στείλτε το με e-mail


Το μήνυμά σας(κάντε κλικ εδώ):

Κίνηση Θεραπευτηρίου

Περιεχόμενα

Στατιστικά στοιχεία για την κίνηση του θεραπευτηρίου για τα τρίμηνα του 2018. Παρακαλώ επιλέξτε την αντίστοιχη καρτέλα ή επιλέξτε τα στοιχεία περασμένων ετών από τα περιεχόμενα της σελίδας.

A' Τρίμηνο 2018
Κλινική Κλίνες EE TE ΣΕ Π ΜΕ ΗΣ ΕΞ ΜΟ ΗΣ. Κ επι %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ  28  252  6  258  7  143  1729  324  4,24  68,61
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ  18  126  20  146  13  34  891  144  4,62  55,00
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  18  152  154  306  4  44  1072  322  3,03  66,17
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ  29  282  278  560  13  183  1907  642  2,52  73,07
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ  21  195  154  349  10  45  1310  342  3,24  69,31
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ.  6  1093  3  1096  3  0  1096  630  1,00  202,96
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ.  2  121  4  125  0  0  125  68  1,00  69,44
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ.  1  58  161  219  0  0  219  209  1,00  243,33
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  20  130  257  387  5  41  835  394  1,93  46,39
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ  4  67  1  68  0  2  80  3  1,14  22,22
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ  22  273  4  277  8  138  1043  368  2,47  52,68
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ.  23  179  87  266  1  3  873  259  3,23  42,17
ΜΕΘ ΚΑΡΔ.  6  78  0  78  4  32  350  3  3,07  64,81
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ  3  3  88  91  0  2  93  89  1,00  34,44
ΜΕΘ  6  2  0  2  5  46  506  5  9,55  93,70
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ  8  89  39  128  5  65  463  177  2,34  64,31
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  18  78  50  128  6  37  1155  150  6,75  71,30
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ  11  157  2  159  5  24  599  174  3,19  60,51
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ  11  1  810  811  0  45  856  811  1,00  86,46
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ  27  164  228  392  3  15  1562  383  3,81  64,28
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ  16  66  415  481  0  14  739  489  1,49  51,32
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ  12  66  669  735  0  0  757  734  1,03  70,09
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ  19  320  0  320  5  5  700  315  2,12  40,94
ΠΡΟΩΡΑ  6  19  0  19  2  66  116  85  1,33 21,48
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ  12  1  77  78  0  2  92  79  1,15  8,52
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ  18  53  6  59  19  19  1620  77  16,70  100,00
Ω.Ρ.Λ.  10  112  43  155  0  20  477  169  2,73  53,00
Σύνολα  375  4137  3556  7693  118  1025  21265  7445  86,68  1896,53
B' Τρίμηνο 2018
Κλινική Κλίνες EE TE ΣΕ Π ΜΕ ΗΣ ΕΞ ΜΟ ΗΣ. Κ επι %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 28  314  14  328  17  120  1847  387  3,97  72,49
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ  18  100  14  114  8  25  760  117  5,17  46,40
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  18  172  104  276  9  64  948  317  2,72  57,88
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ  29  342  241  583  14  173  1913  654  2,48  72,49
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ  21  170  147  317  10  41  1314  313  3,57  68,76
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ.  6  1051  0  1051  1  0  1051  613  1,00  192,49
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ.  2  186  2  188  0  0  188  94  1,00  103,30
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ.  1  23  129  152  0  0  152  148 1,00  167,03
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  20  166  214  380  11  48  865  399 1,97  47,53
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ  4  42  1  43  1  0  45  4 1,02  12,36
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ  22  243  10  253  14  138  988  351 2,44  49,35
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ.  23  176  80  256  11  0  785  261 2,94  37,51
ΜΕΘ ΚΑΡΔ.  6  63  0  63  6  38  346  10 3,23  63,37
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ  3  1  92  93  0  0  93  93 1,00  34,07
ΜΕΘ  6  1  0  1  6  41  571  5 11,90  104,58
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ  8  80  28  108  5  73  512  174 2,75  70,33
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  18  67  39  106  7  45  1076  128 6,81  65,69
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ  11  153  3  156  2  12  513  158 3,02  51,25
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ  11  0  822  822  0  39  861  822 1,00  86,01
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ  27  207  167  374  17  30  1572  409 3,73  63,98
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ  16  35  204  239  3  8  349  250 1,40  23,97
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ  12  106  553  659  1  1  671  661 1,02  61,45
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ  19  289  0  289  15  7  565  302 1,82  32,68
ΠΡΟΩΡΑ  6  19  0  19  0  39  102  59 1,76  18,68
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ  12  1  79  80  0  5  99  80 1,16  9,07
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ  18  61  4  65  18  8  1555  73 17,09  94,93
Ω.Ρ.Λ.  10  125  42  167  4  17  419  182  2,23  46,04
Σύνολα  375  4193  2989  7182  180  972  20160  7064 89,20  1753,67
Γ' Τρίμηνο 2018
Κλινική Κλίνες EE TE ΣΕ Π ΜΕ ΗΣ ΕΞ ΜΟ ΗΣ. Κ επι %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ  28  347  0  347  18  116  1947  387  4,05  75,58
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ  18  129  2  131  7  27  682  133  4,13  41,18
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  18  265  43  308  9  64  934  329  2,45  56,40
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ  29  500  111  611  18  157  2107  677  2,68  78,97
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ  21  152  97  249  11  46  1084  255  3,54  56,11
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ.  6  1071  1  1072  2  0  1072  632  1,00  194,20
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ.  2  175  2  177  1  0  177  98  0,99  96,20
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ.  1  76  57  133  0  0  133  130  1,00  144,57
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  20  224  137  361  2  42  946  359  2,34  51,41
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ  4  78  0  78  1  0  87  4  1,10  23,64
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ  22  275  1  276  16  145  1012  395  2,32  50,00
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ.  23  236  15  251  6  5  853  253  3,26  40,31
ΜΕΘ ΚΑΡΔ.  6  86  0  86  4  27  351  16  3,00  63,59
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ  3  0  100  100  0  0  100  100  1,00  36,23
ΜΕΘ  6  0  0  0  7  50  370  7  6,49  67,03
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ  8  101  2  103  6  75  503  167  2,73  68,34
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  18  75  18  93  13  45  1191  121  7,89  71,92
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ  11  152  3  155  3  17  587  168  3,35  58,00
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ  11  0  926  926  0  28  954  926  1,00  94,27
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ  27  231  97  328  4  34  1308  332  3,57  52,66
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ  16  102  217  319  0  11  543  323  1,65  36,89
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ  12  124  501  625  0  0  628  623  1,00  56,88
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ  19  273  0  273  4  7  459  279  1,62  26,26
ΠΡΟΩΡΑ  6  29  0  29  0  73  166  102  1,63  30,07
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ  12  0  61  61  0  0  61  61  1,00  5,53
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ  18  82  1  83  17  8  1591  90  14,73  96,07
Ω.Ρ.Λ.  10  160  26  186  4  14  424  196  2,08  46,09
Σύνολα  375  4943  2418  7361  153  991  20270  7163  81,60  1718,41
Δ' Τρίμηνο 2018
Κλινική Κλίνες EE TE ΣΕ Π ΜΕ ΗΣ ΕΞ ΜΟ ΗΣ. Κ επι %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ                    
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ                    
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ                    
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ                    
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ.                    
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ.                    
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ.                    
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ                    
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ                    
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ.                    
ΜΕΘ ΚΑΡΔ.                    
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ                    
ΜΕΘ                    
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ                    
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ                    
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ                    
ΠΡΟΩΡΑ                    
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ                    
Ω.Ρ.Λ.                    
Σύνολα                    
Υπόμνημα

ΕΕ= Έκτακτες Εισαγωγές   ΤΕ= Τακτικες Εισαγωγές   ΣΕ= Συνολικές Εισαγωγές   Π= Παραμονές ΜΕ=Μεταθέσεις Εισόδου   ΗΣ= Ημέρες Νοσηλείας ΕΞ= Εξιτήρια   ΜΟΗΣ= Μέσος Όρος Ημερών Νοσηλείας   Κ επί %= Κάλυψη επί τις %

 

Περασμένα Έτη

Στατιστικά ετών 2001-2017

2001
Κλινική Κλίνες ΕΕ ΤΕ ΣΕ Π ΗΝ ΕΞ ΜΟΗΝ Κ επί %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 31 0 2674 3270 9 8730 2456 3,19 77,15%
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 0 955 1329 16 6083 944 5,99 64,10%
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 24 0 1287 1875 7 5985 1264 4,40 68,32%
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 27 0 2055 3111 20 7047 1890 3,32 71,51%
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 0 1356 1480 14 6554 1351 4,59 69,06%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ 3 0 1015 2224 0 1025 1012 1,01 93,61%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 3