Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Απολυμαντικών

Το αρχείο της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι διαθέσιμο προς λήψη.