Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ενδοφακών

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.