Πρόσκληση υποβολής κλειστών προσφορών για την προμήθεια ιατρικού βαμβακιού, ιατρικής γάζας και αποστειρωμένης κομπρέσας

Το αρχείο της πρόσκλησης, καθώς και το αρχείο Τεχνικών Προδιαγραφών είναι διαθέσιμα προς λήψη.