στείλτε το με e-mail


Το μήνυμά σας(κάντε κλικ εδώ):

1.3. Προσωπικά Δεδομένα

Τα δεδομένα τα οποία διαχειρίζεται το Πληροφοριακό  Σύστημα του Νοσοκομείου είναι, κατά κύριο λόγο, ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα αυτά είναι απόρρητα και η επεξεργασία τους επιτρέπεται κατ' εξαίρεση σύμφωνα με το Νόμο 2472/97. Υπό αυτό το νομικό πλαίσιο, οι χρήστες υποχρεώνονται να προστατεύουν το απόρρητο των ιατρικών πληροφοριών που συλλέγουν και επεξεργάζονται και να διατηρούν την ακεραιότητα των δεδομένων, φροντίζοντας ώστε τα ιατρικά δεδομένα να είναι ακριβή.

Οι ασθενείς και οι οικογένειές τους, μας εμπιστεύονται άκρως προσωπικές και ευαίσθητες πληροφορίες τους, σχετικά με την ιατρική τους κατάσταση. Εάν οι ασθενείς ή οι οικογένειές τους δεν αισθάνονται σίγουροι ότι θα κρατήσουμε αυτές τις πληροφορίες ιδιωτικές, μπορεί να διστάσουν να συζητήσουν κάποιες ανησυχίες για την υγεία τους μαζί μας, το οποίο μπορεί να επηρεάσει την λήψη ιατρικών αποφάσεων και να εμποδίσει την ιατρική φροντίδα τους. Συλλέγουμε πληροφορίες, σχετικά με την ιατρική κατάσταση του ασθενούς, το ιστορικό, τα φάρμακα και τις ασθένειες της οικογένειας, προκειμένου να παρέχουμε ποιοτική φροντίδα. Αντιλαμβανόμαστε τον ευαίσθητο χαρακτήρα των εν λόγω πληροφοριών και δεσμευόμαστε για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των ασθενών. Έχουμε δεσμευτεί να συμμορφωνόμαστε με εθνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους της ιδιωτικής ζωής, και να βοηθούμε τους ασθενείς με την άσκηση των δικαιωμάτων των ασθενών για την ιδιωτική τους ζωής. Ισχυρή εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία διέπει την προστασία της ιδιωτικής ζωής των ασθενών μας, καθώς και τις πληροφορίες που σχετίζονται με την υγεία τους. Αυτό, περιλαμβάνει την ενημέρωση των ασθενών προφορικώς, γραπτώς ή τηρούμενη σε ηλεκτρονικά συστήματα. Οι νόμοι ισχύουν για το παρελθόν, το παρόν ή το μέλλον της υγείας ενός ασθενούς, καθώς και για ασθενείς που απεβίωσαν. Αυτοί οι νόμοι, ισχύουν για τον οργανισμό, καθώς και για εσάς ως άτομα, ακόμη και όταν δεν θα εργάζεσθε πλέον εδώ. Οι νόμοι περί ιδιωτικής ζωής των ασθενών, περιλαμβάνουν σοβαρές συνέπειες για την αποτυχία της προστασίας της ιδιωτικής ζωής τους. Επιπλέον, παραβιάσεις των πολιτικών προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορεί να οδηγήσουν σε πειθαρχικές ενέργειες. Η Επιτροπή Δεοντολογίας διασφαλίζει την πρόσβαση στα αρχεία των ασθενών, εφόσον η πρόσβαση αυτή σχετίζεται με την διεκπεραίωση των εργασιών.