Ορθή επανάληψη - Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια αποστειρωμένου πακέτου φακοθρυψίας

Το αρχείο της πρόσκλησης (ορθή επανάληψη) είναι διαθέσιμο προς λήψη.