στείλτε το με e-mail


Το μήνυμά σας(κάντε κλικ εδώ):
Δείτε όλα τα νέα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 25/2018

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 25/2018
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την προμήθεια: 1 Συστήματος Εμφυτεύσιμου Επαναφορτιζόμενου Νευροδιεγέρτη 16 πόλων με αισθητήρα θέσης σώματος, συμβατό με μαγνητικό τομογράφο έως 1,5 Tesla, για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Καβάλας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής. CPV: 33140000-3