Κίνησης Ασθενών

Το Τμήμα Κίνησης Ασθενών φροντίζει για την έκδοση εισιτηρίων, την εισαγωγή των ασθενών, την έκδοση εξιτηρίων και την τήρηση καταλόγου αναμονής εισαγωγής.Επίσης τηρεί αρχείο κενών κλινών και ενημερώνει τους ασθενείς για την εισαγωγή τους σύμφωνα με τη σειρά στον κατάλογο αναμονής καθώς και φροντίζει για τη λογιστική παρακολούθηση του λογαριασμού των νοσηλευόμενων, τη χρέωση δαπανών νοσηλείας και την έκδοση των δελτίων παροχής υπηρεσιών και λοιπών παραστατικών στοιχείων, ενώ μεριμνά και για την τήρηση και ενημέρωση των ιατρικών φακέλων

Προσωπικό
Στοιχεία Επικοινωνίας
Προϊσταμένη
Παλάβρατζη Σταυρούλα
Γραφείο Κίνησης Ασθενών
2513501550, -1551, -1552, -1553, -1554
 
E-mail
dkinisis@kavalahospital.gr
Φαξ
2513501530
Φωτογραφίες
image
Γραφείο Κίνησης Ασθενών