Πιστοποιήσεις ISO

 tuv_logo.jpgTo ΓΝ Καβάλας έχει πιστοποίηση ISO για Παροχή Υπηρεσιών Υγείας σύμφωνα με τα πρότυπα:

  • ΕΝ ISO 9001:2008
  • EN 15224: 2012
  • OHSAS 18001:2007/ELOT 1801:2008

 

Φωτογραφίες