Πρόσκληση υποβολής κλειστών προσφορών για την αναβάθμιση μηχανογραφικού εξοπλισμού στο Ακτινοδιαγνωστικό και Ενδοσκοπικό Τμήμα του Γ.Ν. Καβάλας, λόγω συστήματος HIS-RIS

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.