Γραφείο Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Διεύθυνση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας ενισχύει τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και την επαγγελματική εξέλιξη του νοσηλευτικού προσωπικού, αλλά και των λοιπών υπαλλήλων της για τη δημιουργία ασφαλούς και ποιοτικού περιβάλλοντος για λήπτες των υπηρεσιών υγείας.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δραστηριοποιείται το Γραφείο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας με βασικούς στόχους:
 
 • την ενίσχυση και αναθεώρηση των γνώσεων των νοσηλευτών και του λοιπού προσωπικού ανάλογα με τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες,
 • την αποτελεσματικότερη τήρηση των νοσηλευτικών διαδικασιών για την ασφαλή και ποιοτική φροντίδα των ασθενών του Νοσοκομείου,
 • την υλοποίηση προγραμματισμένων κύκλων μαθημάτων και τη συνεχή ενημέρωση σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νεοεισερχόμενων Υπαλλήλων της Ν.Υ

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους νέους υπαλλήλους της Ν.Υ με στόχο  
 1. την ομαλή ένταξή τους στο νέο νοσοκομειακό χώρο,
 2. την εξοικονόμηση χρόνου και κόπου κάθε νέου υπαλλήλου που αναζητά πληροφορίες και βασικές γνώσεις για το νέο εργασιακό του περιβάλλον και
 3. την παρουσίαση μιας συνοπτικής εικόνας του Νοσοκομείου, των επιμέρους στόχων και των σκοπών της Ν.Υ.  

Το Γραφείο Εκπαίδευσης ανήκει οργανικά στη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

Η εκπαίδευση του προσωπικού της Ν.Υ. προσανατολίζεται στις δύο βασικές κατευθύνσεις: α) την επιμέρους εκπαίδευση των νεοεισερχόμενων υπαλλήλων της Ν.Υ και φοιτητών β) τη συνεχή ενίσχυση της αναθεωρημένης γνώσης στο σύνολο του προσωπικού που υπάγεται στη Νοσηλευτική Υπηρεσία.


Πρόγραμμα Κλινικής εκπαίδευσης των Φοιτητών-Σπουδαστών Νοσηλευτικών  Σχολών
 
Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας συνεργάζεται για την πρακτική άσκηση φοιτητών και σπουδαστών με όλα τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Ειδικότερα, το Γραφείο Εκπαίδευσης αναλαμβάνει την εποπτεία της κλινικής άσκησης φοιτητών και σπουδαστών των Νοσηλευτικών Σχολών (ΑΕΙ) - μεταδευτεροβάθμιας (ΔΙΕΚ) και δευτεροβάθμιας (ΕΠΑΛ) εκπαίδευσης.

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού
 
Με πρωταρχικό στόχο την ασφάλεια ασθενών και την αναβάθμιση του προσωπικού, το Γραφείο Εκπαίδευσης σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς, έχει οργανώσει και σχεδιάζει και στο μέλλον εκπαιδευτικά προγράμματα. Ενδεικτικά, στο προσεχές μέλλον θα γίνει συνεχιζόμενη εκπαίδευση αναφορικά με την αναφορά σε ατύχημα/συμβάν στο χώρο εργασίας, τη διαχείριση κρίσεων,  την εφαρμογή κανόνων ασφαλείας στην περίπτωση φυσικών καταστροφών, την ασφαλή προετοιμασία και χορήγηση χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, την ορθή διαχείριση αποβλήτων (συνεργείο καθαριότητας), καθώς και την ασφαλή μετακίνηση και διακομιδή των ασθενών (τραυματιοφορείς). 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.Υ ΓΝ ΚΑΒΑΛΑΣ
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023
16/09/2022 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΟΥ ΟΔΙΠΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ  
26-29/9/2022 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
10/10/2022 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
10/10/2022 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ
19/10/2022 ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΙΕΚ ΥΓΙΕΙΝΗ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
20/10/2022
 
ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ κ.ΓΑΚΗ)
10/11/2022 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
24/11/2022 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ
7/12/2022 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
 
Ετήσιο Πρόγραμμα Κλινικών Μαθημάτων
 
Με σκοπό τη συνεχή ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων του νοσηλευτικού προσωπικού για την αποτελεσματικότερη κλινική πρακτική, το Γραφείο Εκπαίδευσης διοργανώνει σε τακτική βάση κλινικά μαθήματα /φροντιστήρια για συγκεκριμένες ομάδες προσωπικού κάθε φορά, με τη συνεργασία εξειδικευμένων επιστημόνων του νοσοκομείου ή πιστοποιημένων ειδικών φορέων.  
 
 
Συνεπώς, έχουν οργανωθεί και προγραμματιστεί  για το έτος 2023-2024:
 • Υγιεινή και Ασφάλεια στο Νοσοκομείο,
 • Σεμινάρια BLS - Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή,
 • Διαχείριση Έκτακτων Αναγκών,
 • Ανάγνωση ΗΚΓ,
 • Έλεγχος Λοιμώξεων,
 • Σύγχρονοι Μέθοδοι Θεραπείας Ελκών Πίεσης,
 • Βασικά Θέματα για τον Σακχαρώδη Διαβήτη,
 • Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια,
 • Αρχές Μηχανικού Αερισμού και Διαχείριση του Διασωληνωμένου Ασθενούς,
 • Βασικές Αρχές ΗΚΓ και Ανάγνωσης Αρρυθμιών,
 • Διαχείριση Καρδιολογικού Ασθενούς,
 • Βασικές Αρχές Χειρωνακτικής Διακίνησης Ασθενών.

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Δυναμική της Ομάδας

Το Γραφείο Εκπαίδευσης προγραμματίζει μελλοντικά, σεμινάρια Επικοινωνίας-Διαχείρισης Συγκρούσεων-Λήψης Αποφάσεων, Διαχείρισης Φαινομένων Βίας σε Γυναίκες,  Προγραμματισμού – Στοχοθεσίας, Διαχείρισης Stress.
 
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στις Βασικές Αρχές Διοίκησης

Το Γραφείο Εκπαίδευσης εκτιμώντας την ιδιαίτερη σημασία των σύγχρονων μοντέλων διοίκησης των νοσηλευτικών τμημάτων για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας, ενημερώνει συχνά το προσωπικό αναφορικά με τα σεμινάρια του ΙΝΕΠ σε θέματα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, Εκπαίδευσης Προϊστάμενων για Αποτελεσματική Διοίκηση.
 
Πρόγραμμα Κλινικών Εκπαιδευτών

 Το Γραφείο Εκπαίδευσης ενισχύει το θεσμό των Κλινικών Εκπαιδευτών ανά νοσηλευτικό τμήμα. Σε συνεργασία με τους προϊστάμενους των κλινικών τμημάτων έγινε η επιλογή τους. Προγραμματίστηκαν επιμορφωτικά μαθήματα με σκοπό την Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών Αναγκών και της Εκπαίδευσης των Κλινικών Εκπαιδευτών, καθώς και την προώθηση των εκπαιδευτικών τους ενεργειών.
 
Συμμετοχή σε Συνέδρια

Ενεργός συμμετοχή και παρακολούθηση Πανελληνίων και Πανευρωπαϊκών Συνεδρίων, με διακρίσεις. Ενθάρρυνση και παρότρυνση του νοσηλευτικού προσωπικού για παρουσίαση εργασιών και  συμμετοχή σε εκπαιδευτικά Συνέδρια και Ημερίδες, όπως αυτό απεικονίζεται από τις εκπαιδευτικές άδειες που εγκρίνονται μηνιαίως από τη Νοσηλευτική Υπηρεσία. Προτεραιότητα δίνεται επίσης στη διοργάνωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Νοσοκομείου.
 
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Πληροφορική

Το Γραφείο Εκπαίδευσης, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα εξοικείωσης του προσωπικού της Ν.Υ με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφοριακών συστημάτων, σε τακτά χρονικά διαστήματα οργανώνει την κατάρτισή του σε βασικές και πιο σύνθετες δεξιότητες (επεξεργασία κειμένου, χρήση υπολογιστικών φύλλων, χρήση διαδικτύου), αλλά και την εκπαίδευση στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα του ΓΝ Καβάλας για τη διαχείριση μονάδας.

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ν.Υ. Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΒΟΒΛΙΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
 
Προσωπικό
Στοιχεία Επικοινωνίας
Υπεύθυνη Γραφείου
Βοβλιανού Σταυρούλα
Τηλέφωνο
2513501534
E-mail
grafeioekpaid@kavalahospital.gr
Επίπεδο
Ισόγειο