Πρόσκληση - Ορθή επανάληψη

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.