στείλτε το με e-mail


Το μήνυμά σας(κάντε κλικ εδώ):

Κανονισμός Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων

Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι να ενημερώσει και να περιγράψει με σαφήνεια, τους όρους λειτουργίας και τους κανόνες πρόσβασης των χρηστών στο δίκτυο και τα Πληροφοριακά Συστήματα του Γ.Ν. Καβάλας.