Πρόσκληση υποβολής κλειστών προσφορών για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δύο (2) νέων κλιματιστικών μηχανημάτων για την αδιάλειπτη ψύξη του συμπληρωματικού χώρου εγκατάστασης εξυπηρετητών (server) του Γ.Ν. Καβάλας

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.