Υποδ/ση Πληροφορικής

Στόχος της Υπηρεσίας Πληροφορικής είναι να αποτελέσει ένα μοντέλο Υπηρεσίας μέσα σε ένα σύγχρονο Νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας, συμβάλλοντας αποτελεσματικά αφ’ ενός στην ενσωμάτωση της σύγχρονης τεχνολογίας στην καθημερινή λειτουργία του Νοσοκομείου, αφ’ ετέρου δε στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας προς τους πολίτες.
Οι υπηρεσίες της Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής έχουν διπλό χαρακτήρα, πληροφορικής και οργάνωσης. Ειδικότερα, η διεύθυνση οφείλει να παρέχει τεχνικές υπηρεσίες για την υποστήριξη της λειτουργίας των εγκαταστημένων πληροφοριακών συστημάτων (λογισμικού και υλικού), την εκπαίδευση και υποστήριξη των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων καθώς και τις επεκτάσεις ή αναβαθμίσεις αυτών. Οι υπηρεσίες οργάνωσης περιορίζονται από την υφιστάμενη νομοθεσία και το δεδομένο πλαίσιο λειτουργίας του Νοσοκομείου.
Η Υπηρεσία Πληροφορικής έχει την ευθύνη της απρόσκοπτης λειτουργίας των υποδομών και των εφαρμογών σε καθημερινή 24ωρη βάση αφού σήμερα σημαντικά μεγάλο κομμάτι των υπηρεσιών του Νοσοκομείου βασίζεται στην πληροφορική.Οι χρήστες των εγκατεστημένων Πληροφοριακών Συστημάτων έχουν ως σημείο αναφοράς την Υποδιεύθυνση Πληροφορικής για κάθε είδους πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Το προσωπικό της Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής υποστηρίζει τα εγκαταστημένα Πληροφοριακά Συστήματα σε 8-ωρη βάση (7:00πμ. – 15:00μμ) όλες τις εργάσιμες μέρες, παρέχοντας παράλληλα υπηρεσίες εκπαίδευσης στους συναδέλφους των μηχανογραφημένων τμημάτων.

Η Υπηρεσία Πληροφορικής βρίσκεται στο Ισόγειο του Νοσοκομείου και διαρθρώνεται στα παρακάτω 2 Τμήματα:

  • Λειτουργίας και Διαχείρισης Λογισμικού (Software)
  • Τεχνικής Υποστήριξης (Hardware)

 

Στελέχωση


Η Υποδιεύθυνση Πληροφορικής στελεχώνεται από τους:

Τμήμα Λειτουργίας και Διαχείρισης Λογισμικών Εφαρμογών (Software)

  • Σαββίδου Παρθένα - ΤΕ Λογιστικής
     

Τμήμα Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύων και Υπολογιστών (Hardware)

  • Φλαμουρίδης Γεώργιος - ΠΕ Πληροφορικής

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Προϊστάμενος Υποδ/νσης Πληροφορικής:
Αγγελίδης Βασίλειος

Τηλέφωνο:
2513501569
E-mail:
dpliroforiki@kavalahospital.gr
 
Επίπεδο:
Ισόγειο
Φωτογραφίες
image
Πληροφορική Υπηρεσία