Πρόσκληση υποβολής κλειστών προσφορών για την προμήθεια ενός φορητού συγκολλητή ασκών αίματος, μικρών διαστάσεων, για τη συλλογή αίματος στις εξορμήσεις της Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας

Το αρχείο της πρόσκλησης καθώς και η ανακοίνωση (με ημερομηνία 24-2-2020), είναι διαθέσιμα προς λήψη.