Δύναμη Κλινών

ΕΝΕΡΓΕΣ ΚΛΙΝΕΣ Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 38
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 18
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 15
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 5
Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ/ΜΜΑ/Μ.ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ/Μ.ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 29/3/18/7
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ/ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 11/21
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ 34/3
Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ/ΜΟΝΑΔΑ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ 28/10
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ/ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ 22/6
ΜΟΝΑΔΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 8
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 19
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 15
ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΩΡΩΝ 10
ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 12
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ/ΜΟΝΑΔΑ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟΥ 7/10
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 3
ΤΕΠ/ΜΟΝΑΔΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 16/7
ΣΥΝΟΛΟ 420
 

Τελευταία Ενημέρωση: Ιανουάριος 2024

 

Περασμένα Έτη

Δύναμη Κλινών [01/03/2020 - 19/12/2023]
Δύναμη Κλινών
ΚΛΙΝΙΚΕΣ/ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΝΕΣ
A΄ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ 18
Α΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 28
Α΄ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 18
Β΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 29
Β΄ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ  21
Β΄ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 20
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ  6
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ  2
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 23
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ 22
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4
ΜΕΘ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 6
ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 12
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ 3
ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΩΡΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ 6
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 8
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 18
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ 11
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 11
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 27
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 16
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ 12
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 19
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ 12
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 18
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ 10
ΣΥΝΟΛΟ 381
Δύναμη Κλινών [01/01/2018 - 29/02/2020]
ΚΛΙΝΙΚΕΣ/ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΝΕΣ
A΄ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ 18
Α΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 28
Α΄ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 18
Β΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 29
Β΄ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ  21
Β΄ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 20
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ  6
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ  2
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 23
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ 22
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4
ΜΕΘ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 6
ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 9
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ 3
ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΩΡΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ 6
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 8
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 18
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ 11
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 11
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 27
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 16
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ 12
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 19
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ 12
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 18
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ 10
ΣΥΝΟΛΟ 378
Δύναμη Κλινών [01/10/2015 - 31/12/2017]
ΚΛΙΝΙΚΕΣ/ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΝΕΣ
A΄ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ 18
Α΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 28
Α΄ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 18
Β΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 29
Β΄ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ  21
Β΄ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 20
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ  6
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ  2
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 23
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ 22
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4
ΜΕΘ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 6
ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 6
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ 3
ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΩΡΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ 6
ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 21
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 8
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 18
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ 10
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 11
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 27
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 16
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ 12
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 19
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ 12
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 18
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ 10
ΣΥΝΟΛΟ 395
Δύναμη Κλινών [01/07/2012 - 30/09/2015]
ΚΛΙΝΙΚΕΣ/ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΝΕΣ
A΄ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ 20
Α΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 29
Α΄ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 20
Β΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 31
Β΄ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ 20
Β΄ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 20
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ  6
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ  2
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 23
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ 22
ΜΕΘ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 6
ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 8
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ 4
ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΩΡΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ 10
ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 20
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 8
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 20
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ 12
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 16
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 28
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 14
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ 12
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 20
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ 12
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 22
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ 10
ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 4
ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ 4
ΣΥΝΟΛΟ 420