στείλτε το με e-mail


Το μήνυμά σας(κάντε κλικ εδώ):

2.3.1. Απαγορεύεται ρητά στους χρήστες

 • η εγκατάσταση, χρήση και δημιουργία άλλων προγραμμάτων, εκτός αυτών που έχουν εγκατασταθεί από την Υποδιεύθυνση Πληροφορικής.
 • η οποιαδήποτε επέμβαση στο υλικό των συστημάτων του Νοσοκομείου. Αυτό συμπεριλαμβάνει τη σύνδεση υλικού των χρηστών στα συστήματα, καθώς και την αποσύνδεση και μετακίνηση εξαρτημάτων όπως ποντίκια, πληκτρολόγια κλπ.
 • η τροποποίηση των ρυθμίσεων των συστημάτων με τέτοιο τρόπο ώστε να παρεμποδίζεται η χρήση τους από άλλους χρήστες.
 • να χρησιμοποιήσουν, να αντιγράψουν ή να μεταφέρουν οποιοδήποτε λογισμικό του Νοσοκομείου εκτός του οργανισμού, εάν πρωτίστως δεν υπάρξει έγγραφη άδεια από τον κατασκευαστή του λογισμικού.
 • να αλλάζουν σκόπιμα τμήματα του λογισμικού ή των προγραμμάτων χωρίς την ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων σε αυτά.
 • να συνδέουν οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή στις εγκαταστάσεις Η/Υ και δικτύων με σκοπό τον έλεγχο στοιχείων, πακέτων, σημάτων ή άλλων πληροφοριών.
 • να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή για να ενοχλήσουν, παρενοχλήσουν, τρομοκρατήσουν, εκφοβίσουν, απειλήσουν, προσβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο άλλο χρήστη, μέσα ή έξω από το Νοσοκομείο.
 • να χρησιμοποιούν το Πληροφοριακό Σύστημα του Νοσοκομείου για μετάδοση, λήψη επίδειξη κάθε λογής διαφήμισης ή απαράδεκτου υλικού (π.χ. άρθρα τα οποία υποκινούν το έγκλημα ή τη βία, οποιασδήποτε μορφής παρενόχληση, κ.λ.π.).
 • να χρησιμοποιούν τα Πληροφοριακά Συστήματα ή τις εγκαταστάσεις για προσωπική χρήση ή για εμπορικούς σκοπούς. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται άδεια από τον οργανισμό.
 • να μονοπωλούν και να καταχρώνται πόρους του Δικτύου και των συστημάτων, όπως διαθέσιμη χωρητικότητα συνδέσεων, αποθηκευτικό χώρο σκληρών δίσκων, κύκλους μηχανής επεξεργαστών, άδειες χρήσης λογισμικού, κ.τ.λ.. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να επιδεικνύεται ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη χρήση πόρων, όταν αυτό είναι δυνατόν.
 • η χρήση των USB θυρών από εξωτερικές πηγές (π.χ. USB memory sticks, cd, εξωτερικών δίσκων κ.α.), ειδικά σε υπολογιστές συνδεδεμένους με αναλυτές και άλλα ιατρικά μηχανήματα, καθώς και σε όλους τους υπόλοιπους υπολογιστές, εφόσον η χρήση τους δεν είναι για αυστηρά υπηρεσιακούς λόγους ή λόγους ασφάλειας.