στείλτε το με e-mail


Το μήνυμά σας(κάντε κλικ εδώ):

Λίστες Χειρουργείων

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων

Η λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων είναι ο κατάλογος στον οποίο απεικονίζεται η σειρά προτεραιότητας  των προς εκτέλεση  χειρουργικών επεμβάσεων ανά κλινική.

Μετά από γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αποφασίστηκε ο ασθενής να ενημερώνεται  για τη σειρά κατάταξής του από έναν αριθμό που θα του δίνει το νοσοκομείο την ημέρα εξέτασης του, θα είναι μοναδικός και δεν θα προέρχεται από τον ΑΜΚΑ.  Με αυτό τον τρόπο δεν θα είναι σε καμία περίπτωση δυνατός ο προσδιορισμός της ταυτότητας του ασθενή. Με την ανάρτηση των λιστών στο διαδίκτυο, ενισχύεται η διαφάνεια και οι ασθενείς θα ενημερώνονται για την αναμονή ανά τμήμα και ανά νοσοκομείο

Στη Λίστα θα αναγράφονται:

 • ο μοναδικός αριθμός που θα δίνεται σε κάθε ασθενή, κατά την  εγγραφή του για την ένταξή του στη Λίστα (ξεχωριστός αύξων αριθμός ανά κατηγορία που εντάσσεται το περιστατικό και ανά κλινική – ο αριθμός αυτός θα δίνεται αυτόματα από το σύστημα και θα εξαρτάται αποκλειστικά από :
  • την ημερομηνία εξέτασης του ασθενή,
  • από την κατηγοριοποίηση του περιστατικού και
  • από την κλινική
 •  το είδος του χειρουργείου
 •  η κατηγορία στην οποία εντάσσεται το περιστατικό, 
 • η ημερομηνία κλινικής εκτίμησης της κατάστασης του ασθενούς - ημερομηνία εξέτασης (η ημερομηνία αυτή θα καταγράφεται από τις 2/5/2017 ημερομηνία κατά την οποία θα εκτελείται η πλήρης διαδικασία. Θα προηγηθεί η ένταξη στην λίστα χειρουργείων όλων των μέχρι τώρα προγραμματισμένων χειρουργείων που εκκρεμούν), 
 •  η  ημερομηνία της χειρουργικής επέμβασης (η ημερομηνία αυτή θα αναγράφεται όταν θα οριστεί η ημερομηνία χειρουργείου από την κλινική)

Η λίστα αυτή καθημερινά θα ενημερώνεται με τα

 • διενεργηθέντα χειρουργεία
 •  αναβληθέντα ή ακυρωθέντα χειρουργεία για διάφορες λόγους
 • διενεργηθέντα έκτακτα χειρουργεία (τα προγραμματισμένα σε μεταγενέστερη ημερομηνία χειρουργεία όπου το περιστατικό, κατά το χρονικό διάστημα αναμονής της χειρουργικής επέμβασης, παρουσιάσει επιπλοκές και κρίνεται επείγον χειρουργείο)

Θα ελέγχεται εβδομαδιαία από

 • την Επιτροπή Χειρουργείου
 • τον  Αν. Διοικητή ή τον Διοικητή, όταν ο πρώτος δεν υπάρχει,

θα αναρτάται εβδομαδιαία στην επίσημη ιστοσελίδα κάθε Νοσοκομείου.

Την ευθύνη της τήρησης της Λίστας φέρει η Επιτροπή Χειρουργείου. Οι ασθενείς που θεωρούν ότι παραβιάζεται η σειρά προτεραιότητας των μπορούν να υποβάλλουν καταγγελία στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών υπηρεσιών υγείας του σχετικού νοσοκομείου.

Λίστα Επειγόντων Χειρουργείων

Τα επείγοντα χειρουργεία θα εντάσσονται σε ξεχωριστή λίστα η οποία θα ελέγχεται καθημερινά από

 • την Επιτροπή Χειρουργείου και
 •  τον  Αν. Διοικητή ή τον Διοικητή, όταν ο πρώτος δεν υπάρχει.

Η λίστα θα περιέχει πληροφορίες για τα επείγοντα χειρουργεία που διενεργήθηκαν την προηγούμενη ημέρα. Πίνακας με τα διενεργηθέντα επείγοντα χειρουργεία συντάσσεται και αναρτάται κάθε 15νθήμερο στον ιστότοπο κάθε Νοσοκομείου.

Στον πίνακα θα καταχωρούνται:

 •  ο μοναδικός αριθμός χειρουργείου
 •  το είδος του χειρουργείου,
 • η ημερομηνία της χειρουργικής επέμβασης.

Προγραμματισμένα

Χειρουργεία ανά κλινική:

 

Α' Χειρ
Α/Α ΗΜ.EKTIM. ΗΜ.ΕΠΕΜ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΧ.01042017.12017-04-012017-04-03ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε
ΑΧ.01042017.22017-04-012017-04-03ΟΜΦΑΛΟΚΙΛΗΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-16) ΔΙΠΛΟΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΕ ΑΧ.01042017
ΑΧ.01042017.42017-04-012017-04-07ΕΞΕΛΚΟΜΕΝΟ tumor (αρ) ΜΑΣΤΟΥΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-16) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΑΧ.01042017.72017-04-012017-04-25ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-16) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΑΧ.01042017.122017-04-012017-05-05ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-16) ΔΙΠΛΟΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΕ ΕΚΤ.ΑΧ.03052017.9
ΑΧ.01042017.132017-04-012017-05-02ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-16) ΛΑΘΟΣ ΟΝΟΜΑ
ΑΧ.01042017.142017-04-012017-05-02ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-16) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΑΧ.01042017.182017-04-012017-05-08ΚΗΛΗ ΛΕΥΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-05-31) ΔΙΠΛΟΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΕ ΑΧ 01052017/72
ΑΧ.01042017.192017-04-012017-05-08ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-05-31) ΔΙΠΛΟΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΕ ΑΧ01052017/70
ΑΧ.01042017.202017-04-01 ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗΠρο ΛίσταςΜεταβλήθηκε - (0000-00-00) ΔΙΠΛΟΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΕ ΑΧ 01052017/71
ΑΧ.01042017.222017-04-012017-05-08ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-16) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΑΧ.01042017.252017-04-012017-05-10ΑΙΜΟΡΡΟΙΔΕΚΤΟΜΗΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-05-31) ΔΙΠΛΟΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΕ ΑΧ 01052017/56
ΑΧ.01042017.262017-04-012017-05-10ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-08) ΔΙΠΛΟΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΕ ΑΧ.01042017.54
ΑΧ.01042017.272017-04-012017-05-10ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-05-31) ΔΙΠΛΟΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΕ ΑΧ.01052017.55
ΑΧ.01042017.282017-04-012017-05-10ΜΗΡΟΒΟΥΒΩΝΙΚΑ ΣΥΡΙΓΓΙΑΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-05-31) ΔΙΠΛΟΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΕ ΑΧ 01052017/69
ΑΧ.01042017.292017-04-01 ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-22) ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ
ΑΧ.01042017.312017-04-01 ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΠρο ΛίσταςΜεταβλήθηκε - (2017-06-16) ΑΝΑΒΟΛΗ ΛΟΓΩ ΑΠΕΡΓΙΑΣ
ΑΧ.01042017.332017-04-012017-10-04ΜΕΤΕΓΧ.ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΠρο ΛίσταςΜεταβλήθηκε - (2017-07-18) ΕΓΙΝΑΝ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΚΡΙΝΕ ΟΤΙ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΙ
ΑΧ.01042017.382017-04-012017-05-22ΤΡΙΧ.ΚΥΣΤΗΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-16) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΑΧ.01042017.402017-04-01 ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗΠρο ΛίσταςΜεταβλήθηκε - (2017-06-16) ΑΝΑΒΟΛΗ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
ΑΧ.01042017.482017-04-012017-04-03ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ-ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟΠΟΘ. ΠΛΕΓΜΑΤΟΣΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-16) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΑΧ.01052017.522017-05-012017-05-24ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΕντός 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-06-16) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΑΧ.01052017.602017-05-012017-06-05ΧΟΛ/ΤΟΜΗΠλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-06-16) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΑΧ.01052017.652017-05-01 ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗΠλέον 30 ημερώνΜεταβλήθηκε - (2017-06-16) ΑΝΑΒΟΛΗ ΛΟΓΩ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΑΧ.01052017.672017-05-012017-09-20ΧΟΛ/ΤΟΜΗΠλέον 30 ημερώνΜεταβλήθηκε - (2017-07-11) .
ΑΧ.03052017.832017-05-03 ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΕντός 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΑΧ.08052017.912017-05-08 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΗΛΩΝΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΑΧ.08052017.932017-05-08 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΑΧ.08052017.942017-05-08 ΧΟΛ/ΜΗΠλέον 30 ημερώνΜεταβλήθηκε - (0000-00-00)
ΑΧ.10052017.1052017-05-10 ΕΚΤΟΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΑΧ.11052017.1072017-05-11 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΕντός 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-06-27) ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΕ ΕΚΤ.ΑΧ.08062017.16
ΑΧ.12052017.1082017-05-12 ΧΟΛ/ΤΟΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΑΧ.22052017.1242017-05-222017-09-14ΧΟΛ/ΜΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΑΧ.22052017.1252017-05-22 ΧΟ/ΜΗΕντός 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΑΧ.24052017.1282017-05-242017-09-11ΧΟΛ/ΜΗΕντός 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΑΧ.26052017.1322017-05-262017-09-08ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΑΧ.31052017.1342017-05-31 ΛΑΠΑΡΟΣΚ. ΧΟΛ/ΜΗΠλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-06-19) ΔΙΠΛΟΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΑΧ 22052017/124
ΑΧ.02062017.1362017-06-02 ΠΛΑΣΤΙΚΗΠλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-06-02) ΛΑΘΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
ΑΧ.07062017.1372017-06-07 ΤΡΙΧΟΦΩΛΕΑΚΗ ΚΥΣΤΗ ΕΚΤΟΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΑΧ.07062017.1382017-06-07 ΧΟΛ/ΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΑΧ.07062017.1392017-06-07 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΑΧ.07062017.1402017-06-07 ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ-ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΕντός 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΑΧ.07062017.1412017-06-07 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΑΧ.07062017.1422017-06-07 ΧΕΙΡ/ΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΑΧ.13062017.1452017-06-13 Λ/Σ ΧΟΛ/ΜΗΕντός 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΑΧ.13062017.1462017-06-132017-07-12ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΑΧ.13062017.1472017-06-13 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΗΛΗΣΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΑΧ.15062017.1482017-06-15 ΧΟΛ/ΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΑΧ.19062017.1502017-06-19 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΑΞΗ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΑΧ.19062017.1512017-06-19 ΧΕΙΡ. ΑΝΑΤΑΞΗ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑΕντός 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-07-05) ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ (ΓΦΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ)
ΑΧ.19062017.1522017-06-19 ΧΟΛ/ΜΗ Λ/ΣΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΑΧ.19062017.1532017-06-192017-07-14ΧΟΛ/ΜΗ Λ/ΣΕντός 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΑΧ.19062017.1542017-06-192017-09-14ΧΟΛ/ΜΗΕντός 30 ημερώνΜεταβλήθηκε - (2017-07-11) ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΤΙΔΑ
ΑΧ.19062017.1552017-06-192017-07-10ΧΟΛ/ΜΗ Λ/ΣΕντός 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΑΧ.23062017.1562017-06-23 ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΑΧ.23062017.1582017-06-23 ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΔΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΑΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΑΧ.23062017.1592017-06-23 ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΑΡ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΑΧ.27062017.1612017-06-27 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΗΛΗΣΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΑΧ.30062017.1622017-06-302017-09-12ΧΟΛ/ΜΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΑΧ.04072017.1632017-07-04 ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΑΡ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΑΧ.04072017.1642017-07-04 ΧΟΛ/ΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΑΧ.04072017.1652017-07-04 ΜΗ ΑΝΑΤΑΣΟΜΕΝΗ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΑΞΗ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑΕντός 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΑΧ.04072017.1662017-07-042017-07-11ΔΘΑΕντός 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-07-07) ΛΑΘΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
ΑΧ.06072017.1672017-07-062017-09-08ΧΕΙΡ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΑΧ.07072017.1682017-07-07 ΑΡ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΑΧ.10072017.1692017-07-10 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΗΛΗΣΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΑΧ.11072017.1702017-07-112017-11-01ΧΟΛ/ΜΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΑΧ.13072017.1712017-07-132017-09-04ΤΡΙΧΟΦΩΛΕΑΚΗ ΚΥΣΤΗ ΚΟΚΚΥΓΟΣ ΧΩΡΑΣ ΕΚΤΟΜΗ ΚΥΣΤΗΣΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΑΧ.17072017.1722017-07-172017-09-18ΧΕΙΡ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΑΧ.19072017.1732017-07-192017-09-18ΧΟΛ/ΜΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΑΧ.19072017.1742017-07-192017-09-26ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΑΜΦΩΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΑΧ.20072017.1752017-07-202017-09-22ΧΟΛ/ΜΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΑΧ.21072017.1762017-07-212017-07-26ΥΦΟΛΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΚΤΟΜΗΕντός 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΑΧ.21072017.1772017-07-212017-10-06ΟΛΙΚΗ ΘΥΡΕΕΙΔΕΚΤΟΜΗΕντός 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΑΧ.23072017.1782017-07-23 ΧΕΙΡ/ΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΕντός 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
Β' Χειρ
Α/Α ΗΜ.EKTIM. ΗΜ.ΕΠΕΜ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΧ.ΕΚΡ.22017-03-312017-04-10ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗ ΛΟΓΩ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥΕκκρεμότητες Προ ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-08) ΔΙΠΛΟΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΕ ΒΧ.01042017.2
ΒΧ.01042017.72017-04-012017-04-06ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-12) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΒΧ.01042017.132017-04-012017-04-26ΔΕΞ. ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-12) ΔΙΠΛΟΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΕ ΒΧ.ΕΚΡ.11
ΒΧ.01042017.142017-04-012017-04-26ΧΟΛΟΛΟΘΙΑΣΗΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-01) Διπλοκαταχώρηση. Εκτελέστηκε ως EKT.ΒΧ.26042017.3 στις 26/04/2017
ΒΧ.01042017.152017-04-012017-04-26ΔΕ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-08) ΔΙΠΛΟΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
ΒΧ.01042017.172017-04-012017-04-28ΠΟΛΥΟΖΩΔΗΣ ΤΟΞΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-08) ΔΙΠΛΟΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΕ ΒΧ.ΕΚΡ.12
ΒΧ.01042017.182017-04-012017-04-28ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-01) Διπλοκαταχώρηση. Πραγματοποιήθηκε 28/04/2017 ως ΒΧ.ΕΚΡ.12
ΒΧ.01042017.192017-04-012017-04-28ΑΡ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-02) Διπλοκαταχώρηση λόγω λάθους ονόματος. Εκτελέστηκε ως ΒΧ.ΕΚΡ.4 στις 28/04/2017
ΒΧ.01052017.232017-05-01 ΟΣΧΕΟΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΔΕΕντός 30 ημερώνΜεταβλήθηκε - (2017-06-06) ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ΒΧ.01052017.282017-05-01 ΧΟΛΟΛΟΘΙΑΣΗΕντός 30 ημερώνΜεταβλήθηκε - (2017-06-20) ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΒΧ.01052017.312017-05-01 ΑΡ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΕντός 30 ημερώνΜεταβλήθηκε - (2017-05-31) ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ
ΒΧ.01052017.322017-05-012017-05-10ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗΕντός 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-06-12) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΒΧ.01052017.342017-05-01 ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑ-ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΠλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-05-23) Διπλοκαταχώρηση. Εκτελέστηκε ως ΒΧ.01052017.266 στις 18/05/2017
ΒΧ.01052017.382017-05-012017-05-08ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗΕντός 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-06-12) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΒΧ.01052017.402017-05-012017-05-10ΧΟΛΟΛΟΘΙΑΣΗΕντός 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-06-12) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΒΧ.01052017.422017-05-012017-05-12ΑΡ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΕντός 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-06-12) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΒΧ.01052017.482017-05-012017-05-16ΧΟΛΟΛΟΘΙΑΣΗΕντός 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-06-12) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΒΧ.01052017.532017-05-012017-05-18ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗΕντός 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-06-12) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΒΧ.01052017.562017-05-012017-05-22ΑΡ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗΕντός 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-06-12) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΒΧ.01052017.572017-05-012017-05-22ΚΥΣΤΗ ΚΟΚΚΥΓΑΕντός 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-06-12) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΒΧ.01052017.592017-05-012017-07-03ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗΕντός 30 ημερώνΜεταβλήθηκε - (2017-06-12)
ΒΧ.01052017.622017-05-012017-05-26ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗΕντός 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-05-30) ΔΙΠΛΟΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΕ Α/Α ΒΧ.01052017.63
ΒΧ.01052017.652017-05-01 ΑΡ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΕντός 30 ημερώνΜεταβλήθηκε - (2017-06-02) ΑΝΑΒΟΛΗ ΛΟΓΩ ΛΙΠΟΘΥΜΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΠΔΕΙΟΥ (ΒΙΒΛΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1/6/2017)
ΒΧ.01052017.682017-05-012017-05-18ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗΠλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-06-14) Διπλοκαταχώρηση. Εκτελέστηκε ως ΒΧ.01052017.270 (Αρ βιβλίου ΒΧ.18052017.11) στις 18/05
ΒΧ.01052017.692017-05-012017-05-18ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΑΡΠλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-06-14) Διπλοκαταχώρηση. Εκτελέστηκε ως Αρ. Λίστας: ΒΧ.01052017.271 Aρ. Βιβλίου Χειρ: ΒΧ.18052017.12
ΒΧ.01052017.762017-05-012017-06-07ΧΟΛΟΛΟΘΙΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-06-12) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΒΧ.01052017.792017-05-012017-06-09ΚΥΣΤΗ ΚΟΚΚΥΓΑΠλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-06-12) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΒΧ.01052017.812017-05-012017-06-09ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗΠλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-06-12) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΒΧ.01052017.842017-05-012017-06-13ΑΡ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΠλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-06-12) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΒΧ.01052017.872017-05-012017-06-27ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗΠλέον 30 ημερώνΜεταβλήθηκε - (2017-06-16) κ.ΓΡΑΝΑΣ
ΒΧ.01052017.892017-05-012017-06-15ΜΕΤ/ΚΗ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΠλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-06-16) κ.ΓΡΑΝΑΣ ( ΑΠΟ ΤΗΛΕΦ.)
ΒΧ.01052017.902017-05-012017-06-15ΑΡ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΠλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-06-16) ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ
ΒΧ.01052017.982017-05-012017-06-21ΚΥΣΤΗ ΚΟΚΚΥΓΑΠλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-06-20) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΒΧ.01052017.1022017-05-012017-06-27ΧΟΛΟΛΟΘΙΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΒΧ.01052017.1112017-05-012017-08-22ΧΟΛΟΛΟΘΙΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΒΧ.01052017.1122017-05-012017-08-24ΔΕ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΒΧ.01052017.1132017-05-012017-08-24ΧΟΛΟΛΟΘΙΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΒΧ.01052017.1142017-05-012017-08-28ΚΥΣΤΗ ΚΟΚΚΥΓΑΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΒΧ.01052017.1152017-05-012017-08-28ΧΟΛΟΛΟΘΙΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΒΧ.01052017.1162017-05-012017-08-28ΧΟΛΟΛΟΘΙΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΒΧ.01052017.1172017-05-012017-08-30ΧΟΛΟΛΟΘΙΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΒΧ.01052017.1182017-05-012017-08-30ΧΟΛΟΛΟΘΙΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΒΧ.01052017.1222017-05-012017-09-01ΧΟΛΟΛΟΘΙΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΒΧ.01052017.1232017-05-012017-09-01ΧΟΛΟΛΟΘΙΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΒΧ.01052017.1242017-05-012017-09-05ΔΕ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΒΧ.01052017.1252017-05-012017-09-05ΧΟΛΟΛΟΘΙΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΒΧ.01052017.1262017-05-012017-09-05ΧΟΛΟΛΟΘΙΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΒΧ.01052017.1272017-05-012017-09-07ΧΟΛΟΛΟΘΙΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΒΧ.01052017.1282017-05-012017-09-07ΧΟΛΟΛΟΘΙΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΒΧ.01052017.1292017-05-012017-09-07ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΒΧ.01052017.1302017-05-012017-09-13ΔΕ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΒΧ.01052017.1312017-05-012017-09-13ΠΑΡΑΕΔΡΙΚΟ ΣΥΡΙΓΓΙΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΒΧ.01052017.1322017-05-012017-09-13ΧΟΛΟΛΟΘΙΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΒΧ.01052017.1332017-05-012017-09-15ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΒΧ.01052017.1342017-05-012017-09-15ΧΟΛΟΛΟΘΙΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΒΧ.01052017.1352017-05-012017-09-15ΑΙΜΟΡΡΟΙΔΕΣΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΒΧ.01052017.1362017-05-012017-09-19ΔΕ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΒΧ.01052017.1372017-05-012017-09-19ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΒΧ.01052017.1382017-05-012017-09-19ΧΟΛΟΛΟΘΙΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΒΧ.01052017.1392017-05-012017-09-19ΧΟΛΟΛΟΘΙΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΒΧ.01052017.1402017-05-012017-09-21ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΒΧ.01052017.1412017-05-012017-09-21ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΒΧ.01052017.1422017-05-012017-09-21ΧΟΛΟΛΟΘΙΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΒΧ.01052017.1432017-05-012017-09-21ΟΣΧΕΟΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΑΡΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΒΧ.01052017.1442017-05-012017-09-25ΑΡ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΒΧ.01052017.1452017-05-012017-09-25ΔΕ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΒΧ.01052017.1462017-05-012017-09-27ΧΟΛΟΛΟΘΙΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-06-01) ΔΙΠΛΟΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΕ ΑΧ.01042017/39
ΒΧ.01052017.1472017-05-012017-09-27ΔΕ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΒΧ.01052017.1482017-05-012017-09-27ΧΟΛΟΛΟΘΙΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΒΧ.01052017.1522017-05-012017-10-03ΑΡ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΒΧ.01052017.1532017-05-012017-10-03ΧΟΛΟΛΟΘΙΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΒΧ.01052017.1542017-05-012017-10-03ΑΡ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΠλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-06-09) ΔΙΠΛΟΚΑΤΑΧΑΡΗΣΗ
ΒΧ.01052017.1552017-05-012017-10-09ΑΡ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΒΧ.01052017.1562017-05-012017-10-17ΑΙΜΟΡΡΟΙΔΕΣΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΒΧ.01052017.1572017-05-012017-10-17ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΑΜΦΩΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΒΧ.01052017.1582017-05-012017-10-17ΑΡ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΒΧ.02052017.1692017-05-02 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.02052017.1702017-05-02 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΦΑΛΙΚΗΛΗΣΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.02052017.1712017-05-02 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.02052017.1722017-05-02 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.02052017.1732017-05-02 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.02052017.1742017-05-02 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΥΒΩΝΙΚΗΛΗΣΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.02052017.1752017-05-02 ΧΟΛ/ΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.02052017.2162017-05-02 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.05052017.2192017-05-05 ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.05052017.2212017-05-05 ΧΟΛ/ΤΟΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.05052017.2222017-05-05 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ ΑΜΦΩΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.05052017.2232017-05-05 ΧΟΛ/ΤΟΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.08052017.2252017-05-08 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.08052017.2262017-05-08 ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛ/ΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.08052017.2272017-05-08 ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛ/ΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.08052017.2282017-05-08 ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛ/ΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.09052017.2312017-05-09 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.09052017.2332017-05-09 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.10052017.2392017-05-10 ΠΛΣΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.10052017.2422017-05-10 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.10052017.2432017-05-10 ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ(ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ)Πλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.11052017.2442017-05-11 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.11052017.2452017-05-11 ΧΟΛ/ΤΟΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.11052017.2462017-05-11 ΧΟΛ/ΤΟΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.11052017.2472017-05-11 ΑΦΑΙΡΕΣΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.11052017.2482017-05-11 Λ/Σ ΧΟΛ/ΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.11052017.2492017-05-11 ΕΚΤΟΜΗ ΛΙΠΩΜΑΤΟΣΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.11052017.2502017-05-11 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.15052017.2512017-05-15 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.15052017.2522017-05-15 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.15052017.2532017-05-15 Λ/Σ ΧΟΛ/ΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.15052017.2542017-05-15 ΧΟΛ/ΤΟΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.15052017.2552017-05-15 ΧΟΛ/ΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.17052017.2572017-05-17 ΛΑΠΑΡ. ΧΟΛ/ΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.17052017.2582017-05-17 Λ/Σ ΧΟΛ/ΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.17052017.2592017-05-17 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.19052017.2602017-05-19 Λ/Σ ΧΟΛ/ΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.19052017.2612017-05-19 ΑΦΑΙΡΕΣΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.19052017.2622017-05-19 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗΣΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.19052017.2632017-05-19 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.19052017.2642017-05-19 ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.19052017.2652017-05-19 ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΠλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-07-21) ΑΚΥΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΕ ΑΧ.24052017.130
ΒΧ.22052017.2682017-05-22 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.23052017.2692017-05-23 ΕΚΤΟΜΗ ΚΥΣΤΗΣ ΚΟΚΥΓΓΟΣΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.23052017.2722017-05-23 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΕΓ/ΚΗΣ ΚΗΛΗΣΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.25052017.2732017-05-25 ΧΟΛ/ΜΗΠλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-07-03) ΔΙΠΛΟΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΕ ΑΧ.12062017.144
ΒΧ.25052017.2742017-05-25 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.29052017.2752017-05-29 Λ/Σ ΧΟΛ/ΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.29052017.2762017-05-29 ΟΛΙΚΗ ΘΥΡΕΕΙΔΕΚΤΟΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.30052017.2772017-05-30 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.31052017.2802017-05-31 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.02062017.2812017-06-02 ΠΛΑΣΤΙΚΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.02062017.2822017-06-02 ΧΟΛ/ΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.02062017.2832017-06-02 ΧΟΛ/ΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.02062017.2842017-06-02 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.02062017.2852017-06-02 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.06062017.2862017-06-06 ΑΙΜΟΡΡΟΙΔΕΚΤΟΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.06062017.2872017-06-06 ΧΟΛ/ΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.06062017.2882017-06-06 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.06062017.2892017-06-06 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.06062017.2902017-06-06 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.06062017.2912017-06-06 ΠΛΑΣΤΙΚΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.06062017.2922017-06-06 ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.06062017.2932017-06-06 ΠΛΑΣΤΙΚΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.06062017.2942017-06-06 ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛ/ΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.08062017.2952017-06-08 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.12062017.2972017-06-12 ΚΥΣΤΗ ΚΟΚΚΙΓΟΣ ΕΚΤΟΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.12062017.2982017-06-12 ΔΕ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.12062017.2992017-06-12 ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΑΡ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.12062017.3002017-06-12 ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΧΕΙΡ/ΣΑΣ ΒΟΥΒΩΝΙΚΗΛΗ ΔΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΑΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.12062017.3012017-06-12 ΧΟΛ/ΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.12062017.3022017-06-12 ΔΕ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.13062017.3032017-06-13 ΧΟΛ/ΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.14062017.3042017-06-14 Λ/Σ ΧΟΛ/ΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.14062017.3052017-06-14 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΥΒΩΝΙΚΗΛΗΣ ΑΡΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.14062017.3062017-06-14 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΣΧΕΟΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ ΑΡΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.14062017.3072017-06-14 ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΔΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.14062017.3082017-06-14 Λ/Σ ΧΟΛ/ΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.14062017.3092017-06-14 ΧΟΛ/ΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.15062017.3102017-06-15 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.16062017.3112017-06-16 ΛΙΠΩΜΑ ΡΑΧΗΣ - ΕΚΤΟΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.16062017.3122017-06-16 ΘΥΡΕΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.19062017.3132017-06-19 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΥΒΟΝΟΚΗΛΗΣΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.19062017.3142017-06-19 ΘΥΡΕΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.19062017.3152017-06-19 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.19062017.3162017-06-19 ΟΓΚΕΚΤΟΜΗ (ΒΙΟΨΙΑ ΦΡΟΥΡΟΥ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ)Εντός 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.19062017.3172017-06-19 ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.20062017.3182017-06-20 ΧΟΛ/ΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.20062017.3192017-06-20 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.20062017.3202017-06-20 ΧΟΛ/ΜΗ Λ/ΣΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.20062017.3212017-06-20 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.20062017.3222017-06-20 ΠΛΑΣΤΙΚΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.20062017.3232017-06-20 Λ/ΠΙΚΗ ΧΟΛ/ΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.22062017.3242017-06-22 ΑΡ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.22062017.3252017-06-22 ΠΛΑΣΤΙΚΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.22062017.3262017-06-22 ΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.22062017.3272017-06-22 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.26062017.3292017-06-26 ΧΟΛ/ΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.26062017.3302017-06-26 ΧΟΛ/ΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.26062017.3322017-06-26 ΟΖΩΔΗΣ ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗ ΕΚΤΟΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.26062017.3342017-06-26 ΧΟΛ/ΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.28062017.3352017-06-28 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.28062017.3362017-06-28 ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΑΡ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.28062017.3372017-06-28 ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΓΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.28062017.3382017-06-28 ΠΟΛΥΖΩΔΗΣ ΜΗ ΤΟΞΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗ ΘΥΡΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.03072017.3392017-07-03 CA MAΣΤΟΥ ΔΕ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΔΕΕντός 30 ημερώνΜεταβλήθηκε - (2017-07-14) ΑΝΑΒΟΛΗ ΛΟΓΩ ΛΗΨΗΣ ΥΔΑΤΟΣ
ΒΧ.04072017.3402017-07-04 CAΕντός 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.06072017.3412017-07-06 ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΑΜΦΩ - ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΗΛΩΝΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.06072017.3422017-07-06 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΗΛΗΣΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.06072017.3432017-07-06 ΚΥΣΤΗ ΚΟΚΚΥΓΟΣ ΕΚΤΟΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.06072017.3442017-07-06 ΧΟΛ/ΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.06072017.3452017-07-06 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.10072017.3472017-07-10 ΑΦΑΙΡΕΣΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.10072017.3482017-07-10 ΠΕΡΙΕΔΡΙΚΟ ΣΥΡΙΓΓΙΟ ΣΥΡΑΓΓΟΤΟΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.10072017.3492017-07-102017-07-19ΕΚΤΟΜΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΠΩΝΕντός 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΒΧ.12072017.3502017-07-12 ΧΟΛ/ΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.12072017.3512017-07-12 ΚΟΙΛΙΟΠΕΡΙΝΑΙΚΗ ΕΚΤΟΜΗΕντός 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.12072017.3522017-07-12 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.12072017.3532017-07-12 ΧΟΛ/ΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.12072017.3542017-07-12 ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ ΜΗ ΑΝΑΤΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΔΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.14072017.3552017-07-14 ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΔΕ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.18072017.3572017-07-18 ΧΟΛ/ΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.18072017.3582017-07-18 ΧΟΛ/ΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.18072017.3592017-07-18 ΧΟΛ/ΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.18072017.3662017-07-182017-07-27ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΕντός 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΒΧ.19072017.3602017-07-19 ΧΟΛ/ΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.20072017.3612017-07-20 ΧΟΛ/ΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.20072017.3622017-07-20 ΚΥΣΤΗ ΚΟΚΚΥΓΑ ΕΚΤΟΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.20072017.3632017-07-20 ΟΓΚΟΣ ΔΕ ΜΑΣΤΟΥ ΕΥΡΕΙΑ ΟΓΚΕΚΤΟΜΗΕντός 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.20072017.3642017-07-202017-07-25ΓΑΓΓΡΑΙΝΑ ΚΑΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΑΡ - ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣΕντός 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΒΧ.20072017.3652017-07-20 ΧΟΛ/ΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.24072017.3672017-07-24 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ (ΑΡ)Πλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΒΧ.24072017.3682017-07-242017-08-10ΔΕ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗΕντός 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
Νευρ/κή
Α/Α ΗΜ.EKTIM. ΗΜ.ΕΠΕΜ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΝΧ.01042017.22017-04-01 ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΡΠΙΑΙΟΥ ΣΩΛΗΝΑΠρο ΛίσταςΚαταχωρηθηκε
ΝΧ.01042017.32017-04-01 ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΡΠΙΑΙΟΥ ΣΩΛΗΝΑ (ΑΡ)Προ ΛίσταςΚαταχωρηθηκε
ΝΧ.01042017.42017-04-01 ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΑΝΕΛΟΠΑΘΙΑ Α5-Α6Προ ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-01) ΔΙΠΛΟΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΝΕΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΝΧ.01052017.24
ΝΧ.01042017.52017-04-01 ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΡΠΙΑΙΟΥ ΣΩΛΗΝΑ (ΑΡ)Προ ΛίσταςΚαταχωρηθηκε
ΝΧ.01042017.102017-04-01 ΚΜΔ 05-Ι1 (ΑΡ)Προ ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-06) ΔΙΠΛΟΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
ΝΧ.01042017.122017-04-012017-05-08ΚΜΔ Α5-Α6Προ ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-06) ΑΚΥΡΩΣΑΝ ΟΙ ΓΙΤΑΡΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΝΧ.01042017.132017-04-01 ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΑΛ ΩΛΕΝΙΟΥ (ΑΡ)Προ ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-01) ΔΙΠΛΟΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΝΕΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΝΧ.01052017.24
ΝΧ.01042017.142017-04-01 ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΡΠΙΑΙΟΥ ΑΡΠρο ΛίσταςΚαταχωρηθηκε
ΝΧ.01042017.152017-04-01 ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΡΠΙΑΙΟΥ ΔΕΠρο ΛίσταςΚαταχωρηθηκε
ΝΧ.01042017.172017-04-01 ΣΤΕΝΩΣΗ Ο.Μ.Σ.Σ.Προ ΛίσταςΜεταβλήθηκε - (0000-00-00) ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΙΟΥΛΙΟ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ΝΧ.01042017.182017-04-01 ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗ Ο.Μ.Σ.Σ.Προ ΛίσταςΜεταβλήθηκε - (0000-00-00) ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2017 ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ΝΧ.01052017.252017-05-01 ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ Ο5-Ι1(ΑΡ)Πλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-06-06) ΔΙΠΛΟΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΕ ΝΧ.01042017.10
ΝΧ.01052017.262017-05-01 Σ. ΩΛΕΝΙΟΥ (ΑΡ)Πλέον 30 ημερώνΜεταβλήθηκε - (2017-06-06) ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ΝΧ.01052017.282017-05-01 Η ΑΜΣΣ ΣΠΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΠλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-05-31) ΔΙΠΛΟΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΕ ΝΧ 01042017/16
ΝΧ.01052017.292017-05-01 ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΩΛΕΝΙΟΥ (ΑΡ)Πλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-06-06) ΔΙΠΛΟΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
ΝΧ.01052017.302017-05-01 Κ.Μ.Δ. ΣΤΕΝΩΣΗ Ο4-Ο5 (ΔΕ)Πλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-05-30) ΔΙΠΛΟΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΕ ΝΧ
ΝΧ.01052017.312017-05-01 Κ.Μ.Δ. Ο5-Ι1(ΑΡ)Πλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-06-06) ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ΝΧ.01052017.322017-05-01 ΣΤΕΝΩΣΗ Ο4-Ο5Πλέον 30 ημερώνΜεταβλήθηκε - (2017-06-06) ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ΝΧ.01052017.332017-05-01 ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΜΣΣΠλέον 30 ημερώνΜεταβλήθηκε - (2017-06-06) ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ΝΧ.01052017.342017-05-01  Πλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-06-06) ΔΙΠΛΟΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΕΝΧ.01042017.17
ΝΧ.01052017.352017-05-01 ΑΥΧΕΝΟΒΡΑΧΙΩΝΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ Α5/Α6 -ΣΤΕΝΩΣΗ Α5/Α6Πλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-06-06) ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΝΧ.01052017.362017-05-01 ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ Α2 (ΔΕ)Πλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΝΧ.01052017.382017-05-01 Σ.Κ.Σ.(ΔΕ)Πλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΝΧ.01052017.402017-05-01 ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΩΣΗ /ΜΥΕΛΟΠΑΘΕΙΑ Α4-Α5 /Α5-Α6Πλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-05-31) ΔΙΠΛΟΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΕ ΝΧ 01042017/9
ΝΧ.01052017.412017-05-012017-04-26ΜΗΝΙΓΓΙΩΜΑ (ΔΕ)Πλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-05-29) ΔΙΠΛΟΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΝΧ.ΕΚΡ.10
ΝΧ.01052017.422017-05-01 ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ-ΙΣΧΙΑΛΓΙΑ (ΔΕ) ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ Ο3 ΡΙΖΑΣΠλέον 30 ημερώνΜεταβλήθηκε - (2017-06-20) ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ
ΝΧ.04052017.622017-05-04 ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΠλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-06-16) ΑΚΥΡΟ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ
ΝΧ.04052017.632017-05-04 ΔΙΣΚΕΚΤΟΜΗ 01-05Εντός 30 ημερώνΜεταβλήθηκε - (2017-07-13) ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΝΧ.08052017.662017-05-08 ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΛΟΥΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΝΧ.09052017.722017-05-09 ΔΙΑΜΕΣΟΤΟΞΙΟΣ ΜΙΚΡΟΔΙΣΚΕΚΤΟΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΝΧ.15052017.762017-05-15 ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗ 03 04, 04 05Εντός 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-06-16) ΑΚΥΡΟ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ
ΝΧ.15052017.772017-05-15 ΜΙΚΡΟΔΙΣΚΕΚΤΟΜΗΕντός 30 ημερώνΜεταβλήθηκε - (2017-06-06) ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΙΟΥΛΙΟ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ΝΧ.19052017.822017-05-19 ΠΕΤΑΛΕΚΤΟΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΝΧ.19052017.832017-05-19 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΟΓΚΟΥΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΝΧ.25052017.862017-05-25 ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗ Ο5/Ι1 ΜΙΚΡΟΔΙΣΚΕΚΤΟΜΗΕντός 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΝΧ.26052017.872017-05-26 ΚΗΛΗ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ 04-05 ΔΕΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΝΧ.26052017.882017-05-26 ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗ ΠΕΤΑΛΕΚΤΟΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΝΧ.29052017.892017-05-29 ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗ ΜΙΚΡΟΔΙΣΚΕΚΤΟΜΗΕντός 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΝΧ.30052017.902017-05-30 ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗ Ο3ΙΟ4 - Ο4ΙΟ5Πλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΝΧ.30052017.912017-05-30 ΔΙΑΜΕΣΟΤΟΞΙΟΣ ΜΙΚΡΟΔΙΣΚΕΚΤΟΜΗ Ο4/Ο5Εντός 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΝΧ.30052017.922017-05-30 ΠΕΤΑΛΕΚΤΟΜΗ Ο3-Ο4 ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΝΧ.30052017.932017-05-30 ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΠΕΤΑΛΕΚΤΟΜΕΣ -ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΝΧ.01062017.942017-06-01 ΠΕΤΑΛΕΚΤΟΜΗ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΕντός 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΝΧ.01062017.952017-06-01 ΟΣΤΕΟΦΥΤΕΚΤΟΜΗ-ΜΙΚΡΟΔΙΟΕΚΤΟΜΗ Αs/ΑcΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΝΧ.01062017.962017-06-01 ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗ-ΜΙΚΡΟΔΙΣΚΕΚΤΟΜΗ Ο2/Ο3Εντός 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΝΧ.01062017.972017-06-01 ΠΕΤΑΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α4Πλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΝΧ.02062017.982017-06-02 ΔΙΣΚΕΚΤΟΜΗΕντός 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΝΧ.02062017.992017-06-02 ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΚΩΝΑΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΝΧ.06062017.1002017-06-06 ΑΠΟΛΙΝΩΣΗ ΑΡΠλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-06-07) ΛΑΘΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
ΝΧ.08062017.1012017-06-08 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΕΡΗΤΟΝΑΙΚΟΥ ΠΑΡΟΧ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.Πλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΝΧ.13062017.1022017-06-13 ΔΙΑΜΕΣΟ ΤΟΞΙΟΣ ΝΙΚΡΟΔΙΣΚΕΚΤΟΜΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΝΧ.19062017.1032017-06-19 ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗ ΜΕΣΟΥ ΝΕΥΡΟΥΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΝΧ.20062017.1042017-06-20 ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗ Ο4Πλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΝΧ.22062017.1052017-06-22 ΠΕΤΑΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α5 Α6Εντός 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΝΧ.23062017.1062017-06-23 ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗ 05-01Πλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΝΧ.23062017.1072017-06-23 ΔΙΣΚΕΚΤΟΜΗ 05-01Εντός 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΝΧ.26062017.1082017-06-26 ΚΡΑΝΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΕντός 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΝΧ.27062017.1092017-06-27 ΠΕΤΑΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Ο4Πλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΝΧ.27062017.1102017-06-27 ΠΡΟΣΘΙΑ ΜΙΚΡΟΔΙΣΚΕΚΤΟΜΗ Α6-Α7Πλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΝΧ.06072017.1112017-07-06 ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗ Ο2-Ο3, Ο3-Ο4, Ο4-Ο5Πλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΝΧ.07072017.1122017-07-07 Σ. ΠΑΓΙΔΕΥΣΥΣ ΩΛΕΝΙΟΥ ΝΕΥΡΟΥΩ ΑΡ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗ ΩΛΕΝΙΟΥ ΝΕΥΡΟΥΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΝΧ.10072017.1132017-07-10 ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΜΣΣ ΠΕΤΑΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΝΧ.11072017.1142017-07-11 ΠΕΤΑΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Ο4Πλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΝΧ.11072017.1152017-07-11 ΔΙΑΜΕΣΟΤΟΞΙΟΣ ΜΙΚΡΟΔΙΣΚΕΚΤΟΜΗ Ο5-Ι1 (ΑΡ)Πλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΝΧ.13072017.1162017-07-13 ΠΕΤΑΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α5-Α6Πλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΝΧ.14072017.1172017-07-14 ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΜΣΣ ΠΕΤΑΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΕντός 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΝΧ.14072017.1182017-07-14 ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ 03-04 ΠΕΤΑΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 04 ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΝΧ.18072017.1192017-07-18 ΠΕΤΑΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 03-04Πλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΝΧ.18072017.1202017-07-18 ΠΕΤΑΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 04Πλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΝΧ.20072017.1212017-07-20 ΠΕΤΑΛΕΚΤΟΜΗ Ο3/Ο4 ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΝΧ.20072017.1222017-07-20 ΠΕΤΑΛΕΚΤΟΜΕΣ Ο3/Ο4 ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
Οφθ/κή
Α/Α ΗΜ.EKTIM. ΗΜ.ΕΠΕΜ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΟΦΘ.ΕΚΡ.12017-03-31 ΕCCE TOL PC AOΕκκρεμότητες Προ ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-16) ΔΙΠΛΟΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΕ ΟΦΘ.01042017.5
ΟΦΘ.ΕΚΡ.22017-03-312017-04-04ECCE TOL PC AOΕκκρεμότητες Προ ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-14) ΔΙΠΛΟΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΕ ΟΦΘ.01042017.5
ΟΦΘ.ΕΚΡ.52017-03-31 ΗΕΩ ΔΟ ΕΝΔΟΚΛ. ΕΓΧΥΣΗ LUENTSΕκκρεμότητες Προ ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-19) ΔΙΠΛΟΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ME ΟΦΘ.ΕΚΡ.6
ΟΦΘ.ΕΚΡ.72017-03-31 PHACO IOL AOΕκκρεμότητες Προ ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-16) ΔΙΠΛΟΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΕ ΟΦΘ.01042017.22
ΟΦΘ.01042017.72017-04-012017-04-04ΚΑΤ ΑΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-14) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΟΦΘ.01042017.112017-04-012017-04-04ΚΑΤ ΔΑΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-14) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΟΦΘ.01042017.212017-04-012017-04-05ΚΑΤ ΑΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-15) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΟΦΘ.01042017.232017-04-012017-04-05ΚΑΤ ΔΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-08) ΔΙΠΛΟΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΕ ΟΦΘ.ΕΚΡ.9
ΟΦΘ.01042017.242017-04-012017-04-05ΚΑΤ ΔΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε
ΟΦΘ.01042017.252017-04-012017-04-05ΚΑΤ ΔΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-08) ΔΙΠΛΟΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΕ ΟΦΘ.ΕΚΡ.12
ΟΦΘ.01042017.272017-04-012017-04-07ΚΑΤ ΔΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-14) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΟΦΘ.01042017.312017-04-012017-04-07ΚΑΤ ΔΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-14) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΟΦΘ.01042017.322017-04-012017-04-07ΚΑΤ ΑΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-14) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΟΦΘ.01042017.342017-04-012017-04-10ΚΑΤ ΔΑΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-14) ΑΚΥΡΩΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΟΦΘ.01042017.372017-04-012017-04-10ΚΑΤΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-14) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΟΦΘ.01042017.432017-04-012017-04-11ΚΑΤ ΑΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε
ΟΦΘ.01042017.472017-04-012017-04-12ΚΑΤ ΑΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-14) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΟΦΘ.01042017.482017-04-012017-04-12ΚΑΤ ΔΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-05-29) ΔΙΠΛΟΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΕ ΟΦΘ.ΕΚΡ.15
ΟΦΘ.01042017.542017-04-01 ΚΑΤ ΔΟΠρο ΛίσταςΚαταχωρηθηκε
ΟΦΘ.01042017.562017-04-012017-04-24ΚΑΤ ΔΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-14) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΟΦΘ.01042017.652017-04-012017-04-25ΚΑΤ ΑΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-05-29) ΔΙΠΛΟΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΕ ΟΦΘ.25042017.19
ΟΦΘ.01042017.692017-04-012017-04-26ΚΑΤ ΔΑΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-08) ΔΙΠΛΟΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΕ ΟΦΘ.ΕΚΡ.17
ΟΦΘ.01042017.782017-04-012017-04-27ΚΑΤ ΔΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-14) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΟΦΘ.01042017.812017-04-012017-04-28ΚΑΤ ΑΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-14) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΟΦΘ.01042017.842017-04-012017-04-28ΚΑΤ ΔΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-14) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΟΦΘ.01042017.862017-04-012017-04-28ΚΑΤ ΔΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-14) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΟΦΘ.01042017.912017-04-012017-05-02ΚΑΤ ΑΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-15) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΟΦΘ.01042017.922017-04-012017-05-02ΚΑΤ ΑΜΦΩΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-15) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΟΦΘ.01042017.1022017-04-012017-05-03ΚΑΤ ΔΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-15) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΟΦΘ.01042017.1032017-04-012017-05-03ΚΑΤ ΔΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-15) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΟΦΘ.01042017.1042017-04-012017-05-03ΚΑΤ ΔΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-15) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΟΦΘ.01042017.1062017-04-01 ΚΑΤ ΑΟΠρο ΛίσταςΜεταβλήθηκε - (2017-06-15)
ΟΦΘ.01042017.1142017-04-012017-05-04ΚΑΤ ΔΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-15) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΟΦΘ.01042017.1232017-04-01 ΚΑΤ ΑΟΠρο ΛίσταςΜεταβλήθηκε - (2017-06-15) ΘΑ ΔΩΘΕΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ
ΟΦΘ.01042017.1252017-04-012017-05-08ΚΑΤ ΔΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-15) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΟΦΘ.01042017.1312017-04-01 ΚΑΤ ΑΟΠρο ΛίσταςΜεταβλήθηκε - (2017-06-15) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΟΦΘ.01042017.1342017-04-012017-05-10ΚΑΤ ΔΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-15) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΟΦΘ.01042017.1372017-04-012017-05-10ΚΑΤ ΔΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-15) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΟΦΘ.01042017.1492017-04-01 ΚΑΤ ΑΟΠρο ΛίσταςΜεταβλήθηκε - (2017-06-15) ΛΑΘΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΟΦΘ.01042017.1542017-04-012017-05-12ΚΑΤ ΔΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-15) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΟΦΘ.01042017.1562017-04-012017-05-12ΚΑΤ ΑΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-15) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΟΦΘ.01042017.1622017-04-012017-05-16ΚΑΤ ΑΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-15) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΟΦΘ.01042017.1672017-04-012017-05-17ΚΑΤ ΑΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-15) ΛΑΑΘΟΣ ΟΝΟΜΑ
ΟΦΘ.01042017.1732017-04-012017-05-22ΚΑΤ ΔΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-15) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΟΦΘ.01042017.1742017-04-012017-05-22ΚΑΤ ΔΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-15) ΛΑΘΟΣ ΟΝΟΜΑ
ΟΦΘ.01042017.1782017-04-012017-05-22ΚΑΤ ΑΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-15) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΟΦΘ.01042017.1792017-04-01 ΚΑΤ ΑΟΠρο ΛίσταςΜεταβλήθηκε - (2017-06-15) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΟΦΘ.01042017.1832017-04-012017-05-23ΚΑΤ ΑΜΦΩΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-15) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΟΦΘ.01042017.1842017-04-012017-05-23ΚΑΤ ΔΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-15) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΟΦΘ.01042017.1862017-04-012017-05-23ΚΑΤ ΑΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-15) ΛΑΘΟΣ ΟΝΟΜΑ
ΟΦΘ.01042017.1872017-04-012017-05-24ΚΑΤ ΑΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-15) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΟΦΘ.01042017.1892017-04-012017-05-24ΚΑΤ ΑΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-15) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΟΦΘ.01042017.1922017-04-012017-05-24ΚΑΤ ΔΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-15) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΟΦΘ.01042017.2012017-04-012017-05-26ΚΑΤ ΔΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-15) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΟΦΘ.01042017.2052017-04-012017-05-26ΚΑΤ ΔΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-15) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΟΦΘ.01042017.2112017-04-012017-05-29ΚΑΤ ΑΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-05-30) ΔΙΠΛΟΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΕ Α/Α ΟΦΘ.01042017.220 ΣΤΙΣ 30-05-2017
ΟΦΘ.01042017.2122017-04-012017-05-29ΚΑΤ ΑΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-15) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΟΦΘ.01042017.2132017-04-012017-05-29ΚΑΤ ΑΟ/ΕΝΔΟΦ. ΔΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-15) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΟΦΘ.01042017.2142017-04-012017-05-29ΚΑΤ ΔΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-15) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΟΦΘ.01042017.2152017-04-012017-05-29ΚΑΤ ΑΟ/ΕΝΔΟΦ. ΔΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-15) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΟΦΘ.01042017.2212017-04-01 ΚΑΤ ΔΟΠρο ΛίσταςΜεταβλήθηκε - (2017-06-15)
ΟΦΘ.01042017.2432017-04-012017-06-01ΚΑΤ ΔΟ -ΑΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-15) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΟΦΘ.01042017.2442017-04-012017-06-01ΚΑΤ ΔΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-15) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΟΦΘ.01042017.2502017-04-012017-06-02ΚΑΤ ΑΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-15) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΟΦΘ.01042017.2512017-04-012017-06-02ΚΑΤ ΑΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-15) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΟΦΘ.01042017.2522017-04-012017-06-02ΚΑΤ ΔΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-15) ΛΑΘΟΣ ΟΝΟΜΑ
ΟΦΘ.01042017.2532017-04-012017-06-06ΚΑΤ ΔΟ ΑΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-15) ΔΙΠΛΟΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΕ ΕΚΤ.ΟΦΘ.06062017.5
ΟΦΘ.01042017.2542017-04-012017-06-06ΚΑΤ ΑΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-15) ΔΙΠΛΟΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΕ ΕΚΤ.ΟΦΘ.06062017.7
ΟΦΘ.01042017.2552017-04-012017-06-06ΚΑΤ ΑΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-15) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΟΦΘ.01042017.2642017-04-012017-06-07ΚΑΤ ΔΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-15) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΟΦΘ.01042017.2652017-04-012017-06-08ΚΑΤ ΑΟ ΔΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-15) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΟΦΘ.01042017.2702017-04-012017-06-08ΚΑΤ ΑΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-15) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΟΦΘ.01042017.2722017-04-012017-06-09ΚΑΤ ΔΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-15) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΟΦΘ.01042017.2732017-04-012017-06-09ΚΑΤ ΔΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-15) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΟΦΘ.01042017.2782017-04-01 ΚΑΤ ΑΟΠρο ΛίσταςΜεταβλήθηκε - (0000-00-00) ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ
ΟΦΘ.01042017.2792017-04-012017-06-12ΚΑΤ ΑΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-15) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΟΦΘ.01042017.2802017-04-012017-06-12ΚΑΤ ΑΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-15) ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΟΦΘ.01042017.2842017-04-012017-06-12ΚΑΤ ΔΟΠρο ΛίσταςΑκυρώθηκε - (2017-06-15) ΔΙΠΛΟΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΕ ΕΚΤ.ΟΦΘ.12062017.10
ΟΦΘ.01042017.2932017-04-012017-06-14ΚΑΤ ΑΟ ΔΟΠρο ΛίσταςΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01042017.3042017-04-012017-06-15ΚΑΤ ΑΟΠρο ΛίσταςΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01042017.3062017-04-012017-06-16ΚΑΤ ΔΟΠρο ΛίσταςΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01042017.3072017-04-012017-06-16ΚΑΤ ΔΟΠρο ΛίσταςΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01042017.3082017-04-012017-06-16ΚΑΤ ΑΟΠρο ΛίσταςΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01042017.3092017-04-012017-06-16ΚΑΤ ΑΟΠρο ΛίσταςΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01042017.3102017-04-012017-06-16ΚΑΤ ΑΟΠρο ΛίσταςΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.3172017-05-012017-06-19ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.3192017-05-012017-06-20ΚΑΤ ΔΟΕντός 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-05-31) ΔΙΠΛΟΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΕ ΜΓ 01042017/37
ΟΦΘ.01052017.3242017-05-012017-06-20ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.3282017-05-012017-06-21ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.3342017-05-012017-06-22ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.3352017-05-012017-06-22ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.3372017-05-012017-06-22ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.3472017-05-012017-06-26ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-05-15) Έκανε την επέμβαση αλλού
ΟΦΘ.01052017.3502017-05-012017-06-26ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.3512017-05-012017-06-26ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.3572017-05-012017-06-27ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.3582017-05-012017-06-27ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.3622017-05-012017-06-28ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.3652017-05-012017-06-28ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.3662017-05-012017-06-28ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.3672017-05-012017-06-30ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.3692017-05-012017-06-30ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.3702017-05-012017-06-30ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.3712017-05-012017-06-30ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.3742017-05-01 ΑΦΑΙΡΕΗΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΚαταχωρηθηκε
ΟΦΘ.01052017.3842017-05-012017-07-03ΟΠ ΑΔΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.3852017-05-012017-07-03ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.3862017-05-012017-07-03ΚΑΤ ΔΟ (ΩΡΙΜΟΣ)Πλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-07-05) ΑΚΥΡΩΣΗ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΣΥΝΕΡΓΣΑΙΑΣ (ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΒΛΕΦΑΡΩΝ
ΟΦΘ.01052017.3872017-05-012017-07-03ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.3892017-05-012017-07-03ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.3922017-05-012017-07-04ΚΑΤ ΑΟ/ ΕΝΔΟΦ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.3932017-05-012017-07-04ΚΑΤ ΑΟ ΖΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.3942017-05-01 ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΜεταβλήθηκε - (2017-06-12)
ΟΦΘ.01052017.3962017-05-012017-07-05ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.3982017-05-012017-07-05ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.3992017-05-012017-07-06ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.4002017-05-012017-07-06ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.4022017-05-012017-07-06ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.4052017-05-012017-07-07ΚΑΤ ΑΟ (ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΟΣ)Πλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.4072017-05-012017-07-07ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.4142017-05-012017-07-10ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.4192017-05-012017-07-11ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-07-11) Η ΑΣΘΕΝΗΣ ΑΚΥΡΩΣΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΣ
ΟΦΘ.01052017.4222017-05-012017-07-11ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.4232017-05-012017-07-12ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.4262017-05-012017-07-13ΚΑΤ ΑΜΦΩΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.4302017-05-012017-07-14ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.4362017-05-012017-07-17ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.4372017-05-012017-07-17ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.4382017-05-012017-07-17ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.4472017-05-012017-07-19ΚΑΤ ΑΟ / ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.4562017-05-012017-07-21ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.4572017-05-012017-07-21ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.4582017-05-012017-07-21ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.4602017-05-012017-07-24ΚΑΤ ΑΟ (ΥΠΕΡΩΡ)Πλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.4612017-05-012017-07-24ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.4622017-05-012017-07-24ΚΑΤ ΑΟ / ΕΝΔΟΦ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.4632017-05-012017-07-24ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.4642017-05-012017-07-24ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.4652017-05-012017-07-24ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.4662017-05-012017-07-25ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.4672017-05-012017-07-25ΚΑΤ ΔΟ / ΕΝΔΟΦ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.4682017-05-012017-07-25ΚΑΤ ΑΟ (ΥΠΕΡΩΡ)Πλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.4692017-05-012017-07-25ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.4702017-05-012017-07-25ΚΑΤ ΔΟ/ ΕΝΔΟΦ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.4712017-05-012017-07-25ΚΑΤ ΑΟ / ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.4722017-05-012017-07-26ΚΑΤ ΔΟ /ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.4732017-05-012017-07-26ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.4742017-05-012017-07-26ΚΑΤ ΔΟ/ ΕΝΔΟΦ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.4752017-05-012017-07-26ΚΑΤ ΑΟ/ ΕΝΔΟΦ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.4762017-05-012017-07-26ΚΑΤ ΔΟ /ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.4772017-05-012017-07-27ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.4782017-05-012017-07-27ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.4792017-05-012017-07-27ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.4802017-05-012017-07-27ΚΑΤ ΑΟ/ ΕΝΔΟΦ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.4812017-05-012017-07-27ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.4822017-05-012017-07-27ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.4832017-05-012017-07-28ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.4842017-05-012017-07-28ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.4852017-05-012017-07-28ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.4862017-05-012017-07-31ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.4872017-05-012017-07-31ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.4882017-05-012017-07-31ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.4892017-05-012017-07-31ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.4902017-05-012017-07-31ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5022017-05-012017-08-01ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5032017-05-012017-08-01ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5042017-05-012017-08-01ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5052017-05-012017-08-01ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5062017-05-012017-08-01ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5072017-05-012017-08-01ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5082017-05-012017-08-01ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5092017-05-012017-08-02ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5102017-05-012017-08-02ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5112017-05-012017-08-02ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5122017-05-012017-08-02ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5132017-05-012017-08-02ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5142017-05-012017-08-02ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5152017-05-012017-08-04ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5162017-05-012017-08-04ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5172017-05-012017-08-04ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5182017-05-012017-08-04ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5192017-05-012017-08-04ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5202017-05-012017-08-04ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5212017-05-012017-08-07ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5222017-05-012017-08-07ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5232017-05-012017-08-07ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5242017-05-012017-08-07ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5252017-05-012017-08-07ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5262017-05-012017-08-07ΚΑΤΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5272017-05-012017-08-08ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5282017-05-012017-08-08ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5292017-05-012017-08-08ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5302017-05-012017-08-08ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5312017-05-012017-08-08ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5322017-05-012017-08-08ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5332017-05-012017-08-08ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5342017-05-012017-08-08ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5352017-05-012017-08-09ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5362017-05-012017-08-09ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5372017-05-012017-08-09ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5382017-05-012017-08-09ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5392017-05-012017-08-09ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5402017-05-012017-08-28ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5412017-05-012017-08-28ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5422017-05-012017-08-28ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5432017-05-012017-08-28ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5442017-05-012017-08-28ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5452017-05-012017-08-29ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5462017-05-012017-08-29ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-05-23) Έκανε την επέμβαση αλλού
ΟΦΘ.01052017.5472017-05-012017-08-29ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5482017-05-012017-08-29ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5492017-05-012017-08-29ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5502017-05-012017-08-29ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5512017-05-012017-08-30ΚΑΤ ΑΜΦΩΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5522017-05-012017-08-30ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5532017-05-012017-08-30ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5542017-05-012017-08-30ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5552017-05-012017-08-30ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5562017-05-012017-08-31ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5572017-05-012017-08-31ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5582017-05-012017-08-31ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5592017-05-012017-08-31ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5602017-05-012017-08-31ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5612017-05-012017-08-31ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5702017-05-012017-09-01ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5712017-05-012017-09-01ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5722017-05-012017-09-01ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-05-23) Εκτελέστηκε ήδη
ΟΦΘ.01052017.5732017-05-012017-09-01ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5742017-05-012017-09-01ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5752017-05-012017-09-01ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5762017-05-012017-09-04ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5772017-05-012017-09-04ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5782017-05-012017-09-04ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5802017-05-012017-09-04ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-05-23) Εκτελέστηκε ήδη
ΟΦΘ.01052017.5812017-05-012017-09-04ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5822017-05-012017-09-04ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5832017-05-012017-09-05ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5842017-05-012017-09-05ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5852017-05-012017-09-05ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5862017-05-012017-09-05ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5872017-05-012017-09-05ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5882017-05-012017-09-05ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5892017-05-012017-09-05ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5902017-05-012017-09-05ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5912017-05-012017-09-06ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5922017-05-012017-09-06ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5932017-05-012017-09-06ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5942017-05-012017-09-06ΚΑΤ ΑΜΦΩΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5952017-05-012017-09-06ΚΑΤ ΑΜΦΩΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5962017-05-012017-10-05ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΜεταβλήθηκε - (2017-07-18) η ασθενησ θα βρισκεται στο εξωτερικο
ΟΦΘ.01052017.5972017-05-012017-09-06ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5982017-05-012017-09-07ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.5992017-05-012017-09-07ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6002017-05-012017-09-07ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6012017-05-012017-09-07ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6022017-05-012017-09-07ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6032017-05-012017-09-07ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6042017-05-012017-09-08ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6052017-05-012017-09-08ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6062017-05-012017-09-08ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6072017-05-012017-09-08ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6082017-05-012017-09-08ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6092017-05-012017-09-08ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6102017-05-012017-09-11ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6112017-05-012017-09-11ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6122017-05-012017-09-11ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6132017-05-012017-09-11ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6142017-05-012017-09-11ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6152017-05-012017-09-11ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6162017-05-012017-09-11ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6172017-05-012017-09-11ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6182017-05-012017-09-12ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-05-23) Έκανε την επέμβαση αλλού
ΟΦΘ.01052017.6192017-05-012017-09-12ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6202017-05-012017-09-12ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6212017-05-012017-09-13ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6222017-05-012017-09-13ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6232017-05-012017-09-14ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6242017-05-012017-09-14ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6252017-05-012017-09-14ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6262017-05-012017-09-14ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6272017-05-012017-09-14ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6282017-05-012017-09-14ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6292017-05-012017-09-14ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6302017-05-012017-09-14ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6312017-05-012017-09-14ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6322017-05-012017-09-14ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6332017-05-012017-09-14ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6342017-05-012017-09-14ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6352017-05-012017-09-18ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6362017-05-012017-09-18ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6372017-05-012017-09-18ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6382017-05-012017-09-18ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6392017-05-012017-09-18ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6402017-05-012017-09-18ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6412017-05-012017-09-18ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6422017-05-012017-09-19ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6432017-05-012017-09-19ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6442017-05-012017-09-19ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6452017-05-012017-09-19ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6462017-05-012017-09-19ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6472017-05-012017-09-19ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6482017-05-012017-09-19ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6492017-05-012017-09-20ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6502017-05-012017-09-20ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6512017-05-012017-09-20ΚΑΤ ΑΜΦΩΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6522017-05-012017-09-20ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6532017-05-012017-09-20ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6542017-05-012017-09-20ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6552017-05-012017-09-20ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6562017-05-012017-09-21ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6572017-05-012017-09-21ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6582017-05-012017-09-21ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6592017-05-012017-09-21ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6602017-05-012017-09-21ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6612017-05-012017-09-21ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6622017-05-012017-09-25ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6632017-05-012017-09-25ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6642017-05-012017-09-25ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6652017-05-012017-09-25ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6662017-05-012017-09-25ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6672017-05-012017-09-25ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6682017-05-012017-09-25ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6692017-05-012017-09-26ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6702017-05-012017-09-26ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6712017-05-012017-09-26ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6722017-05-012017-09-26ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6732017-05-012017-09-26ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6742017-05-012017-09-26ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6752017-05-012017-09-26ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6762017-05-012017-09-27ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6772017-05-012017-09-27ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6782017-05-012017-09-27ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6792017-05-012017-09-27ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6802017-05-012017-09-27ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6812017-05-012017-09-27ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6822017-05-012017-09-27ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6832017-05-012017-09-27ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6852017-05-012017-09-28ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6862017-05-012017-09-28ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6872017-05-012017-09-28ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6882017-05-012017-09-29ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6892017-05-012017-09-29ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-05-23) Έκανε την επέμβαση αλλού
ΟΦΘ.01052017.6902017-05-012017-09-29ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6912017-05-012017-09-29ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.6922017-05-012017-09-29ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7032017-05-012017-10-02ΚΑΤ ΑΟ /ΔΟ ;Πλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7042017-05-012017-10-02ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7052017-05-012017-10-02ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7062017-05-012017-10-02ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7072017-05-012017-10-02;Πλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7082017-05-012017-10-02ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7092017-05-012017-10-02ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7102017-05-012017-10-03ΚΑΤ ΑΟ/ ΕΝΔΟΦ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7112017-05-012017-10-03ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7122017-05-012017-10-03ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7132017-05-012017-10-03ΚΑΤ ΑΟ/ ΕΝΔΟΦ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7142017-05-012017-10-04ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7152017-05-012017-10-04ΚΑΤ ΔΟ/ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7162017-05-012017-10-04ΚΑΤ ΑΟ/ ΕΝΔΟΦ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7172017-05-012017-10-04ΚΑΤ ΑΟ /ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7182017-05-012017-10-04ΚΑΤ ΔΟ/ ΕΝΔΟΦ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7192017-05-012017-10-04ΚΑΤ ΑΟ/ ΕΝΔΟΦ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7202017-05-012017-10-05ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7212017-05-012017-10-05ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7222017-05-012017-10-05ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7232017-05-012017-10-05ΚΑΤ ΔΟ/ ΕΝΔΟΦ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7242017-05-012017-10-05ΚΑΤ ΑΟ (ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΥΠΕΡΜΕΓΕΘ)Πλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7252017-05-012017-10-06ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7262017-05-012017-10-06ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7272017-05-012017-10-09ΚΑΤ ΑΟ ΕΝΔΟΦ.ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7282017-05-012017-10-09ΚΑΤ ΑΟ (ΥΠΕΡΩΡ./ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ)Πλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7292017-05-012017-10-09ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7302017-05-012017-10-09ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7312017-05-012017-10-10ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7322017-05-012017-10-10ΚΑΤ ΔΟ / ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7332017-05-012017-10-10ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7342017-05-012017-10-10ΚΑΤ ΔΟ/ ΕΝΔΟΦ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7352017-05-012017-10-11ΚΑΤ ΑΟ/ΕΝΔΟΦ.ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7362017-05-012017-10-11ΚΑΤ ΔΟ/ ΕΝΔΟΦ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7372017-05-012017-10-11ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7382017-05-012017-10-12ΚΑΤ ΑΟ / ΕΝΔΟΦ.ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7392017-05-012017-10-12ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7402017-05-012017-10-12ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7412017-05-012017-10-12ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7422017-05-012017-10-13ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7432017-05-012017-10-13ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7442017-05-012017-10-13ΚΑΤ ΔΟ (ΩΡΙΜΟΣ)Πλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7462017-05-012017-10-13ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7472017-05-012017-10-16ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7482017-05-012017-10-16ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7492017-05-012017-10-16ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7502017-05-012017-10-16ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7512017-05-012017-10-16ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7522017-05-012017-10-17ΚΑΤ ΑΟ / ΕΝΔΟΦ.ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7532017-05-012017-10-17ΚΑΤ ΑΟ / ΕΝΔΟΦ.ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7552017-05-012017-10-18ΚΑΤ ΑΟ /ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7562017-05-012017-10-18ΚΑΤ ΔΟ/ ΕΝΔΟΦ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7572017-05-012017-10-18ΚΑΤ ΑΟ / ΕΝΔΟΦ.ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7582017-05-012017-10-18ΚΑΤ ΑΟ / ΕΝΔΟΦ.ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7592017-05-012017-10-18ΚΑΤ ΔΟ / ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7602017-05-012017-10-19ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7612017-05-012017-10-19ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7622017-05-012017-10-19ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7632017-05-012017-10-19ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7642017-05-012017-10-19ΚΑΤ ΑΟ /ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7652017-05-012017-10-19ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7662017-05-012017-10-20ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7672017-05-012017-10-20ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7682017-05-012017-10-20ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7692017-05-012017-10-20ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7702017-05-012017-10-23ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7712017-05-012017-10-23ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7722017-05-012017-10-23ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7732017-05-012017-10-23ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7742017-05-012017-10-23ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7752017-05-012017-10-24ΚΑΤ ΔΟ/ ΕΝΔΟΦ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7762017-05-012017-10-24ΚΑΤ ΑΟ / ΕΝΔΟΦ.ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7772017-05-012017-10-24ΚΑΤ ΑΟ /ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7782017-05-012017-10-24ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7792017-05-012017-10-24ΚΑΤ ΑΟ /ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7802017-05-012017-10-24ΚΑΤ ΔΟ/ ΕΝΔΟΦ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7812017-05-012017-10-24ΚΑΤ ΑΟ / ΔΟ: 0Πλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7822017-05-012017-10-26ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7832017-05-012017-10-26ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7842017-05-012017-10-26ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7852017-05-012017-10-27ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7862017-05-012017-10-27ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7872017-05-012017-10-27ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7892017-05-012017-10-27ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7902017-05-012017-10-27ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7912017-05-012017-10-30ΚΑΤ ΔΟ/ ΕΝΔΟΦ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7922017-05-012017-10-30ΚΑΤ ΑΟ / ΕΝΔΟΦ.ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7932017-05-012017-10-30ΚΑΤ ΔΟ (ΩΡΙΜΟΣ)Πλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7942017-05-012017-10-30ΚΑΤ ΔΟ/ ΕΝΔΟΦ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7952017-05-012017-10-30ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7962017-05-012017-10-30ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7972017-05-012017-10-30ΚΑΤ ΑΟ (ΥΠΕΡΩΡΙΜΟΣ)Πλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7982017-05-012017-10-31ΚΑΤ ΑΟ / ΕΝΔΟΦ.ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.7992017-05-012017-10-31ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8002017-05-012017-10-31ΚΑΤ ΑΟ /ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8012017-05-012017-10-31ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8122017-05-012017-11-01ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8132017-05-012017-11-01ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8142017-05-012017-11-01ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8152017-05-012017-11-01ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8162017-05-012017-11-01ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8172017-05-012017-11-01ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8182017-05-012017-11-01ΚΑΤ ΑΜΦΩΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8192017-05-012017-11-02ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8202017-05-012017-11-02ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8212017-05-012017-11-02ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8222017-05-012017-11-02ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8232017-05-012017-11-02ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8242017-05-012017-11-02ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8252017-05-012017-11-03ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8262017-05-012017-11-03ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8272017-05-012017-11-03ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8292017-05-012017-11-03ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8302017-05-012017-11-03ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8312017-05-012017-11-06ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8322017-05-012017-11-06ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8332017-05-012017-11-06ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8342017-05-012017-11-06ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8352017-05-012017-11-06ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8362017-05-012017-11-06ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8372017-05-012017-11-06ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8382017-05-012017-11-07ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8392017-05-012017-11-07ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8402017-05-012017-11-07ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8412017-05-012017-11-07ΚΑΤ ΑΜΦΩΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8422017-05-012017-11-07ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8442017-05-012017-11-07ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8452017-05-012017-11-07ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8462017-05-012017-11-08ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8472017-05-012017-11-08ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8482017-05-012017-11-08ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8492017-05-012017-11-08ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8502017-05-012017-11-08ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8512017-05-012017-11-08ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8522017-05-012017-11-08ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8532017-05-012017-11-09ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8542017-05-012017-11-09ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8552017-05-012017-11-09ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8562017-05-012017-11-09ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8572017-05-012017-11-09ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8582017-05-012017-11-09ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8592017-05-012017-11-10ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8602017-05-012017-11-10ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8612017-05-012017-11-10ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8622017-05-012017-11-10ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8632017-05-012017-11-10ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8642017-05-012017-11-10ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8652017-05-012017-11-13ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8662017-05-012017-11-13ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8672017-05-012017-11-13ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8682017-05-012017-11-13ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8692017-05-012017-11-13ΚΑΤ ΑΜΦΩΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8702017-05-012017-11-13ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8712017-05-012017-11-13ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8722017-05-012017-11-14ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8732017-05-012017-11-14ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8742017-05-012017-11-14ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8752017-05-012017-11-14ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8762017-05-012017-11-14ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8772017-05-012017-11-14ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8782017-05-012017-11-14ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8792017-05-012017-11-15ΚΑΤ ΑΜΦΩΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8802017-05-012017-11-15ΚΑΤ ΑΜΦΩΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8812017-05-012017-11-15ΚΑΤ ΑΜΦΩΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8822017-05-012017-11-15ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8832017-05-012017-11-15ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8842017-05-012017-11-15ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8852017-05-012017-11-15ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8862017-05-012017-11-16ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8872017-05-012017-11-16ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8882017-05-012017-11-16ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8892017-05-012017-11-16ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8902017-05-012017-11-16ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8912017-05-012017-11-16ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8922017-05-012017-11-17ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8932017-05-012017-11-17ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8942017-05-012017-11-17ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8952017-05-012017-11-17ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8962017-05-012017-11-17ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8972017-05-012017-11-17ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.8982017-05-012017-11-20ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-05-23) Εκτελέστηκε ήδη
ΟΦΘ.01052017.8992017-05-012017-11-20ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9002017-05-012017-11-20ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9012017-05-012017-11-20ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9022017-05-012017-11-20ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9032017-05-012017-11-20ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9042017-05-012017-11-20ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9052017-05-012017-11-21ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9062017-05-012017-11-21ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9072017-05-012017-11-21ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9082017-05-012017-11-21ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9092017-05-012017-11-21ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9102017-05-012017-11-21ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9112017-05-012017-11-21ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9122017-05-012017-11-22ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9132017-05-012017-11-22ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9142017-05-012017-11-22ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9152017-05-012017-11-22ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9172017-05-012017-11-22ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9182017-05-012017-11-22ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9192017-05-012017-11-23ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9202017-05-012017-11-23ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9212017-05-012017-11-23ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9222017-05-012017-11-23ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9232017-05-012017-11-23ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9242017-05-012017-11-23ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9252017-05-012017-11-24ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-05-23) Εκτελέστηκε ήδη
ΟΦΘ.01052017.9262017-05-012017-11-24ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9272017-05-012017-11-24ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9282017-05-012017-11-24ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9292017-05-012017-11-24ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9302017-05-012017-11-27ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9312017-05-012017-11-27ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΑκυρώθηκε - (2017-05-23) Ο ασθενής απεβίωσε
ΟΦΘ.01052017.9322017-05-012017-11-27ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9332017-05-012017-11-27ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9342017-05-012017-11-27ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9352017-05-012017-11-27ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9362017-05-012017-11-27ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9372017-05-012017-11-28ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9382017-05-012017-11-28ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9392017-05-012017-11-28ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9402017-05-012017-11-28ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9412017-05-012017-11-28ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9422017-05-012017-11-28ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9432017-05-012017-11-29ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9442017-05-012017-11-29ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9452017-05-012017-11-29ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9462017-05-012017-11-29ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9472017-05-012017-11-29ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9482017-05-012017-11-29ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9492017-05-012017-11-29ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9502017-05-012017-11-30ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9512017-05-012017-11-30ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9522017-05-012017-11-30ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9532017-05-012017-06-08ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΜεταβλήθηκε - (2017-06-08) .
ΟΦΘ.01052017.9542017-05-012017-11-30ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9552017-05-012017-11-30ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9672017-05-012017-12-01ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9682017-05-012017-12-01ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9692017-05-012017-12-01ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9702017-05-012017-12-01ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9712017-05-012017-12-04ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9722017-05-012017-12-04ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9732017-05-012017-12-04ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9742017-05-012017-12-04ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9752017-05-012017-12-04ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9762017-05-012017-12-04ΚΑΤ ΑΟ(ΥΠΕΡΩΡΙΜΟΣ)Πλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9772017-05-012017-12-04ΚΑΤ ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9782017-05-012017-12-05ΚΑΤ ΔΟ/ ΕΝΔΟΦ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9792017-05-012017-12-05 Πλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9802017-05-012017-12-05ΚΑΤ ΔΟ/ ΕΝΔΟΦ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9812017-05-012017-12-05ΚΑΤ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9822017-05-012017-12-05ΚΑΤ ΑΟ /ΔΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052017.9832017-05-012017-12-05ΚΑΤ ΔΟ/ ΕΝΔΟΦ ΑΟΠλέον 30 ημερώνΠρογραμματίστηκε
ΟΦΘ.01052