στείλτε το με e-mail


Το μήνυμά σας(κάντε κλικ εδώ):

Αιματολογικό

Στόχος του Αιματολογικού Εργαστηρίου είναι η διεκπεραίωση ελέγχων ρουτίνας, όπως: Γενική Αίματος, ΤΚΕ, ΔΕΚ, Έλεγχος Παραγόντων Πήξεως, Έλεγχος Θρομβοφιλίας, Αιματ. Χρώσεις, Έλεγχος Αιμαναιμιών, Έλεγχος Β12, Φυλλικού οξέος, Φεριτίνης.

Οι δραστηριότητες του περιλαμβάνουν αιματολογικές εξετάσεις όλων των Τμημάτων, πλήρη έλεγχο αιμόστασης και διερεύνηση θρομβοφιλίας, ταυτοποίηση Αιματολογικών Νοσημάτων με κυτταρομετρία ροής και μοριακές μεθόδους, κυτταροχημικές εξετάσεις και έλεγχο κληρονομικών αναιμιών.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

personnel icon
Επιστημονικά Υπεύθυνος
Μούχλια Αθανασία
Τηλέφωνο
2513501810
E-mail
aimatologiko@kavalahospital.gr
Επίπεδο
-1ος Όροφος
Γραφεία
2513501827, -1828