Πρόσκληση Ενδιαφέροντος αριθμ. 3/2019, για Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς Ασθενών

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.