Λοιπές Υπηρεσίες

Στις Λοιπές Υπηρεσίες του Νοσοκομείου συγκαταλέγονται οι ακόλουθες:

Νοσηλευτική Υπηρεσία

  • Τομείς Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
  • ΔΙΕΚ Γ.Ν. Καβάλας

Αυτοτελή Τμήματα

  • Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Διατομεακά Τμήματα

  • ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Χρυσούπολης
  • Κέντρο Ψυχικής Υγείας

Ειδικό Γραφείο

  • Γραφείο Προστασίας Διακιωμάτων Ληπτών/τριών Υπηρεσιών Υγείας

Τεχνική Υπηρεσία

  • Τμήμα Τεχνικού
  • Τμήμα Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
  • Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Επιλέξτε μία από τις υπηρεσίες απο το μενού επιλογών στα αριστερά, για περισσσότερες πληροφορίες.

Νέα & Ανακοινώσεις
ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014 Νοσηλευτική Υπηρεσία

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κανονισμός Αποβλήτων
Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2015 Λοιπές Υπηρεσίες

Κανονισμός Λοιμώξεων
Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2015 Λοιπές Υπηρεσίες