στείλτε το με e-mail


Το μήνυμά σας(κάντε κλικ εδώ):

1.Εισαγωγή

Η χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων και Υπηρεσιών στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, είναι συμβατή με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων του Οργανισμού, όπως αυτός έχει καθοριστεί από την Επιτροπή Ευαίσθητων Προσωπικών Δεδομένων. Ως εκ τούτου όλο το προσωπικό, το οποίο χρησιμοποιεί το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του οργανισμού, αυτομάτως αποδέχεται τους κανόνες αυτούς.