στείλτε το με e-mail


Το μήνυμά σας(κάντε κλικ εδώ):

2.1. Σύνδεση στο Δίκτυο του Νοσοκομείου

  • για τη σύνδεση ή μετακίνηση οποιουδήποτε υπολογιστικού Συστήματος στο δίκτυο του Νοσοκομείου, ο χρήστης οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση στην Υποδιεύθυνση Πληροφορικής υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο του Τμήματος στο οποίο υπάγεται. Ο χρήστης οφείλει να καταχωρήσει την αίτηση και στο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Αιτημάτων της Υπ/σης Πληροφορικής [HelpDesk-GLPI].
  • κανένας χρήστης δεν έχει δικαίωμα αλλαγής IP διεύθυνσης υπολογιστή, αλλαγής κάρτας δικτύου, ή αλλαγής πρίζας χωρίς την πρότερη έγκριση της Υπ/σης Πληροφορικής.