στείλτε το με e-mail


Το μήνυμά σας(κάντε κλικ εδώ):

Κίνηση Θεραπευτηρίου

Περιεχόμενα

Στατιστικά στοιχεία για την κίνηση του θεραπευτηρίου για τα τρίμηνα του 2017. Παρακαλώ επιλέξτε την αντίστοιχη καρτέλα ή επιλέξτε τα στοιχεία περασμένων ετών από τα περιεχόμενα της σελίδας.

A' Τρίμηνο 2017
Κλινική Κλίνες EE TE ΣΕ Π ΜΕ ΗΣ ΕΞ ΜΟ ΗΣ. Κ επι %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ  28  332  9  341  24  139  2021  413  4,01  80,20
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ  18  102  7  109  12  31  872  109  5,74  53,83
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  18  118  150  268  5  47  840  291  2,63  51,85
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ  29  310  117  427  16  143  1817  487  3,10  69,62
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ  21  217  158  375  16  43  1390  379  3,20  73,54
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ.  6  1105  3  1108  1  0  1108  675  1,00  205,19
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ.  2  111  9  120  0  0  120  73  1,00  66,67
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ.  1  102  94  196  0  0  196  187  1,00  217,78
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  20  152  270  422  1  44  978  429  2,09  54,33
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ  4  56  4  60  1  1  69  9  1,11  19,17
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ  22  229  2  231  8  126  1018  327  2,79  51,41
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ.  23  185  104  289  3  5  1030  281  3,47  49,76
ΜΕΘ ΚΑΡΔ.  6  72  0  72  3  22  349  11  3,60  64,63
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ  3  1  90  91  0  0  91  91  1,00  33,70
ΜΕΘ  6  1  0  1  4  44  398  7  8,12  73,70
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ  8  86  52  138  3  49  496  178  2,61  68,89
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  18  60  53  113  5  29  1060  120  7,21  65,43
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ  11  205  0  205  7  11  673  205  3,02  67,98
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ  11  1016  0  1016  0  30  1046  1015  1,00  105,66
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ  27  198  185  383  11  16  1485  390  3,62  61,11
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ  16  48  245  293  0  12  549  304  1,80  38,13
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ  12  7  599  606  2  0  619  602  1,02  57,31
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ  19  341  3  344  4  9  690  342  1,93  40,35
ΠΡΟΩΡΑ  6  34  1  35  0  53  184  84  2,09  34,07
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ  12  1  71  72  0  1  113  73  1,55  10,46
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ  18  60  2  62  17  19  1541  78  15,72  95,12
Ω.Ρ.Λ.  10  150  18  168  2  15  534  180  2,89  59,33
Σύνολα  375  5299  2246  7545  145  889  21287  7340  2,48  63,07
B' Τρίμηνο 2017
Κλινική Κλίνες EE TE ΣΕ Π ΜΕ ΗΣ ΕΞ ΜΟ ΗΣ. Κ επι %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ  28  347  13  360  19  139  1981  427  3,82  77,75
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ  18  123  8  131  9  24  858  128  5,23  52,38
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  18  171  146  317  13  37  908  332  2,47  55,43
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ  29  338  127  465  14  134  1797  504  2,93  68,09
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ  21  187  158  345  13  38  1274  348  3,22  66,67
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ.  6  1095  8  1103  3  0  1104  703  1,00  202,20
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ.  2  147  2  149  0  0  150  96 1,01 82,42
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ.  1  81  111  192  0  0  192  189  1,00  210,99
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  20  191  262  453  13  49  987  476  1,92  54,23
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ  4  73  9  82  0  0  112  18  1,37  30,77
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ  22  263  2  265  9  134  1050  360  2,57  52,45
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ.  23  190  98  288  15  4  959  295  3,12  45,82
ΜΕΘ ΚΑΡΔ.  6  81  0  81  5  28  371  6  3,25  67,95
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ  3  0  85  85  0  0  85  85  1,00  31,14
ΜΕΘ  6  0  0  0  5  45  337  5  6,74  61,72
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ  8  70  47  117  2  61  436  170  2,42  59,89
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  18  56  39  95  9  47  1187  113  7,86  72,47
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ  11  236  0  236  8  12  629  247  2,46  62,84
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ  11  809  115  924  0  39  967  924  1,00  96,60
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ  27  200  163  363  14  18  1475  374  3,73  60,03
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ  16  57  308  365  0  10  646  367  1,72  44,37
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ  12  60  613  673  6  2  713  675  1,05  65,29
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ  19  274  4  278  14  9  517  288  1,72  29,90
ΠΡΟΩΡΑ  6  27  2  29  3  61  202  90  2,17  37,00
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ  12  1  83  84  0  1  100  85  1,18  9,16
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ  18  54  8  62  18  11  1563  72  17,18  95,42
Ω.Ρ.Λ.  10  134  19  153  4  20  475  174  2,68  52,20
Σύνολα  375  5265  2430  7695  196  923  21075  7551  2,39  61,76
Γ' Τρίμηνο 2017
Κλινική Κλίνες EE TE ΣΕ Π ΜΕ ΗΣ ΕΞ ΜΟ ΗΣ. Κ επι %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ  28  305  6  311  26  175  2076  431  4,05  80,59
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ  18  85  9  94  8  20  703  90  5,76  42,45
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  18  191  111  302  13  46  827  330  2,29  49,94
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ  29  330  120  450  19  177  1961  523  3,04  73,50
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ  21  139  109  248  12  44  1160  258  3,82  60,04
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ.  6  1162  2  1164  3  0  1164  704  1,00  210,87
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ.  2  181  4  185  0  0  185  111  1,00  100,54
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ.  1  84  69  153  0  0  153  147  1,00  166,30
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  20  249  183  432  7  58  1059  456  2,13  57,55
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ  4  92  1  93  3  1  98  21  1,01  26,63
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ  22  240  0  240  14  150  993  368  2,46  49,06
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ.  23  205  78  283  10  9  978  287  3,24  46,22
ΜΕΘ ΚΑΡΔ.  6  85  0  85  4  33  354  8  2,90  64,13
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ  3  0  94  94  0  0  94  94  1,00  34,06
ΜΕΘ  6  0  0  0  1  50  404  1  7,92  73,19
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ  8  74  39  113  3  62  380  168  2,13  51,63
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  18  69  30  99  14  31  1066  114  7,40  64,37
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ  11  175  1  176  2  14  585  179  3,05  57,81
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ  11  0  1024  1024  0  62  1086  1024  1,00  107,31
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ  27  194  100  294  13  26  1230  307  3,69  49,52
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ  16  64  323  387  6  15  629  399  1,54  42,73
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ  12  56  609  665  6  0  678  670  1,01  61,41
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ  19  278  3  281  11  8  505  296  1,68  28,89
ΠΡΟΩΡΑ  6  30  2  32  4  73  274  108  2,51  49,64
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ  12  0  76  76  0  1  86  77  1,12  7,79
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ  18  63  3  66  16  12  1506  74  16,02  90,94
Ω.Ρ.Λ.  10  126  23  149  2  24  475  170  2,71  51,63
Σύνολα  375  4477  3019  7496  197  1091  20709  7415  2,36  60,03
Δ' Τρίμηνο 2017
Κλινική Κλίνες EE TE ΣΕ Π ΜΕ ΗΣ ΕΞ ΜΟ ΗΣ. Κ επι %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ                    
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ                    
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ                    
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ                    
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ.                    
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ.                    
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ.                    
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ                    
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ                    
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ.                    
ΜΕΘ ΚΑΡΔ.                    
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ                    
ΜΕΘ                    
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ                    
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ                    
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ                    
ΠΡΟΩΡΑ                    
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ                    
Ω.Ρ.Λ.                    
Σύνολα                    
Υπόμνημα

ΕΕ= Έκτακτες Εισαγωγές   ΤΕ= Τακτικες Εισαγωγές   ΣΕ= Συνολικές Εισαγωγές   Π= Παραμονές ΜΕ=Μεταθέσεις Εισόδου   ΗΣ= Ημέρες Νοσηλείας ΕΞ= Εξιτήρια   ΜΟΗΣ= Μέσος Όρος Ημερών Νοσηλείας   Κ επί %= Κάλυψη επί τις %

 

Περασμένα Έτη

Στατιστικά ετών 2001-2016

2001
Κλινική Κλίνες ΕΕ ΤΕ ΣΕ Π ΗΝ ΕΞ ΜΟΗΝ Κ επί %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 31 0 2674 3270 9 8730 2456 3,19 77,15%
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 0 955 1329 16 6083 944 5,99 64,10%
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 24 0 1287 1875 7 5985 1264 4,40 68,32%
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 27 0 2055 3111 20 7047 1890 3,32 71,51%
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 0 1356 1480 14 6554 1351 4,59 69,06%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ 3 0 1015 2224 0 1025 1012 1,01 93,61%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 3 0 55 127 0 58 56 1,04 5,30%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1 0 2 17 0 2 2 1,00 0,55%
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 25 0 1587 2156 7 4413 1565 2,66 48,36%
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 0 36 66 2 340 39 2,93 23,29%
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 24 0 1108 1112 14 5371 1513 3,21 61,31%
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 30 0 1532 1653 8 6728 1540 4,32 61,44%
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6 0 505 505 5 1797 26 2,99 82,05%
ΜΕΣ. ΑΝΑΙΜΙΑ 3 0 239 240 0 240 239 1,00 21,92%
ΜΕΘ
   
         
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 0 390 538 2 1491 438 3,27 45,39%
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 11 0 674 707 0 2733 705 3,80 68,07%
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 0 1530 1737 5 3290 1539 2,10 100,15%
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 11                
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27 0 999 1410 13 8636 1051 7,94 87,63%
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 21 0 2217 2392 4 5659 2224 2,51 73,83%
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 13 0 1429 1451 5 2004 1430 1,39 42,23%
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 24 0 1552 2416 7 4180 1548 2,67 47,72%
ΠΡΟΩΡΑ 6 0 223 223 3 769 223 2,60 35,11%
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 13 0 592 624 0 3133 596 5,16 66,03%
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18 0 369 514 12 4366 392 10,67 66,45%
Ω.Ρ.Λ. 9 0 623 810 2 1837 631 2,86 55,92%
Σύνολα 393
1
25004
25005
155
92471
24674
   
2002
Κλινική Κλίνες ΕΕ ΤΕ ΣΕ Π ΜΕ ΗΝ ΕΞ ΜΟΗΝ Κ επί %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 31 32 3055 3087 25 35 9352 2818 3,00 82,65%
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 16 1066 1082 16 43 6522 1055 5,80 68,72%
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 24 88 1165 1253 6 62 5353 1221 4,34 61,11%
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 27 86 1991 2077 14 29 6435 1889 3,16 65,30%
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 5 1801 1806 8 57 6916 1769 3,71 72,88%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 3 51 1607 1658 0 0 2310 1652 1,44 210,96%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 3 2 78 80 0 0 81 80 1,04 7,40%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1     0            
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 25 17 1594 1611 2 81 4478 1590 2,67 49,07%
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 3 68 71 2 99 432 65 2,56 29,59%
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 24 3 1161 1164 5 607 5585 1612 3,15 63,76%
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 30 10 1557 1567 5 26 6314 1583 3,98 57,66%
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6 0 566 566 5 76 1737 19 2,68 79,32%
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 3 1 211 212 0 0 213 212 1,01 19,45%
ΜΕΘ
                 
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 9 404 413 2 69 1597 459 3,36 48,61%
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 11 4 667 671 5 55 2663 714 3,66 66,33%
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 31 1582 1613 1 25 3422 1611 2,13 104,17%
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ
                 
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27 28 1143 1171 20 84 8569 1236 6,87 86,95%
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 21 62 1990 2052 6 49 5401 2071 2,64 70,46%
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 13 6 1557 1563 3 2 2227 1563 1,43 46,93%
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 24 104 1562 1666 7 3 4862 1659 3,09 55,50%
ΠΡΟΩΡΑ 6 14 262 276 0 101 860 283 2,37 39,27%
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 13 0 730 730 0 17 3126 736 4,18 65,88%
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18 5 414 419 6 26 4680 433 10,49 71,23%
Ω.Ρ.Λ. 9 27 534 561 1 14 1633 567 2,97 49,71%
Σύνολα 393
604
26765
27369
139
  94768
26897
   
2003
Κλινική Κλίνες ΕΕ ΤΕ ΣΕ Π ΜΕ ΗΝ ΕΞ ΜΟΗΝ Κ επί %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 31 322 2973 3295 19 42 9895 3008 3,26 87,45%
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 261 845 1106 14 47 6133 1081 6,77 64,63%
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 24 666 695 1361 6 66 5300 1339 6,91 60,50%
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 27 920 1267 2187 18 38 6511 2027 4,92 66,07%
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 258 1697 1955 12 59 7252 1923 4,10 76,42%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 3 496 1076 1572 3 0 1738 1567 1,61 158,72%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 3 22 15 37 0 1 38 37 2,38 3,47%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1 4 454 458 0 0 459 458 1,01 125,75%
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 25 511 1058 1569 4 77 4202 1550 3,69 46,05%
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 18 54 72 0 41 349 19 3,67 23,90%
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 24 5 1256 1261 11 626 5974 1672 3,16 68,20%
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 30 92 1308 1400 5 23 5273 1404 3,95 48,16%
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6 0 530 530 3 92 1678 15 2,68 76,62%
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 3 0 216 216 0 0 217 216 1,00 19,82%
ΜΕΘ
   
           
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 90 338 428 3 91 1711 501 3,96 52,09%
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 11 17 186 203 0 25 790 223 3,74 19,68%
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 235 1422 1657 2 32 3662 1659 2,52 111,48%
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ
   
           
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27 444 873 1317 12 81 9062 1374 9,38 91,95%
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 21 406 1750 2156 5 41 5732 2178 3,19 74,78%
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 13 45 1647 1692 4 3 2580 1693 1,56 54,37%
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 24 694 709 1403 14 5 4459 1408 6,13 50,90%
ΠΡΟΩΡΑ 6 57 186 243 0 96 1249 289 4,43 57,03%
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 13 30 922 952 3 12 3720 956 3,97 78,40%
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18 143 862 1005 11 39 6258 1023 6,86 95,25%
Ω.Ρ.Λ. 9 276 348 624 3 22 1952 636 5,23 59,42%
Σύνολα 393
6012
22687
28699
152
  96194
28256
   
2004
Κλινική Κλίνες ΕΕ ΤΕ ΣΕ Π ΜΕ ΗΝ ΕΞ ΜΟΗΝ Κ επί %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 31 418 2501 2919 7 52 9077 2629 3,55 80,22%
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 387 805 1192 8 48 6368 1184 7,40 67,10%
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 24 574 728 1302 9 81 5260 1279 6,43 60,05%
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 27 911 1491 2402 13 36 6704 2214 4,35 68,03%
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 354 1544 1898 9 78 7438 1854 4,56 78,38%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 3 410 1579 1989 5 0 2112 1990 1,33 192,88%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 3 22 40 62 0 0 62 62 1,55 5,66%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1 33 1474 1507 0 0 1529 1507 1,04 418,90%
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 25 628 940 1568 2 85 4230 1529 4,12 46,36%
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 51 110 161 1 2 331 8 2,93 22,67%
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 24 8 1476 1484 14 693 6172 1913 2,83 70,46%
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 30 80 1363 1443 14 26 5255 1463 3,75 47,99%
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6 1 545 546 6 150 1757 9 2,51 80,23%
ΜΕΣ. ΑΝΑΙΜΙΑ 3 0 214 214 0 0 214 214 1,00 19,54%
ΜΕΘ 8 1 4 5 0 88 527 5 5,73 24,06%
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 93 372 465 1 85 1900 530 4,15 57,84%
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 11 18 204 222 0 57 1404 242 5,38 34,97%
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 167 1593 1760 7 50 3436 1768 2,08 104,60%
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ
   
           
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27 509 840 1349 14 96 8999 1409 9,47 91,31%
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 21 208 2164 2372 2 37 5875 2365 2,67 76,65%
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 13 40 1626 1666 3 1 2467 1663 1,51 51,99%
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 24 534 916 1450 6 10 4540 1447 4,87 51,83%
ΠΡΟΩΡΑ 6 58 124 182 6 151 1253 331 4,46 57,21%
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 13 33