στείλτε το με e-mail


Το μήνυμά σας(κάντε κλικ εδώ):

2014


   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΙΣΧΥΕΙ Ο Ν.4520/14 ΑΡ. 3 ΚΑΙ ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ:
 <<Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη>>.


   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (15/10/2014)

Σχετικά με τις νέες Διακηρύξεις, για το ποσό της εγγυητικής σύμφωνα με τον Ν.4281/14 (Άρθρο 157, παράγραφος 1), το ποσό της εγγύησης συμμετοχής μειώνεται σε 2% της προϋπολογιστικής δαπάνης του κάθε είδους χωρίς ΦΠΑ και το ποσό της εγγυητικής καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό έως 5 %  επι της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.


 

 • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.53/2014

  Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2015

  Για την προμήθεια μελανωτήρων του Νοσοκομείου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
  Προσοχή: Αναρτήθηκε ανακοίνωση στις 14/01/2015.

  Δείτε περισσότερα
 • Ανακοίνωση ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 50/2014

  Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015

  Για την προμήθεια έτοιμων ειδών κλωστοϋφαντουργίας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

  Δείτε περισσότερα
 • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 51/2014

  Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014

  Για την προμήθεια ειδών και εξαρτημάτων ρουχισμού - υπόδησης με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

  Δείτε περισσότερα
 • Διακήρυξη (Αριθμ. 48/2014) εγκατάστασης συστήματος ταχείας εξυπηρέτησης

  Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014

  Δείτε περισσότερα
 • Διακήρυξη (Αριθμ. 47/2014) Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας

  Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014

  Δείτε περισσότερα
 • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 46/2014 EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ TAKTIKOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014

  Για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των χώρων του Νοσοκομείου

  Δείτε περισσότερα
 • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 44/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

  για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης δικτυακού εξοπλισμού & λογισμικού του Γ. Νοσ. Καβάλας, Κέντρου Ψυχικής Υγείας & ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ

  Δείτε περισσότερα
 • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 43/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

  Υπηρεσίες συντήρησης & υποστήριξης μηχανογραφικού εξοπλισμού

  Δείτε περισσότερα
 • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 41/2014, για την προμήθεια είδών εστίασης (πιάτα ανοξείδωτα, μαχαιροπίρουνα και άλλα σκεύη)

  Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014

  Δείτε περισσότερα
 • Διακήρυξη Αριθμ. 42/2014 για προμήθεια Υλικών Ακτινοθεραπείας

  Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014

  Δείτε περισσότερα
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1-10 (από 53)
      1 2 3 4 5 6