Διακήρυξη αριθμ. 30/2018 - Ματαίωση

Το αρχείο της Διακήρυξης, καθώς και η απόφαση ματαίωσης του διαγωνισμού, είναι διαθέσιμα προς λήψη.