Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φαρμάκων απολύμανσης

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.