Πρόσκληση υποβολής κλειστών προσφορών για την προμήθεια Εύκαμπτου Ευρυκάναλου Ινοοπτικού Βρογχοσκοπίου

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη από εδώ.