕντός 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΑΧ.07092017.2122017-09-072017-10-24Λ/Σ ΧΟΛ/ΜΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΑΧ.07092017.2132017-09-072017-11-03ΔΕ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΑΧ.13092017.2142017-09-13 ΧΕΙΡ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΑΧ.19092017.2152017-09-192017-10-16ΧΟΛ/ΜΗΕντός 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΑΧ.21092017.2162017-09-21 ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ /ΧΕΙΡ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗ ΠΛΕΓΜΑΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΑΧ.21092017.2172017-09-212017-09-20ΧΟΛ/ΜΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΑΧ.21092017.2182017-09-212017-11-03ΧΟΛ/ΜΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΑΧ.25092017.2192017-09-25 ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ-ΧΟΛ/ΜΗ Λ/ΣΥΕντός 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΑΧ.25092017.2202017-09-252017-10-30Β/Κ ΔΕΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΑΧ.25092017.2212017-09-252017-11-07ΤΡΙΧΟΦΩΛΕΑΚΗ ΚΥΣΤΗ ΚΑΙ ΣΥΡΙΓΓΙΑ -ΕΚΤΟΜΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΑΧ.25092017.2222017-09-252017-10-04ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΗΛΗΣΕντός 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΑΧ.27092017.2232017-09-272017-11-09Λ/Σ ΧΟΛ/ΜΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΑΧ.29092017.2242017-09-292017-10-12ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΕντός 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΑΧ.29092017.2252017-09-29 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΑΧ.29092017.2262017-09-29 ΤΡΙΧΟΦΩΛΕΑΚΗ ΚΥΣΤΗ ΚΑΙ ΣΥΡΙΓΓΕΙΑ ΚΟΚΚΥΓΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΑΧ.02102017.2272017-10-022017-11-13ΧΟΛ/ΜΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΑΧ.03102017.2282017-10-032017-10-26ΧΟΛ/ΜΗΕντός 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΑΧ.03102017.2292017-10-032017-10-20Β/Κ ΑΡΕντός 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΑΧ.04102017.2302017-10-042017-10-10ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΛΙΠΩΜΑΤΟΣΕντός 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΑΧ.05102017.2312017-10-052017-11-15Λ/Σ ΧΟΛ/ΜΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΑΧ.05102017.2322017-10-052017-10-12ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑ ΑΓΓΙΛΗΣΕντός 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΑΧ.05102017.2332017-10-052017-10-30ΕΥΜΕΓΕΘΗΣ ΟΣΧΕΟΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΑΡ ΚΑΙ ΥΔΡΟΚΗΛΗΕντός 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΑΧ.09102017.2342017-10-092017-11-01ΟΛΙΚΗ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΕντός 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΑΧ.09102017.2352017-10-092017-11-13ΧΕΙΡ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΑΧ.09102017.2362017-10-092017-11-07ΧΕΙΡ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΕντός 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
Β' Χειρ
Α/Α ΗΜ.EKTIM. ΗΜ.ΕΠΕΜ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΧ.ΕΚΡ.22017-03-312017-04-10ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗ ΛΟΓΩ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-08) ΔΙΠΛΟΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΕ ΒΧ.01042017.2
ΒΧ.ΕΚΡ.42017-03-312017-04-28ΠΛΑΣΤΙΚΗΠρο ΛίσταςΠρογραμματίστηκε
ΒΧ.01042017.72017-04-012017-04-06ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-12) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΒΧ.01042017.132017-04-012017-04-26ΔΕΞ. ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-12) ΔΙΠΛΟΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΕ ΒΧ.ΕΚΡ.11
ΒΧ.01042017.142017-04-012017-04-26ΧΟΛΟΛΟΘΙΑΣΗΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-01) Διπλοκαταχώρηση. Εκτελέστηκε ως EKT.ΒΧ.26042017.3 στις 26/04/2017
ΒΧ.01042017.152017-04-012017-04-26ΔΕ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-08) ΔΙΠΛΟΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
ΒΧ.01042017.172017-04-012017-04-28ΠΟΛΥΟΖΩΔΗΣ ΤΟΞΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-08) ΔΙΠΛΟΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΕ ΒΧ.ΕΚΡ.12
ΒΧ.01042017.182017-04-012017-04-28ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-01) Διπλοκαταχώρηση. Πραγματοποιήθηκε 28/04/2017 ως ΒΧ.ΕΚΡ.12
ΒΧ.01042017.192017-04-012017-04-28ΑΡ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-02) Διπλοκαταχώρηση λόγω λάθους ονόματος. Εκτελέστηκε ως ΒΧ.ΕΚΡ.4 στις 28/04/2017
ΒΧ.01052017.232017-05-01 ΟΣΧΕΟΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΔΕΕντός 30 ημερώνΜεταβλήθηκε - (2017-06-06) ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ΒΧ.01052017.282017-05-01 ΧΟΛΟΛΟΘΙΑΣΗΕντός 30 ημερώνΜεταβλήθηκε - (2017-06-20) ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΒΧ.01052017.312017-05-012017-11-01ΑΡ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΕντός 30 ημερώνΜεταβλήθηκε - (2017-09-26)
ΒΧ.01052017.322017-05-012017-05-10ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗΕντός 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-06-12) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΒΧ.01052017.342017-05-01 ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑ-ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΠλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-05-23) Διπλοκαταχώρηση. Εκτελέστηκε ως ΒΧ.01052017.266 στις 18/05/2017
ΒΧ.01052017.382017-05-012017-05-08ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗΕντός 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-06-12) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΒΧ.01052017.402017-05-012017-05-10ΧΟΛΟΛΟΘΙΑΣΗΕντός 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-06-12) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΒΧ.01052017.422017-05-012017-05-12ΑΡ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΕντός 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-06-12) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΒΧ.01052017.482017-05-012017-05-16ΧΟΛΟΛΟΘΙΑΣΗΕντός 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-06-12) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΒΧ.01052017.532017-05-012017-05-18ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗΕντός 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-06-12) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΒΧ.01052017.562017-05-012017-05-22ΑΡ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗΕντός 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-06-12) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΒΧ.01052017.572017-05-012017-05-22ΚΥΣΤΗ ΚΟΚΚΥΓΑΕντός 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-06-12) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΒΧ.01052017.592017-05-012017-07-03ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗΕντός 30 ημερώνΜεταβλήθηκε - (2017-06-12)
ΒΧ.01052017.622017-05-012017-05-26ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗΕντός 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-05-30) ΔΙΠΛΟΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΕ Α/Α ΒΧ.01052017.63
ΒΧ.01052017.652017-05-01 ΑΡ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΕντός 30 ημερώνΜεταβλήθηκε - (2017-06-02) ΑΝΑΒΟΛΗ ΛΟΓΩ ΛΙΠΟΘΥΜΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΠΔΕΙΟΥ (ΒΙΒΛΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1/6/2017)
ΒΧ.01052017.682017-05-012017-05-18ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗΠλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-06-14) Διπλοκαταχώρηση. Εκτελέστηκε ως ΒΧ.01052017.270 (Αρ βιβλίου ΒΧ.18052017.11) στις 18/05
ΒΧ.01052017.692017-05-012017-05-18ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΑΡΠλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-06-14) Διπλοκαταχώρηση. Εκτελέστηκε ως Αρ. Λίστας: ΒΧ.01052017.271 Aρ. Βιβλίου Χειρ: ΒΧ.18052017.12
ΒΧ.01052017.762017-05-012017-06-07ΧΟΛΟΛΟΘΙΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-06-12) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΒΧ.01052017.792017-05-012017-06-09ΚΥΣΤΗ ΚΟΚΚΥΓΑΠλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-06-12) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΒΧ.01052017.812017-05-012017-06-09ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗΠλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-06-12) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΒΧ.01052017.842017-05-012017-06-13ΑΡ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΠλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-06-12) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΒΧ.01052017.872017-05-012017-06-27ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗΠλέον 30 ημερώνΜεταβλήθηκε - (2017-06-16) κ.ΓΡΑΝΑΣ
ΒΧ.01052017.892017-05-012017-06-15ΜΕΤ/ΚΗ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΠλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-06-16) κ.ΓΡΑΝΑΣ ( ΑΠΟ ΤΗΛΕΦ.)
ΒΧ.01052017.902017-05-012017-06-15ΑΡ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΠλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-06-16) ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ
ΒΧ.01052017.982017-05-012017-06-21ΚΥΣΤΗ ΚΟΚΚΥΓΑΠλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-06-20) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΒΧ.01052017.1022017-05-012017-06-27ΧΟΛΟΛΟΘΙΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-07-24) ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΘΥΡΩΕΙΔΟΥΣ
ΒΧ.01052017.1112017-05-012017-08-22ΧΟΛΟΛΟΘΙΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-08-23) ΛΑΘΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
ΒΧ.01052017.1122017-05-012017-09-21ΔΕ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΠλέον 30 ημερώνΜεταβλήθηκε - (2017-08-25) ΑΝΑΒΟΛΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
ΒΧ.01052017.1182017-05-01 ΧΟΛΟΛΟΘΙΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΜεταβλήθηκε - (2017-09-28) ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ
ΒΧ.01052017.1232017-05-012017-09-01ΧΟΛΟΛΟΘΙΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-08-31) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΒΧ.01052017.1252017-05-012017-09-05ΧΟΛΟΛΟΘΙΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-09-05) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΒΧ.01052017.1292017-05-012017-09-07ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗΠλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-09-07) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΒΧ.01052017.1302017-05-012017-10-04ΔΕ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΠλέον 30 ημερώνΜεταβλήθηκε - (2017-09-14) ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ
ΒΧ.01052017.1312017-05-012017-09-13ΠΑΡΑΕΔΡΙΚΟ ΣΥΡΙΓΓΙΟΠλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-09-14) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΒΧ.01052017.1352017-05-01 ΑΙΜΟΡΡΟΙΔΕΣΠλέον 30 ημερώνΜεταβλήθηκε - (2017-09-18) ΑΝΑΒΟΛΗ ΛΟΓΩ Ν/Χ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΒΧ.01052017.1362017-05-012017-09-21ΔΕ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΠλέον 30 ημερώνΜεταβλήθηκε - (2017-09-22) ΒΙΒΛΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 21/9/2017
ΒΧ.01052017.1392017-05-012017-09-19ΧΟΛΟΛΟΘΙΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΒΧ.01052017.1412017-05-012017-09-21ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΒΧ.01052017.1422017-05-012017-09-21ΧΟΛΟΛΟΘΙΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΒΧ.01052017.1442017-05-012017-09-25ΑΡ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΠλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-08-29) .
ΒΧ.01052017.1452017-05-012017-09-25ΔΕ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΒΧ.01052017.1462017-05-012017-09-27ΧΟΛΟΛΟΘΙΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-06-01) ΔΙΠΛΟΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΕ ΑΧ.01042017/39
ΒΧ.01052017.1482017-05-01 ΧΟΛΟΛΟΘΙΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΜεταβλήθηκε - (2017-09-29) ΑΝΑΒΟΛΗ ΛΟΓΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ΒΧ.01052017.1522017-05-012017-10-03ΑΡ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΠλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-09-07) ΑΚΥΡΩΣΕ Ο ΑΣΘΕΗΣ
ΒΧ.01052017.1532017-05-01 ΧΟΛΟΛΟΘΙΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΜεταβλήθηκε - (2017-10-04) ΑΝΑΒΟΛΗ ΛΟΓΩ ΚΑΡΔΙΟΛΙΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΒΧ.01052017.1542017-05-012017-10-03ΑΡ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΠλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-06-09) ΔΙΠΛΟΚΑΤΑΧΑΡΗΣΗ
ΒΧ.01052017.1552017-05-012017-10-09ΑΡ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΒΧ.01052017.1562017-05-012017-10-17ΑΙΜΟΡΡΟΙΔΕΣΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΒΧ.01052017.1572017-05-012017-10-17ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΑΜΦΩΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΒΧ.01052017.1582017-05-012017-10-17ΑΡ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΒΧ.02052017.1692017-05-02 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΜεταβλήθηκε - (2017-09-26) ΘΕΛΕΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ
ΒΧ.02052017.1702017-05-022017-10-11ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗΣΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΒΧ.02052017.1712017-05-022017-10-13ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΒΧ.02052017.1722017-05-022017-10-11ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΒΧ.02052017.1732017-05-02 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΠλέον 30 ημερώνΜεταβλήθηκε - (2017-10-13) ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΝ ΒΡΟΥΜΕ -ΕΔΩΣΕ ΛΑΘΟΣ ΤΗΛ.
ΒΧ.02052017.1742017-05-02 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΥΒΩΝΙΚΗΛΗΣΠλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-09-26) ΑΚΥΡΟ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΣ