στείλτε το με e-mail


Το μήνυμά σας(κάντε κλικ εδώ):

2.2. Πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα του Νοσοκομείου

 • Για την πρόσβαση σε οποιοδήποτε Πληροφοριακό Σύστημα του Νοσοκομείου ο χρήστης  οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση στην Υποδιεύθυνση Πληροφορικής υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο του Τμήματος που υπάγεται, προκειμένου να εκδοθεί προσωπικός κωδικός εισόδου στο συγκεκριμένο Πληροφοριακό Σύστημα, ενώ παράλληλα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί και η εισαγωγή της αίτησης στο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Αιτημάτων [HelpDesk-GLPI]
 • Η χρήση ονομάτων και κωδικών πρόσβασης είναι αυστηρά προσωπική και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίησή τους σε τρίτους ή η χρήση τους για παράνομη δραστηριότητα.
 • Ο χρήστης οφείλει να διαφυλάσσει το απόρρητο του προσωπικού κωδικού πρόσβασής του και ευθύνεται για κάθε ενέργεια που γίνεται με τη χρήση του.
 • Ο χρήστης οφείλει να αλλάζει  περιοδικά τους κωδικούς πρόσβασης υποβάλλοντας σχετική αίτηση στην Υπ/ση Πληροφορικής.
 • Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του κωδικού πρόσβασης, ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να ειδοποιήσει χωρίς καθυστέρηση την Υπ/ση Πληροφορικής για  απενεργοποίηση του σχετικού κωδικού και έκδοση νέου.
 • Απαγορεύεται η γνωστοποίηση κωδικών χρήσης προς τρίτους, εφόσον αυτοί δεν είναι διαπιστωμένα προσωπικό της Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής.
 • Σε περίπτωση χρήσης του κωδικού πρόσβασης από τρίτους με ή χωρίς την συναίνεση του Χρήστη, η Υποδιεύθυνση Πληροφορικής έχει το δικαίωμα να διακόψει την παροχή της Υπηρεσίας, χωρίς καμιά προειδοποίηση και να απαιτήσει κάθε ζημία που τυχόν υποστεί εκ του λόγου τούτου.
 • Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην επικοινωνία (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλέφωνο) με άτομα τα οποία ισχυρίζονται ότι είναι υπεύθυνοι συστημάτων και ζητούν να μάθουν συνθηματικά χρηστών.
 • Πρέπει να ειδοποιείται άμεσα η Υπ/ση Πληροφορικής όταν:
  • Ευαίσθητα δεδομένα χάνονται, αποκαλύπτονται σε αναρμόδια μέρη ή όταν οι χρήστες υποψιάζονται απώλεια ή αποκάλυψη τέτοιων πληροφοριών.
  • Οι κωδικοί πρόσβασης χάνονται, κλέβονται ή αποκαλύπτονται, ή οι χρήστες υποψιάζονται απώλεια, κλοπή ή αποκάλυψη κωδικών.
  • Ένας χρήστης αλλάζει τμήμα ή συνταξιοδοτείται.