Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς κι αποτέφρωσης των Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων Μ.Ε.Α. (κόκκινα απόβλητα)

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.