Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια εργαλείων πολλαπλών χρήσεων λαπαροσκοπικής χειρουργικής

Η ανακοίνωση και οι Τεχνικές Προδιαγραφές είναι διαθέσιμα προς λήψη.