Φυσικής Ιατρικής

Βρίσκεται στον -1ο όροφο του νοσοκομείου. Έχει ως σκοπό την παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης σε ασθενείς που νοσηλεύονται στην Κλινική. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν ασθενείς που έχουν έκπτωση των λειτουργικών τους ικανοτήτων, τραυματικής ή οργανικής αιτιολογίας. Οι υπηρεσίες είναι εξειδικευμένες ανάλογα με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ασθενής και οι οικείοι του και αποσκοπούν στην επίλυσή τους. Σκοπός των υπηρεσιών αποκατάστασης είναι η επανεκπαίδευση του ασθενούς, με κριτήριο την αξιοποίηση των ικανοτήτων του και τη βελτίωση της λειτουργικότητας του. Απώτερος στόχος είναι η επανένταξη του ασθενούς στον κοινωνικό του ρόλο.

Οι υπηρεσίες προσφέρονται σε ασθενείς που έχουν υποστεί βλάβες από νευρολογικές, ορθοπαιδικές και καρδιοαγγειακές παθήσεις, όπως αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κακώσεις νωτιαίου μυελού, πολυνευροπάθειες, πολλαπλά κατάγματα, οξέα εμφράγματα του μυοκαρδίου κλπ. Μετά την αντιμετώπιση της οξείας φάσης της πάθησης, και εφόσον υπάρχουν λειτουργικά προβλήματα, οργανώνεται ένα πρόγραμμα αποκατάστασης προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε ασθενούς.

Προσωπικό
Στοιχεία Επικοινωνίας
Γραφεία Ιατρών
2513501671, 2513501672
Επίπεδο
-1 Όροφος
Φυσικοθεραπευτές
2513501661
 
Φωτογραφίες
image
Τμήμα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης