στείλτε το με e-mail


Το μήνυμά σας(κάντε κλικ εδώ):

2.3.2. Οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι:

  • για την τήρηση εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων τα οποία αποθηκεύονται στο προσωπικό τους υπολογιστικό σύστημα. Η Υπ/ση Πληροφορικής προτείνει τις παρακάτω διαδικασίες για την τήρηση εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας, όσον αφορά αρχεία γραμματειακής υποστήριξης (επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις, κ.λ.π.)
    • Αποθήκευση των αρχείων στον Εξυπηρετητή Αρχείων (NAS Server) του Νοσοκομείου Καβάλας, μετά από σχετική αίτηση του εργαζόμενου και του προϊστάμενου του τμήματος που υπάγεται. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει μόνο οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες να έχουν πρόσβαση σε αυτά από τους ηλεκτρονικούς τους υπολογιστές από όπου μπορούν να τα αποθηκεύσουν, να τα επεξεργαστούν ή να τα διαγράψουν. Η Υπ/ση Πληροφορικής έχει την ευθύνη τήρησης των αντιγράφων ασφαλείας αυτών των αρχείων, όχι όμως την προστασία τους από τροποποίηση ή διαγραφή από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες.
    • Τήρηση εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων από τους χρήστες όπου έχουν και την αποκλειστική ευθύνη. Σε αυτή την επιλογή η πιο συνηθισμένη διαδικασία είναι η αντιγραφή του φακέλου «τα έγγραφα μου» και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επί καθημερινής ή εβδομαδιαίας βάσης, σε κάποιο εξωτερικό αποθηκευτικό μέσο, όπως ένα USB με την κατάλληλη χωρητικότητα. Σε καμιά περίπτωση δεν δημιουργούνται τα αντίγραφα ασφαλείας στο δίσκο στον οποίο βρίσκονται εγκαταστημένα τα Windows.
  • να ενημερώνουν την Υπ/ση Πληροφορικής για αποθηκευμένα δεδομένα στα προσωπικά Υπολογιστικά Συστήματα που χρησιμοποιούν και θεωρούν ότι είναι κρίσιμα για τον οργανισμό
  • να ελέγχουν για ιούς τα αποθηκευτικά μέσα τα οποία συνδέουν στα υπολογιστικά συστήματα, μέσω του συστήματος προστασίας από ιούς το οποίο υπάρχει εγκατεστημένο σε αυτά, διότι τυχόν προσβολή τους από ιούς ενδέχεται να προσβάλει και άλλους υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυ.
  • να δείχνουν προσοχή στον τρόπο χρησιμοποίησης των διαφόρων αποθηκευτικών μέσων (cd, dvd, usb flash drives κ.λ.π.), αλλά και να φροντίζουν ώστε να μην είναι εκτεθειμένα σε άλλους
  • να αποφεύγουν την τοποθέτηση συσκευών όπως UPS, κινητών τηλεφώνων, κ.λ.π. πλησίον του υπολογιστή ή των αποθηκευτικών μέσων, διότι τα μαγνητικά πεδία τα οποία δημιουργούνται επηρεάζουν τη λειτουργία τους
  • να διατηρούν τα υπολογιστικά συστήματα που χρησιμοποιούν σε καλή κατάσταση (να μην έρχονται σε επαφή με υγρά ή τρόφιμα, να μην εκτίθενται στη σκόνη, να μην χρησιμοποιούνται για στήριξη άλλων αντικειμένων κ.λ.π.).