στείλτε το με e-mail


Το μήνυμά σας(κάντε κλικ εδώ):

Κίνηση Θεραπευτηρίου

Περιεχόμενα

Στατιστικά στοιχεία για την κίνηση του θεραπευτηρίου για τα τρίμηνα του 2017. Παρακαλώ επιλέξτε την αντίστοιχη καρτέλα ή επιλέξτε τα στοιχεία περασμένων ετών από τα περιεχόμενα της σελίδας.

A' Τρίμηνο 2017
Κλινική Κλίνες EE TE ΣΕ Π ΜΕ ΗΣ ΕΞ ΜΟ ΗΣ. Κ επι %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ  28  332  9  341  24  139  2021  413  4,01  80,20
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ  18  102  7  109  12  31  872  109  5,74  53,83
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  18  118  150  268  5  47  840  291  2,63  51,85
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ  29  310  117  427  16  143  1817  487  3,10  69,62
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ  21  217  158  375  16  43  1390  379  3,20  73,54
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ.  6  1105  3  1108  1  0  1108  675  1,00  205,19
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ.  2  111  9  120  0  0  120  73  1,00  66,67
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ.  1  102  94  196  0  0  196  187  1,00  217,78
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  20  152  270  422  1  44  978  429  2,09  54,33
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ  4  56  4  60  1  1  69  9  1,11  19,17
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ  22  229  2  231  8  126  1018  327  2,79  51,41
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ.  23  185  104  289  3  5  1030  281  3,47  49,76
ΜΕΘ ΚΑΡΔ.  6  72  0  72  3  22  349  11  3,60  64,63
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ  3  1  90  91  0  0  91  91  1,00  33,70
ΜΕΘ  6  1  0  1  4  44  398  7  8,12  73,70
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ  8  86  52  138  3  49  496  178  2,61  68,89
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  18  60  53  113  5  29  1060  120  7,21  65,43
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ  11  205  0  205  7  11  673  205  3,02  67,98
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ  11  1016  0  1016  0  30  1046  1015  1,00  105,66
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ  27  198  185  383  11  16  1485  390  3,62  61,11
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ  16  48  245  293  0  12  549  304  1,80  38,13
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ  12  7  599  606  2  0  619  602  1,02  57,31
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ  19  341  3  344  4  9  690  342  1,93  40,35
ΠΡΟΩΡΑ  6  34  1  35  0  53  184  84  2,09  34,07
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ  12  1  71  72  0  1  113  73  1,55  10,46
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ  18  60  2  62  17  19  1541  78  15,72  95,12
Ω.Ρ.Λ.  10  150  18  168  2  15  534  180  2,89  59,33
Σύνολα  375  5299  2246  7545  145  889  21287  7340  2,48  63,07
B' Τρίμηνο 2017
Κλινική Κλίνες EE TE ΣΕ Π ΜΕ ΗΣ ΕΞ ΜΟ ΗΣ. Κ επι %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ                    
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ                    
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ                    
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ                    
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ.                    
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ.                    
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ.                    
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ                    
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ                    
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ.                    
ΜΕΘ ΚΑΡΔ.                    
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ                    
ΜΕΘ                    
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ                    
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ                    
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ                    
ΠΡΟΩΡΑ                    
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ                    
Ω.Ρ.Λ.                    
Σύνολα                    
Γ' Τρίμηνο 2017
Κλινική Κλίνες EE TE ΣΕ Π ΜΕ ΗΣ ΕΞ ΜΟ ΗΣ. Κ επι %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ                    
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ                    
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ                    
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ                    
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ.                    
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ.                    
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ.                    
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ                    
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ                    
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ.                    
ΜΕΘ ΚΑΡΔ.                    
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ                    
ΜΕΘ                    
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ                    
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ                    
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ                    
ΠΡΟΩΡΑ                    
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ                    
Ω.Ρ.Λ.                    
Σύνολα                    
Δ' Τρίμηνο 2017
Κλινική Κλίνες EE TE ΣΕ Π ΜΕ ΗΣ ΕΞ ΜΟ ΗΣ. Κ επι %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ                    
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ                    
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ                    
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ                    
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ.                    
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ.                    
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ.                    
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ                    
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ                    
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ.                    
ΜΕΘ ΚΑΡΔ.                    
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ                    
ΜΕΘ                    
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ                    
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ                    
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ                    
ΠΡΟΩΡΑ                    
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ                    
Ω.Ρ.Λ.                    
Σύνολα                    
Υπόμνημα

ΕΕ= Έκτακτες Εισαγωγές   ΤΕ= Τακτικες Εισαγωγές   ΣΕ= Συνολικές Εισαγωγές   Π= Παραμονές ΜΕ=Μεταθέσεις Εισόδου   ΗΣ= Ημέρες Νοσηλείας ΕΞ= Εξιτήρια   ΜΟΗΣ= Μέσος Όρος Ημερών Νοσηλείας   Κ επί %= Κάλυψη επί τις %

 

Περασμένα Έτη

Στατιστικά ετών 2001-2016

2001
Κλινική Κλίνες ΕΕ ΤΕ ΣΕ Π ΗΝ ΕΞ ΜΟΗΝ Κ επί %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 31 0 2674 3270 9 8730 2456 3,19 77,15%
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 0 955 1329 16 6083 944 5,99 64,10%
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 24 0 1287 1875 7 5985 1264 4,40 68,32%
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 27 0 2055 3111 20 7047 1890 3,32 71,51%
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 0 1356 1480 14 6554 1351 4,59 69,06%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ 3 0 1015 2224 0 1025 1012 1,01 93,61%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 3 0 55 127 0 58 56 1,04 5,30%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1 0 2 17 0 2 2 1,00 0,55%
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 25 0 1587 2156 7 4413 1565 2,66 48,36%
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 0 36 66 2 340 39 2,93 23,29%
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 24 0 1108 1112 14 5371 1513 3,21 61,31%
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 30 0 1532 1653 8 6728 1540 4,32 61,44%
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6 0 505 505 5 1797 26 2,99 82,05%
ΜΕΣ. ΑΝΑΙΜΙΑ 3 0 239 240 0 240 239 1,00 21,92%
ΜΕΘ
   
         
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 0 390 538 2 1491 438 3,27 45,39%
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 11 0 674 707 0 2733 705 3,80 68,07%
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 0 1530 1737 5 3290 1539 2,10 100,15%
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 11                
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27 0 999 1410 13 8636 1051 7,94 87,63%
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 21 0 2217 2392 4 5659 2224 2,51 73,83%
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 13 0 1429 1451 5 2004 1430 1,39 42,23%
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 24 0 1552 2416 7 4180 1548 2,67 47,72%
ΠΡΟΩΡΑ 6 0 223 223 3 769 223 2,60 35,11%
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 13 0 592 624 0 3133 596 5,16 66,03%
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18 0 369 514 12 4366 392 10,67 66,45%
Ω.Ρ.Λ. 9 0 623 810 2 1837 631 2,86 55,92%
Σύνολα 393
1
25004
25005
155
92471
24674
   
2002
Κλινική Κλίνες ΕΕ ΤΕ ΣΕ Π ΜΕ ΗΝ ΕΞ ΜΟΗΝ Κ επί %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 31 32 3055 3087 25 35 9352 2818 3,00 82,65%
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 16 1066 1082 16 43 6522 1055 5,80 68,72%
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 24 88 1165 1253 6 62 5353 1221 4,34 61,11%
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 27 86 1991 2077 14 29 6435 1889 3,16 65,30%
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 5 1801 1806 8 57 6916 1769 3,71 72,88%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 3 51 1607 1658 0 0 2310 1652 1,44 210,96%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 3 2 78 80 0 0 81 80 1,04 7,40%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1     0            
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 25 17 1594 1611 2 81 4478 1590 2,67 49,07%
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 3 68 71 2 99 432 65 2,56 29,59%
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 24 3 1161 1164 5 607 5585 1612 3,15 63,76%
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 30 10 1557 1567 5 26 6314 1583 3,98 57,66%
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6 0 566 566 5 76 1737 19 2,68 79,32%
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 3 1 211 212 0 0 213 212 1,01 19,45%
ΜΕΘ
                 
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 9 404 413 2 69 1597 459 3,36 48,61%
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 11 4 667 671 5 55 2663 714 3,66 66,33%
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 31 1582 1613 1 25 3422 1611 2,13 104,17%
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ
                 
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27 28 1143 1171 20 84 8569 1236 6,87 86,95%
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 21 62 1990 2052 6 49 5401 2071 2,64 70,46%
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 13 6 1557 1563 3 2 2227 1563 1,43 46,93%
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 24 104 1562 1666 7 3 4862 1659 3,09 55,50%
ΠΡΟΩΡΑ 6 14 262 276 0 101 860 283 2,37 39,27%
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 13 0 730 730 0 17 3126 736 4,18 65,88%
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18 5 414 419 6 26 4680 433 10,49 71,23%
Ω.Ρ.Λ. 9 27 534 561 1 14 1633 567 2,97 49,71%
Σύνολα 393
604
26765
27369
139
  94768
26897
   
2003
Κλινική Κλίνες ΕΕ ΤΕ ΣΕ Π ΜΕ ΗΝ ΕΞ ΜΟΗΝ Κ επί %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 31 322 2973 3295 19 42 9895 3008 3,26 87,45%
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 261 845 1106 14 47 6133 1081 6,77 64,63%
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 24 666 695 1361 6 66 5300 1339 6,91 60,50%
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 27 920 1267 2187 18 38 6511 2027 4,92 66,07%
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 258 1697 1955 12 59 7252 1923 4,10 76,42%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 3 496 1076 1572 3 0 1738 1567 1,61 158,72%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 3 22 15 37 0 1 38 37 2,38 3,47%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1 4 454 458 0 0 459 458 1,01 125,75%
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 25 511 1058 1569 4 77 4202 1550 3,69 46,05%
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 18 54 72 0 41 349 19 3,67 23,90%
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 24 5 1256 1261 11 626 5974 1672 3,16 68,20%
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 30 92 1308 1400 5 23 5273 1404 3,95 48,16%
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6 0 530 530 3 92 1678 15 2,68 76,62%
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 3 0 216 216 0 0 217 216 1,00 19,82%
ΜΕΘ
   
           
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 90 338 428 3 91 1711 501 3,96 52,09%
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 11 17 186 203 0 25 790 223 3,74 19,68%
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 235 1422 1657 2 32 3662 1659 2,52 111,48%
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ
   
           
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27 444 873 1317 12 81 9062 1374 9,38 91,95%
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 21 406 1750 2156 5 41 5732 2178 3,19 74,78%
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 13 45 1647 1692 4 3 2580 1693 1,56 54,37%
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 24 694 709 1403 14 5 4459 1408 6,13 50,90%
ΠΡΟΩΡΑ 6 57 186 243 0 96 1249 289 4,43 57,03%
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 13 30 922 952 3 12 3720 956 3,97 78,40%
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18 143 862 1005 11 39 6258 1023 6,86 95,25%
Ω.Ρ.Λ. 9 276 348 624 3 22 1952 636 5,23 59,42%
Σύνολα 393
6012
22687
28699
152
  96194
28256
   
2004
Κλινική Κλίνες ΕΕ ΤΕ ΣΕ Π ΜΕ ΗΝ ΕΞ ΜΟΗΝ Κ επί %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 31 418 2501 2919 7 52 9077 2629 3,55 80,22%
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 387 805 1192 8 48 6368 1184 7,40 67,10%
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 24 574 728 1302 9 81 5260 1279 6,43 60,05%
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 27 911 1491 2402 13 36 6704 2214 4,35 68,03%
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 354 1544 1898 9 78 7438 1854 4,56 78,38%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 3 410 1579 1989 5 0 2112 1990 1,33 192,88%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 3 22 40 62 0 0 62 62 1,55 5,66%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1 33 1474 1507 0 0 1529 1507 1,04 418,90%
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 25 628 940 1568 2 85 4230 1529 4,12 46,36%
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 51 110 161 1 2 331 8 2,93 22,67%
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 24 8 1476 1484 14 693 6172 1913 2,83 70,46%
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 30 80 1363 1443 14 26 5255 1463 3,75 47,99%
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6 1 545 546 6 150 1757 9 2,51 80,23%
ΜΕΣ. ΑΝΑΙΜΙΑ 3 0 214 214 0 0 214 214 1,00 19,54%
ΜΕΘ 8 1 4 5 0 88 527 5 5,73 24,06%
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 93 372 465 1 85 1900 530 4,15 57,84%
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 11 18 204 222 0 57 1404 242 5,38 34,97%
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 167 1593 1760 7 50 3436 1768 2,08 104,60%
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ
   
           
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27 509 840 1349 14 96 8999 1409 9,47 91,31%
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 21 208 2164 2372 2 37 5875 2365 2,67 76,65%
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 13 40 1626 1666 3 1 2467 1663 1,51 51,99%
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 24 534 916 1450 6 10 4540 1447 4,87 51,83%
ΠΡΟΩΡΑ 6 58 124 182 6 151 1253 331 4,46 57,21%
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 13 33 993 1026 3 19 3549 1031 3,50 74,79%
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18 175 316 491 15 33 5419 517 14,89 82,48%
Ω.Ρ.Λ. 9 256 350 606 3 13 1850 602 5,05 56,32%
Σύνολα 401
5969
24312
30281
148
  97728
29765
   
2005
Κλινική Κλίνες ΕΕ ΤΕ ΣΕ Π ΜΕ ΗΝ ΕΞ ΜΟΗΝ Κ επί %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ</