στείλτε το με e-mail


Το μήνυμά σας(κάντε κλικ εδώ):

3.2. Καθήκοντα απέναντι στο Ιατρικό Προσωπικό

Το Ιατρικό Προσωπικό υγείας που παρέχει Ιατρική φροντίδα στους ασθενείς εξαρτάται από τις τεχνολογικές δεξιότητες των επαγγελματιών Πληροφορικής στην Υγεία όσον αφορά την εκπλήρωση υποχρεώσεών τους. Κατά συνέπεια, οι επαγγελματίες Πληροφορικής στην υγεία έχουν υποχρέωση να τους βοηθήσουν, εφόσον αυτό είναι συμβατό με το πρωταρχικό καθήκον τους σε θέματα ηλεκτρονικών αρχείων. Συγκεκριμένα, αυτό σημαίνει ότι οι Επαγγελματίες Πληροφορικής στην Υγεία:

 1. έχουν καθήκον
   1. να βοηθούν το αρμόδιο Ιατρικό Προσωπικό (ΙΠ) που ασχολείται με την περίθαλψη των ασθενών, παρέχοντάς του κατάλληλη, έγκαιρη και ασφαλή πρόσβαση στα Ηλεκτρονικά Αρχεία τους (ή μέρη αυτώ)
   2. να εξασφαλίζουν τη χρηστικότητα, την ακεραιότητα και την υψηλότερη δυνατή τεχνική ποιότητα αυτών των αρχείων
   3. να παράσχουν στο Ιατρικό Προσωπικό εκείνες τις υπηρεσίες Πληροφορικής που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους
 2. οφείλουν να ενημερώνουν το Ιατρικό Προσωπικό για την κατάσταση των Πληροφοριακών υπηρεσιών τις οποίες χρησιμοποιεί, και να το ενημερώνει έγκαιρα για οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσκολία που μπορεί να σχετίζεται ή που μπορούσε λογικά να προκύψει σε σχέση με τις υπηρεσίες αυτές.
 3. να ενημερώνουν το Ιατρικό Προσωπικό με το οποίο συνεργάζονται επαγγελματικά ή στο οποίο παρέχουν επαγγελματικές υπηρεσίες για οποιεσδήποτε συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την αντικειμενικότητα των συμβουλών που παρέχει το Ιατρικό Προσωπικό ή που μπορούν να βλάψουν τη φύση ή την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν στους ασθενείς.
 4. οφείλουν να διασφαλίσουν την ύπαρξη περιβάλλοντος που συμβάλλει στη διατήρηση των υψηλότερων δυνατών προδιαγραφών για τη συλλογή, αποθήκευση, διαχείριση, μετάδοση και χρήση δεδομένων από το Ιατρικό Προσωπικό για παροχή ιατρικής περίθαλψης.
 5. οφείλουν να προστατεύουν τόσο τα Ηλεκτρονικά Αρχεία, όσο και το σύστημα συλλογής, ανάκτησης, αποθήκευσης και χρήσης των δεδομένων, καθώς επίσης και τα ενδεχόμενα πνευματικά δικαιώματα του Ιατρικού Προσωπικού που δημιουργεί αυτά τα αρχεία.