στείλτε το με e-mail


Το μήνυμά σας(κάντε κλικ εδώ):

Κώδικας Δεοντολογίας Επιστημών Πληροφορικής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.  Εισαγωγή   
2.  Γενικές Αρχές Δεοντολογίας
   
2.1.    Θεμελιώδεις αρχές δεοντολογίας   
2.2.    Δεοντολογικές αρχές και Κανόνες Ηθικής στις ΤΠΕ   

3.  Κανόνες δεοντολογίας για τους επαγγελματίες της πληροφορικής στην Υγεία   
3.1.    Καθήκοντα απέναντι στο υποκείμενο (Ασθενή)  
3.2.    Καθήκοντα απέναντι στο Ιατρικό Προσωπικό   
3.3.    Καθήκοντα απέναντι στους Οργανισμούς / Εργοδότες  
3.4.    Καθήκοντα προς την κοινωνία   
3.5.    Ατομικά καθήκοντα – (Αυτοέλεγχος και Αυτογνωσία)  
3.6.    Καθήκοντα έναντι του επαγγέλματος