Υποδιεύθυνση Διοικητικού

Περιλαμβάνει τα τμήματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Προσωπικού), Γραμματείας Πρωτοκόλλου, Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΙ-ΤΕΠ) και Κίνησης Ασθενών. Για περισσότερες πληροφορίες για το κάθε τμήμα, μπορείτε να επιλέξετε την κατάλληλη υποενότητα από το μενού πλοήγησης.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Υποδιευθυντής
Μπαντερμάς Νικόλαος
Τηλέφωνο
2513501568
Επίπεδο
Ισόγειο