στείλτε το με e-mail


Το μήνυμά σας(κάντε κλικ εδώ):

2.4. Χρήση του Διαδικτύου

 • Για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο ο χρήστης  οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση στην Υποδιεύθυνση Πληροφορικής υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο του Τμήματος που υπάγεται. Ο χρήστης οφείλει να καταχωρήσει την αίτηση και στο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Αιτημάτων της Υπ/σης Πληροφορικής.
 • Για τη χρήση του Διαδικτύου μέσω των Υπολογιστικών Συστημάτων του Νοσοκομείου ο χρήστης πρέπει:
  • Να γνωρίζει ότι η σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω των υπολογιστικών Συστημάτων του Νοσοκομείου γίνεται προκειμένου να εξυπηρετηθούν υπηρεσιακές ανάγκες του.
  • Να μην επισκέπτεται σελίδες αν δεν είναι σίγουρος πως αυτές είναι ασφαλείς για το δίκτυο του Νοσοκομείου και για τον προσωπικό υπολογιστή του.
  • Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός με τις πληροφορίες οι οποίες υπάρχουν στο διαδίκτυο, καθώς δεν υφίσταται αποτελεσματική διαδικασία ποιοτικού ελέγχου σε αυτό, με συνέπεια σημαντική ποσότητα της πληροφορίας που παρέχει να είναι ξεπερασμένη ή ανακριβής.
  • Να γνωρίζει ότι απαγορεύεται η χρήση του διαδικτύου από τα Υπολογιστικά Συστήματα του Νοσοκομείου για τη σύνδεση με κανάλια ανώνυμης ηλεκτρονικής επικοινωνίας τα οποία περιλαμβάνουν ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων όπως tor, P2P, Torrents.
  • Να μην «κατεβάζει» (download), μεταφέρει ή αντιγράφει λογισμικό χωρίς προηγούμενη άδεια του προμηθευτή ή κατασκευαστή του λογισμικού.
  • Να δίνει ιδιαίτερη προσοχή όταν επιχειρεί τοπική αποθήκευση στον υπολογιστή, προγραμμάτων τα οποία διατίθενται στο διαδίκτυο (download), διότι ενδέχεται τα προγράμματα αυτά να είναι μολυσμένα από ιούς ή να αποτελούν τα ίδια ιούς. Συνεπώς, πριν τη διαδικασία τοπικής αποθήκευσης, θα πρέπει να βεβαιωθεί για την εγκυρότητα της ιστοσελίδας η οποία του προτείνεται (οι σελίδες αυτές εμφανίζουν μήνυμα που ενημερώνουν ότι η λήψη πληροί τις προϋποθέσεις ασφαλείας).
  • Να γνωρίζει ότι οι προσωπικές συσκευές tablet, Smart Phone κ.λ.π., μπορούν να συνδέονται αυστηρά και μόνο στο ασύρματο δίκτυο των επισκεπτών, το οποίο δεν συσχετίζεται με το δίκτυο Πληροφοριακών Συστημάτων του Νοσοκομείου.
  • Να γνωρίζει ότι απαγορεύεται η χρήση της σύνδεσης στο διαδίκτυο για αθέμιτους ή παράνομους σκοπούς (π.χ. προσβολή της ασφάλειας υπολογιστικών συστημάτων).
  • Η μη συμμόρφωση συνεπάγεται την άμεση αφαίρεση του δικαιώματος σύνδεσης και ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης ακόμα και ποινικές κυρώσεις, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.
  • Να γνωρίζει ότι επιτρέπεται η χρήση των πόρων του Νοσοκομείου για προσωπικούς λόγους, εφόσον ο χρόνος είναι αμελητέος και εφόσον δεν επηρεάζεται η συνολική δραστηριότητα των Πληροφοριακών Συστημάτων του Νοσοκομείου.
  • Να δείχνει ιδιαίτερη προσοχή στα sites τα οποία επισκέπτεται και να αποφεύγει την παρακολούθηση βίντεο ή μουσικής, διότι επιβαρύνεται το συνολικό δίκτυο.
  • Να είναι προσεκτικός στην εμφάνιση παραθύρων διαλόγου, διότι τις περισσότερες φορές πιθανότατα να περιέχουν διαφημίσεις, προειδοποιητικά μηνύματα, κάλεσμα σε τυχερά παιγνίδια, δωρεές και γενικότερα συνδέσεις με σελίδες δελεαστικού περιεχομένου. Ενδεδειγμένη ενέργεια είναι να κλείνει άμεσα αυτά τα παράθυρα. Σε περίπτωση που δεν κλείνουν από το x στο πάνω δεξιά μέρος του παραθύρου, πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα Alt+F4.
  • Να αποφεύγει την χρήση του FTP ή TELNET και να την αντικαθιστά με FTPS ή ssh.
  • Να γνωρίζει ότι απαγορεύεται η συμμετοχή σε Multi-User Internet Applications (εφαρμογές δικτύου πολλών χρηστών), χωρίς εξουσιοδότηση ή έγγραφη άδεια.
  • Να επιλέγει κρυπτογραφημένα κανάλια μετάδοσης https και να αποφεύγει τα μη κρυπτογραφημένα http. Διαφεύγει της αρμοδιότητας των διαχειριστών να εγγυηθούν για την ακεραιότητα των δεδομένων, εφόσον το ένα άκρο δεν είναι εντός του νοσοκομείου.
  • Να ειδοποιεί άμεσα το προσωπικό της Υπ/σης Πληροφορικής όταν υπάρχει ασυνήθιστη συμπεριφορά του συστήματος, όπως να λείπουν αρχεία, να συμβαίνει συχνά «συντριβή» συστήματος - System crashes (αλλιώς κρασάρισμα ή κόλλημα H/Y) ή να εμφανίζονται πολλαπλά μη εξουσιοδοτημένα παράθυρα Pop UP κατά την περιήγησή τους στο διαδίκτυο.