ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (12/02/2019 11:45) Πρόσκληση υποβολής κλειστών προσφορών για την ενοικίαση αναπνευστικών συσκευών με ή χωρίς αναλώσιμα, σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις και τιμές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.