Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ανάθεση της υπηρεσίας αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών (πλην χάρτου και μολυσματικών αποβλήτων)

Το αρχείο της πρόσκλησης είνια διαθέσιμο προς λήψη.