Γενικά για το Νοσοκομείο

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας είναι ενταγμένο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, υπάγεται στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης και παρέχει πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη, ισότιμα σε κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση .
Στόχος του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας είναι η παροχή  υψηλού επιπέδου ποιοτικών υπηρεσιών υγείας δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης, στα πλαίσια της ισότητας στην πρόσβαση και χρησιμοποίηση των υπηρεσιών του. Διαθέτει μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων Ιατρών, ειδικά εκπαιδευμένο Νοσηλευτικό και Παραϊατρικό προσωπικό και εξυπηρετικό Διοικητικό προσωπικό, οι οποίοι είναι πάντα στην διάθεση σας για να καλύψουν τις ανάγκες σας σε περίθαλψη με ευθύνη και συνέπεια.
Στην ευθύνη λειτουργίας του, ανήκουν τα Κέντρα Υγείας Ελευθερούπολης, Χρυσούπολης και Πρίνου, με τα Περιφερειακά τους Ιατρεία, καθώς και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας. Με ευθύνη του Νοσοκομείου μας, στα πλαίσια του κοινοτικού επιχειρησιακού προγράμματος "Ψυχαργώς " Α φάση, για ένταξη και επανένταξη ατόμων με ψυχικές ασθένειες, στην αγορά εργασίας, λειτουργεί ξενώνας με δέκα τροφίμους. Λειτουργεί επίσης Μέση Σχολή Αδελφών Νοσοκόμων, διετούς φοίτησης.
Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας συγκαταλέγεται ως μία από τις μεγαλύτερες νοσηλευτικές μονάδες της περιοχής Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Εδώ και πολλά χρόνια προσφέρει ιατρική φροντίδα και υπηρεσίες υγείας με στόχο να είναι πρωτοπόρος φορέας σε ότι αφορά την ισότιμη και άμεση πρόσβαση, την αποτελεσματικότητα, την οργάνωση και την ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας και ταυτόχρονα να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των πολιτών.

Το όραμα και η αποστολή του Γ.Ν.Καβάλας ορίζουν τη γενική κατεύθυνση προς το μέλλον και μεταφράζονται σε στρατηγικές και στόχους που θέτουν τη βάση για ανάπτυξη σχεδίων και προγραμμάτων που θα εφαρμοσθούν στο επόμενο τριετές διάστημα. Το όραμα του είναι να αναγνωρίζεται ως φορέας υψηλών προδιαγραφών σε ότι αφορά:

  • στην ισότιμη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών,
  • στην ποιότητα και πληρότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας,
  • στην αποτελεσματικότητα οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρησης πόρων και
  • στην πρωτοπορία παροχής ιατρικών υπηρεσιών, εκπαίδευσης και έρευνας.

Η αποστολή του είναι:

  • να παρέχει υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου στους πολίτες που τις χρειάζονται και
  • να παρέχει ένα εποικοδομητικό περιβάλλον εκπαίδευσης στους εργαζόμενους