Διατομεακά Τμήματα

Στην Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας υπάγονται τα ακόλουθα:

  • Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.)
  • Κέντρο Ψυχικής Υγείας

Περισσότερα για τις υπηρεσίες που προσφέρει το κάθε Κέντρο, αν επιλέξετε τις αντίστοιχες υποενότητες από το μενού πλοήγησης.