Επαναλειτουργία Ιατρείου Λογοθεραπείας

Από την Τετάρτη 10/08/2022 ,  επαναλειτουργεί το Ιατρείο Λογοθεραπείας  Νο 2 , με υπεύθυνη την κ. Φουρνατζίδου Αναστασία .
 
Κωνσταντίνος Α. Κούτρας
2513-50-1703
Προϊστάμενος Γραμματείας Ε.Ι.
Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας