Δύναμη Κλινών

Κατανομή ανεπτυγμένων κρεβατιών του Νοσοκομείου.

Δύναμη Κλινών (30/09/2017-Σήμερα)
ΚΛΙΝΙΚΕΣ/ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΝΕΣ
A΄ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ 18
Α΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 28
Α΄ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 18
Β΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 29
Β΄ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ  21
Β΄ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 20
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ  6
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ  2
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 23
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ 22
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4
ΜΕΘ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 6
ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 6
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ 3
ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΩΡΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ 6
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 8
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 18
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ 11
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 11
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 27
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 16
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ 12
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 19
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ 12
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 18
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ 10
ΣΥΝΟΛΟ 375

 

Τελευταία Ενημέρωση: 12/02/2019

Περασμένα Έτη

Δύναμη Κλινών (30/09/2015-2017)
ΚΛΙΝΙΚΕΣ/ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΝΕΣ
A΄ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ 18
Α΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 28
Α΄ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 18
Β΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 29
Β΄ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ  21
Β΄ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 20
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ  6
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ  2
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 23
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ 22
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4
ΜΕΘ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 6
ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 6
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ 3
ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΩΡΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ 6
ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 21
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 8
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 18
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ 10
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 11
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 27
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 16
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ 12
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 19
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ 12
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 18
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ 10
ΣΥΝΟΛΟ 395
Δύναμη Κλινών 11/06/2012-30/09/2015
ΚΛΙΝΙΚΕΣ/ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΝΕΣ
A΄ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ 20
Α΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 29
Α΄ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 20
Β΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 31
Β΄ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ 20
Β΄ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 20
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ  6
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ  2
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 23
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ 22
ΜΕΘ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 6
ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 8
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ 4
ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΩΡΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ 10
ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 20
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 8
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 20
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ 12
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 16
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 28
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 14
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ 12
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 20
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ 12
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 22
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ 10
ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 4
ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ 4
ΣΥΝΟΛΟ 420