στείλτε το με e-mail


Το μήνυμά σας(κάντε κλικ εδώ):

2.1. Θεμελιώδεις αρχές δεοντολογίας

Όλες οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις υπόκεινται σε θεμελιώδεις αρχές δεοντολογίας. Οι επαγγελματίες πληροφορικής στην υγεία λειτουργούν σε ένα κοινωνικό περιβάλλον. Κατά συνέπεια, οι ενέργειές τους υπόκεινται επίσης σε αυτές τις αρχές. Οι σημαντικότερες από αυτές τις αρχές είναι:

  • Αρχή της Αυτονομίας: Όλοι οι άνθρωποι έχουν το θεμελιώδες δικαίωμα στην αυτοδιάθεση.
  • Αρχή του Αυτοπροσδιορισμού: Όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού.
  • Αρχή της Ισότητας και της Δικαιοσύνης:  Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι μεταξύ τους και έχουν το δικαίωμα ανάλογης μεταχείρισης.
  • Αρχή της Αλληλεγγύης: Όλοι οι άνθρωποι οφείλουν να προάγουν το καλό των άλλων ατόμων, εφόσον η φύση των πράξεών τους βρίσκεται σε αρμονία με τις θεμελιώδεις αξίες των επηρεαζόμενων ατόμων.
  • Αρχή της Ευεργεσίας: Όλοι οι άνθρωποι έχουν καθήκον να προωθήσουν το καλό των άλλων, όταν η φύση αυτού του αγαθού είναι σύμφωνη με τις θεμελιώδεις και ηθικά υπερασπίσιμες αξίες του επηρεαζόμενου ατόμου.
  • Αρχή του Αλτρουισμού: Όλοι οι άνθρωποι οφείλουν να αποτρέπουν την πρόκληση βλάβης σε άλλους ανθρώπους, εφόσον μπορούν να το πράξουν χωρίς να προξενήσουν αδικαιολόγητη βλάβη στους ίδιους.
  • Αρχή της Βέλτιστης Προσπάθειας: Κάθε άνθρωπος που έχει μια υποχρέωση οφείλει να την εκπληρώσει όσο πιο καλά μπορεί.
  • Αρχή της Εφικτότητας: Όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ανθρώπων ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν στις συγκυρίες που επικρατούν.
  • Αρχή της Ακεραιότητας: Όποιος έχει υποχρέωση, έχει καθήκον να εκπληρώσει την υποχρέωση αυτή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.