Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Η Υποδιεύθυνση Οικονομικού αποτελείται από τα τμήματα Οικονομικού - Λογιστηρίου, Προμηθειών και Ιματισμού - Επιστασίας. Για περισσότερες πληροφορίες για το κάθε τμήμα, μπορείτε να επιλέξετε την κατάλληλη υποενότητα από το μενού πλοήγησης.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αν. Υποδιευθύντρια
Καρανικολή Δήμητρα
Τηλέφωνο
2513501590
E-mail
ypd.oikon@kavalahospital.gr
Επίπεδο
Ισόγειο