Κέντρα Υγείας

Στην Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας υπάγονται επίσης τα Κέντρα Υγείας του Νομού, μαζί με τα περιφερειακά τους ιατρεία

  • Κέντρο Υγείας Ελευθερούπολης
  • Κέντρο Υγείας Χρυσούπολης
  • Κέντρο Υγείας Πρίνου
  • Κέντρο Ψυχικής Υγείας

Περισσότερα για τις υπηρεσίες που προσφέρει το κάθε Κέντρο, αν επιλέξετε τις αντίστοιχες υποενότητες από το μενού πλοήγησης