στείλτε το με e-mail


Το μήνυμά σας(κάντε κλικ εδώ):

Κίνηση Θεραπευτηρίου

Περιεχόμενα

Στατιστικά στοιχεία για την κίνηση του θεραπευτηρίου για τα τρίμηνα του 2017. Παρακαλώ επιλέξτε την αντίστοιχη καρτέλα ή επιλέξτε τα στοιχεία περασμένων ετών από τα περιεχόμενα της σελίδας.

A' Τρίμηνο 2017
Κλινική Κλίνες EE TE ΣΕ Π ΜΕ ΗΣ ΕΞ ΜΟ ΗΣ. Κ επι %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ  28  332  9  341  24  139  2021  413  4,01  80,20
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ  18  102  7  109  12  31  872  109  5,74  53,83
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  18  118  150  268  5  47  840  291  2,63  51,85
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ  29  310  117  427  16  143  1817  487  3,10  69,62
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ  21  217  158  375  16  43  1390  379  3,20  73,54
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ.  6  1105  3  1108  1  0  1108  675  1,00  205,19
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ.  2  111  9  120  0  0  120  73  1,00  66,67
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ.  1  102  94  196  0  0  196  187  1,00  217,78
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  20  152  270  422  1  44  978  429  2,09  54,33
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ  4  56  4  60  1  1  69  9  1,11  19,17
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ  22  229  2  231  8  126  1018  327  2,79  51,41
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ.  23  185  104  289  3  5  1030  281  3,47  49,76
ΜΕΘ ΚΑΡΔ.  6  72  0  72  3  22  349  11  3,60  64,63
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ  3  1  90  91  0  0  91  91  1,00  33,70
ΜΕΘ  6  1  0  1  4  44  398  7  8,12  73,70
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ  8  86  52  138  3  49  496  178  2,61  68,89
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  18  60  53  113  5  29  1060  120  7,21  65,43
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ  11  205  0  205  7  11  673  205  3,02  67,98
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ  11  1016  0  1016  0  30  1046  1015  1,00  105,66
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ  27  198  185  383  11  16  1485  390  3,62  61,11
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ  16  48  245  293  0  12  549  304  1,80  38,13
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ  12  7  599  606  2  0  619  602  1,02  57,31
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ  19  341  3  344  4  9  690  342  1,93  40,35
ΠΡΟΩΡΑ  6  34  1  35  0  53  184  84  2,09  34,07
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ  12  1  71  72  0  1  113  73  1,55  10,46
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ  18  60  2  62  17  19  1541  78  15,72  95,12
Ω.Ρ.Λ.  10  150  18  168  2  15  534  180  2,89  59,33
Σύνολα  375  5299  2246  7545  145  889  21287  7340  2,48  63,07
B' Τρίμηνο 2017
Κλινική Κλίνες EE TE ΣΕ Π ΜΕ ΗΣ ΕΞ ΜΟ ΗΣ. Κ επι %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ  28  347  13  360  19  139  1981  427  3,82  77,75
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ  18  123  8  131  9  24  858  128  5,23  52,38
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  18  171  146  317  13  37  908  332  2,47  55,43
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ  29  338  127  465  14  134  1797  504  2,93  68,09
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ  21  187  158  345  13  38  1274  348  3,22  66,67
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ.  6  1095  8  1103  3  0  1104  703  1,00  202,20
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ.  2  147  2  149  0  0  150  96 1,01 82,42
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ.  1  81  111  192  0  0  192  189  1,00  210,99
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  20  191  262  453  13  49  987  476  1,92  54,23
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ  4  73  9  82  0  0  112  18  1,37  30,77
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ  22  263  2  265  9  134  1050  360  2,57  52,45
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ.  23  190  98  288  15  4  959  295  3,12  45,82
ΜΕΘ ΚΑΡΔ.  6  81  0  81  5  28  371  6  3,25  67,95
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ  3  0  85  85  0  0  85  85  1,00  31,14
ΜΕΘ  6  0  0  0  5  45  337  5  6,74  61,72
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ  8  70  47  117  2  61  436  170  2,42  59,89
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  18  56  39  95  9  47  1187  113  7,86  72,47
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ  11  236  0  236  8  12  629  247  2,46  62,84
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ  11  809  115  924  0  39  967  924  1,00  96,60
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ  27  200  163  363  14  18  1475  374  3,73  60,03
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ  16  57  308  365  0  10  646  367  1,72  44,37
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ  12  60  613  673  6  2  713  675  1,05  65,29
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ  19  274  4  278  14  9  517  288  1,72  29,90
ΠΡΟΩΡΑ  6  27  2  29  3  61  202  90  2,17  37,00
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ  12  1  83  84  0  1  100  85  1,18  9,16
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ  18  54  8  62  18  11  1563  72  17,18  95,42
Ω.Ρ.Λ.  10  134  19  153  4  20  475  174  2,68  52,20
Σύνολα  375  5265  2430  7695  196  923  21075  7551  2,39  61,76
Γ' Τρίμηνο 2017
Κλινική Κλίνες EE TE ΣΕ Π ΜΕ ΗΣ ΕΞ ΜΟ ΗΣ. Κ επι %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ  28  305  6  311  26  175  2076  431  4,05  80,59
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ  18  85  9  94  8  20  703  90  5,76  42,45
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  18  191  111  302  13  46  827  330  2,29  49,94
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ  29  330  120  450  19  177  1961  523  3,04  73,50
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ  21  139  109  248  12  44  1160  258  3,82  60,04
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ.  6  1162  2  1164  3  0  1164  704  1,00  210,87
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ.  2  181  4  185  0  0  185  111  1,00  100,54
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ.  1  84  69  153  0  0  153  147  1,00  166,30
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  20  249  183  432  7  58  1059  456  2,13  57,55
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ  4  92  1  93  3  1  98  21  1,01  26,63
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ  22  240  0  240  14  150  993  368  2,46  49,06
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ.  23  205  78  283  10  9  978  287  3,24  46,22
ΜΕΘ ΚΑΡΔ.  6  85  0  85  4  33  354  8  2,90  64,13
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ  3  0  94  94  0  0  94  94  1,00  34,06
ΜΕΘ  6  0  0  0  1  50  404  1  7,92  73,19
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ  8  74  39  113  3  62  380  168  2,13  51,63
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  18  69  30  99  14  31  1066  114  7,40  64,37
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ  11  175  1  176  2  14  585  179  3,05  57,81
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ  11  0  1024  1024  0  62  1086  1024  1,00  107,31
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ  27  194  100  294  13  26  1230  307  3,69  49,52
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ  16  64  323  387  6  15  629  399  1,54  42,73
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ  12  56  609  665  6  0  678  670  1,01  61,41
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ  19  278  3  281  11  8  505  296  1,68  28,89
ΠΡΟΩΡΑ  6  30  2  32  4  73  274  108  2,51  49,64
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ  12  0  76  76  0  1  86  77  1,12  7,79
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ  18  63  3  66  16  12  1506  74  16,02  90,94
Ω.Ρ.Λ.  10  126  23  149  2  24  475  170  2,71  51,63
Σύνολα  375  4477  3019  7496  197  1091  20709  7415  2,36  60,03
Δ' Τρίμηνο 2017
Κλινική Κλίνες EE TE ΣΕ Π ΜΕ ΗΣ ΕΞ ΜΟ ΗΣ. Κ επι %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ  28  282  8  290  14  157  1823  376  3,95  70,77
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ  18  89  14  103  12  25  827  101  5,91  49,94
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  18  169  126  295  8  59  1075  330  2,97  64,92
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ  29  294  165  459  10  171  1797  515  2,81  67,35
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ  21  139  173  312  9  35  1117  309  3,14  57,82
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ.  6  1081  0  1081  3  0  1081  654  1,00  195,83
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ.  2  130  3  133  0  0  133  81  1,00  72,28
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ.  1  63  164  227  0  0  227  223  1,00  246,74
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  20  136  275  411  4  43  949  431  2,07  51,58
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ  4  55  0  55  0  3  61  1  1,05  16,58
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ  22  267  2  269  5  134  1027  367  2,52  50,74
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ.  23  180  84  264  13  6  866  280  3,06  40,93
ΜΕΘ ΚΑΡΔ.  6  80  0  80  3  31  342  10  3,00  61,96
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ  3  0  93  93  0  0  93  92  1,00  33,70
ΜΕΘ  6  0  0  0  4  49  425  3  8,02  76,99
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ  8  84  48  132  4  46  424  170  2,33  57,61
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  18  78  47  125  11  27  1188  137  7,29  71,74
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ  11  149  1  150  5  19  571  157  3,28  56,42
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ  11  0  868  868  0  61  929  868  1,00  91,80
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ  27  189  147  336  13  15  1510  351  4,15  60,79
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ  16  56  372  428  2  14  738  441  1,66  50,14
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ  12  34  753  787  1  0  797  788  1,01  72,19
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ  19  290  0  290  3  4  543  291  1,83  31,06
ΠΡΟΩΡΑ  6  38  2  40  2  58  247  94  2,47  44,75
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ  12  1  78  79  0  0  107  79  1,35  9,69
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ  18  64  1  65  17  9  1620  72  17,80  97,83
Ω.Ρ.Λ.  10  82  60  142  4  14  421  157  2,63  45,76
Σύνολα  375  4030  3484  7514  147  980  20938  7378  2,42  60,69
Υπόμνημα

ΕΕ= Έκτακτες Εισαγωγές   ΤΕ= Τακτικες Εισαγωγές   ΣΕ= Συνολικές Εισαγωγές   Π= Παραμονές ΜΕ=Μεταθέσεις Εισόδου   ΗΣ= Ημέρες Νοσηλείας ΕΞ= Εξιτήρια   ΜΟΗΣ= Μέσος Όρος Ημερών Νοσηλείας   Κ επί %= Κάλυψη επί τις %

 

Περασμένα Έτη

Στατιστικά ετών 2001-2017

2001
Κλινική Κλίνες ΕΕ ΤΕ ΣΕ Π ΗΝ ΕΞ ΜΟΗΝ Κ επί %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 31 0 2674 3270 9 8730 2456 3,19 77,15%
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 0 955 1329 16 6083 944 5,99 64,10%
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 24 0 1287 1875 7 5985 1264 4,40 68,32%
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 27 0 2055 3111 20 7047 1890 3,32 71,51%
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 0 1356 1480